ابزارهای بازار سرمایه


استفاده از تمام ابزارهای قانونی برای توسعه بازار سرمایه

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که این سازمان برای توسعه بازار سرمایه، تمام ابزارها و ظرفیت های قانونی را به کار خواهد گرفت.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که این سازمان برای توسعه بازار سرمایه، تمام ابزارها و ظرفیت های قانونی را به کار خواهد گرفت.

به گزارش آگاه پرس، محسن خدابخش در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه، اظهار داشت: در راستای قانون از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم تا بازگشت تعادل به بورس را سرعت دهیم.

وی در عین حال با اشاره به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌تواند اقدام فراقانونی انجام دهد، افزود: به جای آنکه این سازمان را در انجام اموری که در آن اختیاری ندارد مقصر بدانیم، باید ببینیم آیا از اختیاراتی که دارد استفاده کرده یا خیر و بعد اظهارنظر کنیم.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سازمان بورس یک بازو برای اجرای قوانین مربوط است و مطمئناً برای اجرای کامل قانون و حصول نتیجه، سازمان‌های دیگر هم دخیل اند که باید تکالیف خود را انجام دهند.

خدابخش با بیان اینکه بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند فضای آرام و دوری از هیجان است، افزود: برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، باعث ایجاد اختلال در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه می شوند.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص پیگیری ها برای صیانت از بازار سرمایه با اتکاء به صندوق تثبیت گفت: سازمان بورس از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید و الزام به تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملّی به صندوق تثبیت، پیگیر این موضوع بوده است .

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، موجودیت صندوق تثبیت را مستقل و عملکرد آن را کاملاً شفاف دانست و گفت: این صندوق در خرید و فروش ها دقیقاً طبق آیین نامه عمل می کند.

خدابخش در عین حال افزود: این صندوق هیأت عامل و هیأت امنا دارد که تنها یکی از اعضای آن رئیس سازمان بورس است و مابقی شامل رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی از مسئولین ارشد کشور هستند .

نگاهی به روش‌ها و ابزارها‌ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی

استفاده از ابزارهای بازار بدهی ابزارهای بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک‌ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت‌های بانکی، موجب می‌شود استفاده از ظرفیت‌های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل‌گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

نگاهی به روش ها و ابزارها ی تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی

استفاده از ابزارهای ابزارهای بازار سرمایه بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می­باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می‌شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می­کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن‌ها می­تواند اثرات قابل ملاحظه­ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مق.

تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

چرا علیرغم هزینه‌های پایین‌تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل‌های تصمیم‌گیری که براساس تئوری نمایندگی شکل می‌گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می‌دهند؟ پاسخ این پرسش رامی‌توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو نمود. ازمنظر تئوری نمایندگی تأمین مالی ازطریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری‌های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی.

اثرات انواع بدهی های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی ‏دولتی

سیاست مدیریت بدهی‌های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای ‏سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای استفاده ابزارهای بازار سرمایه می‌شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده-‏پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست‌ها متاثر می‌شود. این مساله می‌تواند به ناکارایی سیاست‌های مدیریت بدهی-‏های دولت و بی‌ثباتی بازار سرمایه م.

بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان‌های خوزستان و خراسان‌رضوی

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. این عقود متضمن روش‌هایی اجرایی است که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش.

مقصود از ابزارهای بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمی‌ترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.

ابزارهای بازار سرمایه

الف – ابزارهای تأمین مالی دراز مدت

سهام: سهام صرف‌نظر از شکل آن، نشان‌دهندة منافع مالک در شرکت است و از آن‌جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی‌های شرکت در مرحلة آخر تمام طلب‌ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقیمانده" شناخته می‌شود.

سهام عادی: سهام عادی نوعی ابزار سرمایه‌گذاری است که نشانگر مالکیت دارندة آن در یک شرکت سهامی است و به دو دستة سهام با نام و سهام بی‌نام تقسیم می‌شود.

سهام ممتاز: سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارندة آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد. این سهام زمانی منتشر می‌شود که هزینة سهام عادی بالاتر باشد.

اوراق قرضه: اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی (بهرة سالانه) را در فاصله‌‌های زمانی مشخص به دارندة پرداخت کند و در سررسید، اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

اوراق مشارکت: اوراقی است که سود علی الحساب دارد و صادر کننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود قطعی را در تاریخ معین پرداخت کند.

ب – ابزارهای ویژة مدیریت خطر

علاوه برکارکرد تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای کسری، مقابله با ریسک همراه با سرمایه‌گذاری و به ویژه ریسک ناشی از نوسان‌های قیمتی از دیگر کارکردهای مهم بازار سرمایه است. این کارکرد بازار سرمایه، از طریق به‌کارگیری ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتق انجام می‌شود. اطلاق مشتق به این ابزارها به آن دلیل است که ارزش این ابزارها براساس، ارزش اوراق یا دارایی‌های دیگر تعیین می‌شود و در واقع مشتق از دارایی‌های دیگر است.

معامله‌گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه‌ای اندک، از ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به سایر سرمایه‌گذاران منتقل کنند. مهمترین ابزارهای مشتق بازار سرمایه عبارتند از:

1. قراردادهای اختیار معامله

اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با ابزارهای بازار سرمایه قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است. چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است. قراردادهای اختیار معامله به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

الف - قرارداد اختیار خرید

دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت ابزارهای بازار سرمایه مشخصی – به قیمت توافقی– در دورة زمانی معینی بخرد.

ب - قرارداد اختیار فروش

این قرارداد به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی‌که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در ابزارهای بازار سرمایه آینده کاهش خواهد یافت.

2. قراردادهای آتی

تمامی انواع کالا را می­توان هر روز در بازار آنی (نقد) دادوستد کرد. در این بازارها، خریدار و فروشنده برای تحویل آتی کمیت و کیفیت مشخصی از یک کالا، با یکدیگر به توافق می‌رسند. وقتی قیمت آتی دادوستد، نوسان داشته باشد، معامله‌گران با ریسک (خطر) روبرو خواهند بود؛ زیرا ارزش موجودی آن‌ها ممکن است به‌طور چشمگیری تغییر یابد. برای ایمن شدن در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، خریداران و فروشندگان می‌توانند به بازار تحویل آتی روی آورند که در آن قراردادهای تحویل آتی برای تحویل کمیت و کیفیت مشخصی از یک کالا با یک قیمت مشخص در یک زمان معین تنظیم می‌شود.

براساس این قرارداد، خریدار متعهد می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا را در تاریخ معین با قیمت معینی از فروشنده تحویل بگیرد و فروشنده متعهد می‌شود که کالای مورد نظر را براساس مفاد قرارداد در همان تاریخ و با همان قیمت به خریدار تحویل دهد. در سررسید قرارداد تحویل آتی، فروشنده با دریافت قیمت، کالای موضوع قرارداد را به خریدار تحویل می‌دهد و تسویه انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تسویة قراردادهای آتی به صورت تحویل فیزیکی کالا است.

الف ) نهادهای خودتنظیم‌گر: بورس‌های اوراق بهادار، بورس کالا، مؤسسات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق بهادار.

ب ) واسطه‌های بازار: شرکت‌های تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری)، کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، شرکت‌های سرمایه‌ گذاری.

ج ) سایر فعالان بازار سرمایه: مؤسسات رتبه‌بندی خطر و اعتبار، پردازشگران حرفه‌ای اطلاعات یا فروشندگان حرفه‌ای اطلاعات.

بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است

 بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است

در حال حاضر بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است. ابزارهای جدیدی که عملکردشان بین اوراق مشارکت و سهام باشد به عنوان مثال اوراق مشارکت قابل تبدیل یا سهام ممتاز می تواند این کارکرد را داشته باشد.

به گزارش ایلنا، مصطفی امید قائمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان، گفت: در حوزه توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه روند خوبی دارد، در حال حاضر ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و امثال این ابزار در بازار سرمایه خوب و موفق عمل کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه صندوق های سرمایه گذاری پیشرفت خوبی در این سالها داشته اند، گفت: صندوق های سرمایه گذاری در همین مدت کوتاه توانستند در میان سرمایه گذاران جا باز کنند اما هنوز برای نفوذ و شناساندن این ابزار در میان عموم مردم زمان نیاز است.

نخستین مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه برای افزایش جذابیت به ابزارهای جدید نیازمند است، اظهار داشت: هم اکنون بازار سرمایه نیازمند ابزارهای دوگانه است. ابزارهای جدیدی که عملکردشان بین اوراق مشارکت و سهام باشد به عنوان مثال اوراق مشارکت قابل تبدیل یا سهام ممتاز.

به گفته امید قائمی ابزارهای دوگانه جان تازه ای به بازار سرمایه می دهند ابزارهای بازار سرمایه و باعث حرکت مثبت بازار می شوند؛ چراکه با ورود چنین ابزارهایی با کاربردهای دوگانه، مخاطبین ریسک گریز و ریسک پذیر جذب بازار می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان ورود ابزارهای جدید برای تعیین مسیری جدید در بازار سرمایه است، افزود: ورود ابزارهای دوگانه می تواند موجب جذب مخاطبین جدید به بازار سرمایه شود.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان درباره بازنگری ریزساختارهای بازار سرمایه و حذف برخی محدودیت های قانونی گفت: در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری به صورت اختیاری می توانند EPS اعلام کنند اما به این موضوع عمل نمی کنند و برای سرمایه گذار نیز امکان محاسبه سود وجود ندارد.

وی معتقد است اگر قرار بر اختیاری کردن اعلام پیش بینی سود باشد باید شرکت های حاضر در بازار سرمایه صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای IFRS تهیه کنند تا سرمایه گذار بتواند با بررسی صورت های مالی پیش بینی سود شرکت را محاسبه کند.

امیدقائمی با تاکید بر اینکه برای اختیاری کردن اعلام پیش بینی سود باید حداکثر شفافیت در صورت های مالی شرکت ها اعمال شود، افزود: با شفاف شدن صورت های مالی سرمایه گذار می تواند اقدام به محاسبه سود و زیان شرکت کند و در این شرایط اختیاری کردن اعلام EPS می تواند در جهت شفاف سازی بازار سرمایه و به نفع سرمایه گذار باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان درباره حذف دامنه نوسان و پویا شدن حجم مبنا نیز گفت: به طور کلی حذف محدودیت های معاملاتی بازار سرمایه اقدام موثری است که به طور قطع به رشد بازار سرمایه منجر می شود.

وی معتقد است بازنگری در این قوانین و حذف آنها باید با دقت انجام شود و پس از رفع محدودیت ها، برای افزایش شفافیت باید بازار سرمایه به بازارسازها مجهز شود تا رفع این محدودیت ها منجر به جذب سرمایه گذاران جدید شود.

لزوم بهره برداری صنعت ریلی از ابزارهای بازار سرمایه

 لزوم بهره برداری صنعت ریلی از ابزارهای بازار سرمایه

یک مقام مسئول سابق در سازمان بورس به کمبود نقدینگی صنعت ریلی برای توسعه اشاره کرد و گفت: ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی این بخش موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خواجه نصیری در حاشیه ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران در خصوص تامین مالی بخش ریلی از مسیر بازار سرمایه اظهارداشت: بازار سرمایه برنامه های گسترده ای برای بهبود شرایط کنونی حوزه ریلی دارد که بر اثر اجرای این برنامه ها، تامین مالی این بخش انجام شده و صنعت ریلی در آینده نزدیک ارتقا خواهد یافت.

به گفته این فعال بازار سرمایه، رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

خواجه نصیری افزود: صنعت حمل و نقل ریلی از گذشته در توسعه و رشد صنعتی کشور موثر بوده است اما علیرغم داشتن چنین جایگاهی، این صنعت با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی و اعمال تحریم ها روبرو شده که منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش ریلی شده است.

وی نیاز توسعه صنعت ریلی برای سرمایه گذاری و توسعه را ۲۸ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: سهم عمده سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف حوزه ریلی عمدتا از بازار پول بوده و درصد کمی از آن به بازار سرمایه اختصاص دارد، این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل قابل توجهی در بازار سرمایه وجود دارد.

این فعال بازار سرمایه به عدم شناخت کافی متولیان دستگاه های اقتصادی از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که بازار سرمایه برنامه های گسترده ای دارد و از سوی دیگر شرایط کنونی صنعت ریلی نیاز مبرمی به توسعه دارد، بنابراین ارتباط این دو می تواند توسعه صنعت ریلی را به دنبال داشته باشد، ضمن اینکه ارتباط صنعت ریلی و بازار سرمایه گام مهمی در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی خواهد بود.

این مقام مسئول سابق در سازمان بورس خاطرنشان کرد: ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه بسیار گسترده است که ظرفیتی مطلوب برای همه شرکت های ریلی به حساب می آید. به خصوص که صنعت ریلی بخش های مختلفی چه در زمینه زیرساخت و چه در حوزه ناوگان و خدمات را شامل می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.