ضریب سرمایه‌گذاریعصر اعتبار

جزئیات ضوابط تشویقی ساخت‌وساز در بافت فرسوده

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، ضوابط کالبدی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، روز گذشته به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که از جمله این مشوق‌‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.

بر اساس گزارش «ایسنا»، در محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش تراکم، تسهیل در ضوابط پارکینگ و معماری و اختلاط کاربری‌‌ها برحسب گروه‌های چهارگانه با هدف ایجاد انگیزه برای توسعه‌‌گرها، سرمایه‌‌گذاران و مالکان اعطا می‌شود. گروه‌های چهارگانه مورد هدف بهسازی و نوسازی که در این مصوبه به آن پرداخته شده، شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و نوسازی قطعات غیر‌قابل تجمیع است. از جمله مشوق‌‌های گروه اول می‌توان به اعطای دو طبقه تراکم تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌‌های انتفاعی، امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه برای تامین بخشی از پارکینگ‌‌های مورد نیاز، امکان استفاده از مساحت معابر بن‌‌بست فاقد کارکرد و امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌‌گذاری و نما اشاره کرد.

گروه دوم یعنی نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله مشمول اعطای حداکثر یک طبقه تراکم تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌‌های غیرانتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵/ ۰ مشروط به ورود پارک حاشیه‌‌ای در معبر، امکان استفاده از مساحت معابر بن‌‌بست فاقد کارکرد و تراکم حاصل از آن می‌شود.

نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری نیز شامل ضوابط تشویقی از قبیل اعطای حداکثر یک طبقه تراکم تشویقی، کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵/ ۰ برای هر واحد، امکان احداث یک در اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ در بافت‌های فرسوده و عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی است. در نهایت نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع، گروه چهارم بسته‌‌ سیاست‌ها و ضوابط نوسازی بافت‌های فرسوده را تشکیل می‌دهد. امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی، کاهش ضریب برای هر واحد تامین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵/ ۰، امکان احداث حداکثر یک در اضافه مشروط به تامین ضریب تامین یک پارکینگ برای هر واحد، امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب و عدم احتساب مساحت بالکن و ضریب سرمایه‌گذاری تراس در محاسبه تراکم ساختمانی، مشوق‌‌های گروه چهارم را شکل می‌دهد.

اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی درباره مهسا

اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی درباره مهسا

سازمان پزشکی قانونی در اطلاعیه ای تاکید کرد بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه آزمایش های تخصصی انجام شده ، گزارش خود از علت فوت خانم مهسا امینی را به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع می رساند اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بلافاصله ضریب سرمایه‌گذاری پس از دستور دادستان محترم تهران جهت رسیدگی ویژه این پرونده نسبت به اعزام همکاران مجرب این سازمان و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام نمود که در حین فرایند تشکیل کمیسیون تخصصی، خبر درگذشت وی واصل شد. به محض اطلاع از وقوع فوت متوفیه و در پی دستور مقام محترم قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان پزشکی قانونی، پس از انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی پیکر متوفیه اقدام شد.

در رسیدگی به این پرونده بررسی دقیق و کاملی در معاینه و کالبدگشایی صورت گرفت و تمامی معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام و نمونه های لازم از بافت ها و اعضای داخلی بدن برداشته و به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد تا به مجرد حصول نتایج آزمایشات ارسالی و با در نظر گرفتن نتایج معاینات و کالبدگشایی انجام شده، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان محترم در اداره ضریب سرمایه‌گذاری کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال شود.

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

به گزارش ایرنا، «بابک نگاهداری» درهمایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب‌های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهارداشت: یکی از مباحث مهمی که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی درکشور به چهار درصد رسیده واین یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۵/۲۶ میلیون نفررسیده وطبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درماناین وضعیت یکی از اهرم‌های مناسبی که وجوددارد، صنعت بیمه است. وی گفت: صنعت بیمه ودرراس آن بیمه ایران که بخش عمده بازاربیمه ای کشوررادراختیار دارد، می‌تواند با تدوین بیمه‌های جدید وگسترش بیمه‌های موجودمانند بیمه‌های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه‌ها علاوه براینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می‌آورد، می تواندبه ضریب سرمایه‌گذاری توسعه آموزش، کاهش نابرابری هاوافزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه‌های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه‌ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ضریب سرمایه‌گذاری بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های دردست تدوین است. وی با اشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خوددرتوسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به ضریب سرمایه‌گذاری این اولویت‌ها داشته باشدکه یکی از مهمترین آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می‌توان ریسک سرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید. نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسدواز این طریق می‌توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسدوصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است. این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۹/۰ درصد ضریب سرمایه‌گذاری ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند. وی بااشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می‌تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه‌های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به ضریب سرمایه‌گذاری کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد. وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران، نمی‌خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین ضریب سرمایه‌گذاری منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می‌تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت وایجاد زیرساخت‌های مربوطه به کشور کمک کند. نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری دردیگر بخش‌های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی وافزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد بنابراین بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور بایدهلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

محدودیت‌های ترافیکی مراسم ۳۱ شهریور در شهرستان “بیرجند” اعلام شد

به‌ گزارش خاورستان، سرهنگ علیرضا عباسی اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان به‌منظور هرچه بهتر برگزار شدن مراسم رژه خودرویی، تسهیل در عبورومرور و افزایش ضریب ایمنی شرکت‌کنندگان در این مراسم و جلوگیری از مشکلات ترافیکی محدودیت‌های تردد اعمال خواهد کرد.

محدودیت های ترافیکی در شهرستان بیرجند به‌شرح ذیل است
۱_ روز ۳۰ شهریورماه از ساعت ۲۲ توقف کلیه وسایل نقلیه در بلوار شهید صیاد شیرازی حدفاصل تقاطع ارتش تا بلوار امام رضا(ع) وبالعکس ممنوع خواهد بود و حدفاصل تقاطع شهید قرنی تا تقاطع بلوار امام رضا (ع) نیز جهت آماده سازی محل برگزاری مسدود خواهد شد

۲_ روز ۳۱ شهریور از ساعت ۶ صبح تردد کلیه وسایل نقلیه در بلوار شهید صیاد شیرازی مسیر های رفت و برگشت و خیابان شهید قرنی از میدان شهدا تا بلوار شهید ناصری و بلعکس ممنوع خواهد بود.

وی به شهروندان توصیه کرد: در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی از خیابان‌های مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کنند و از تردد و توقف در طول مسیر مراسم خودداری نمایند.

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند


عصر اعتبار

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس:

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند

عصر اعتبار- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: صنعت بیمه وبیمه ایران می تواندبا طراحی وگسترش بیمه‌های جدیددر چارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «بابک نگاهداری» درهمایش بررسی عملکرد ۱۱۰ روزه هلدینگ کسب وکار سبا با اشاره به تدوین چارچوب‌های جدید ونوع نگاهی تازه به توسعه کشور دربرنامه هفتم توسعه اظهارداشت: یکی از مباحث مهمی که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است. هم اکنون ضریب جینی درکشور به چهار درصد رسیده واین یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۵/۲۶ میلیون نفررسیده وطبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درماناین وضعیت یکی از اهرم‌های مناسبی که وجوددارد، صنعت بیمه است.

وی گفت: صنعت بیمه ودرراس آن بیمه ایران که بخش عمده بازاربیمه ای کشوررادراختیار دارد، می‌تواند با تدوین بیمه‌های جدید وگسترش بیمه‌های موجودمانند بیمه‌های عمر وزندگی، به کاهش فقر کمک کند.

"هم اکنون ضریب جینی درکشور به چهار درصد رسیده واین یعنی نابرابری درکشور افزایش یافته است" گسترش این بیمه‌ها علاوه براینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه دراقتصاد کشوررا فراهم می‌آورد، می تواندبه توسعه آموزش، کاهش نابرابری هاوافزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه‌های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه‌ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های دردست تدوین است.
وی با اشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خوددرتوسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت‌ها داشته باشدکه یکی از مهمترین آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری مانند همین هلدینگ کسب وکارسبا است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می‌توان ریسک سرمایه گذاری درکشوررا ضریب سرمایه‌گذاری پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.
نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسدواز این طریق می‌توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسدوصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.
این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۹/۰ درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند.
وی بااشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می‌تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه‌های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متاسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود.

لذا ایران باید ضریب سرمایه‌گذاری دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.
وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران، نمی‌خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابعی که درهلدینگ سبا دراختیار دارد می‌تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت وایجاد زیرساخت‌های مربوطه به کشور کمک کند.
نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری دردیگر بخش‌های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی وافزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد بنابراین بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور بایدهلدینگ سبا را برای فراهم کردن منابع لازم ضریب سرمایه‌گذاری برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند - عصر اعتبار - ۱ روز قبلاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.