نحوه محاسبه ROI سالانه


فرمول بازگشت دارایی خود را محاسبه کنید. بازگشت دارایی

بازده دارایی (ROA)- شاخصی برای اثربخشی استفاده و توزیع دارایی های در گردش و غیر گردش شرکت. این نسبت به شما امکان می دهد بدون در نظر گرفتن اهرم مالی (نسبت وام و سرمایه خالص) ، توانایی شرکت در کسب سود را ارزیابی کنید. بازده دارایی ها عقلانی بودن استفاده از تمام دارایی های شرکت (برخلاف بازده حقوق صاحبان سهام ، که فقط وجوه خود را مشخص می کند) را نشان می دهد و محاسبه آن برای مدیران بیشتر از سرمایه گذاران اهمیت دارد. شاخص ROA به شما امکان می دهد با محاسبه میزان سود برای هر واحد پولی سرمایه گذاری شده ، قابلیت اطمینان مالی ، اعتبار ، جذابیت سرمایه گذاری یک سازمان را تحلیل کنید.

بازده دارایی (فرمول)

بازده دارایی ها حاصل خالص درآمد و کل دارایی ها است:

شاخص سود خالص در صورت سود و زیان ، دارایی ها در. برای کاهش خطای محاسبه ، میانگین سالانه ارزش دارایی ها در فرمول بازگشت دارایی ها جایگزین می شود: (ارزش در ابتدا + ارزش در پایان دوره گزارش) / 2.

بازده دارایی ها نیز به عنوان حاصل درآمد خالص و سود پرداختی به ازای هر واحد منهای نرخ مالیات تعریف می شود:

فرمول به وضوح نشان می دهد که علاوه بر سود خالص ، محاسبه سود استفاده از وجوه قرض گرفته شده را نیز در نظر می گیرد. این نشان می دهد که هنگام تشکیل دارایی های بلند مدت ، از حقوق صاحبان سهام و سرمایه وام استفاده می شود و هر دو در هنگام محاسبه ROA مورد توجه قرار می گیرند.

ارزش راهنمای ROA

نسبت سودآوری به طور مستقیم به دامنه سازمان بستگی دارد. بنابراین ، در صنایع سنگین این شاخص نسبت به بخش خدمات کمتر خواهد بود ، زیرا شرکتهای دومی به سرمایه در گردش کمتری نیاز دارند. به طور کلی ، بازده دارایی ها نشان دهنده عملکرد و سودآوری مدیریت دارایی است و بنابراین ، هرچه بیشتر باشد ، بهتر است. اگر این نسبت شروع به کاهش کرد ، یکی از دارایی ها (غیر جاری یا در گردش) سهم کافی در درآمد سازمان ندارد. بازده بالای دارایی ها نشان می دهد که شرکت با درآمد کمتر درآمد بیشتری ایجاد می کند

بازده دارایی ها (ROA) معیاری است که نشان می دهد چگونه یک واحد تجاری از دارایی های موجود استفاده می کند تا بتواند درآمد ایجاد کند. اگر ROA پایین باشد ، مدیریت دارایی ممکن است بی اثر باشد. ROA بالا ، از سوی دیگر ، نشان دهنده عملکرد روان و کارآمد یک شرکت است.

فرمول محاسبه بازده دارایی های شرکت

ROA معمولاً به صورت درصد بیان می شود. محاسبه با تقسیم سود خالص سال بر ارزش کل دارایی ها انجام می شود. به عنوان مثال ، اگر یک فروشگاه پوشاک 1 میلیون سود خالص داشته باشد و مجموع دارایی آن 4 میلیون باشد ، ROA به شرح زیر محاسبه می شود:

محاسبه ROA به شما امکان می دهد بازده سرمایه گذاری را ببینید و ارزیابی کنید که آیا درآمد کافی با استفاده از دارایی های موجود ایجاد می شود یا خیر.

مدیریت سودآوری ROA

مدیر کارخانه به ROA در پایان سال نگاه می کند. ROA بالا علامت خوبی است که نشان می دهد شرکت از دارایی های خود بیشترین استفاده را می کند. با مقایسه آن با سایر شاخص ها ، مانند بازده سرمایه گذاری ، می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری بیشتر توصیه می شود ، زیرا شرکت قادر است از سرمایه گذاری ها با بازدهی بالا استفاده کند.

یادگیری ROA پایین برای مدیریت موثر شرکت بسیار حیاتی است. اگر نحوه محاسبه ROI سالانه این شاخص به طور مداوم پایین باشد ، ممکن است نشان دهد که یا مدیریت از دارایی های موجود به طور مثر استفاده نمی کند ، یا این دارایی ها دیگر ارزشی ندارند. به عنوان مثال ، در مورد همان فروشگاه پوشاک ، ممکن است معلوم شود که با کاهش سطح فروش می توان سود را افزایش داد ، بنابراین ، چنین دارایی به عنوان یک منطقه بزرگ دیگر ارزش ندارد.

بانک ها و سرمایه گذاران بالقوه قبل از تصمیم گیری در مورد وام یا سرمایه گذاری بیشتر به ROA و ROI توجه می کنند. اگر شرکت های مشابه درآمدهای کلانی با ورودی های مشابه ایجاد کنند ، سرمایه گذاران ممکن است از آنها عقب نشینی کنند یا به این نتیجه برسند که مدیریت دارایی های موجود را به طور موثر مدیریت نمی کند.

افزایش درآمد ناخالص

ROA می تواند مدیریت را برای استفاده موثرتر از دارایی ها ترغیب کند. با توجه به اینکه درآمد آنطور که باید زیاد نیست ، مدیران تنظیمات مناسبی را برای فعالیتهای شرکت انجام می دهند. ROA همچنین می تواند نشان دهد که چه پیشرفت هایی می تواند برای افزایش درآمد ناخالص از طریق مدیریت دارایی هوشمند ایجاد شود. در هر صورت ، این بهتر از سرمایه گذاری بی پایان در یک شرکت است ، به امید بهترین ها.

بیایید ضرایب سودآوری شرکت را در نظر بگیریم. در این مقاله ، یکی از شاخص های کلیدی برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت را در نظر می گیریم. بازگشت دارایی.

نسبت بازده دارایی ها به گروه عوامل "بازده" تعلق دارد. این گروه اثربخشی مدیریت نقدینگی در شرکت را نشان می دهد. ما نسبت بازگشت دارایی ها (ROA) را در نظر می گیریم ، که نشان می دهد چه مقدار پول نقد بر روی واحد دارایی هایی که در اختیار شرکت است قرار می گیرد. دارایی های شرکت چیست؟ به عبارت ساده تر ، این اموال و پول اوست.

بیایید فرمول محاسبه نسبت بازده دارایی (ROA) را با مثالها و استاندارد نحوه محاسبه ROI سالانه آن برای شرکتها در نظر بگیریم. توصیه می شود که مطالعه ضریب را از ماهیت اقتصادی آن شروع کنید.

بازگشت دارایی. شاخص ها و جهت استفاده

چه کسی از ROI استفاده می کند؟

از آن توسط تحلیلگران مالی برای تشخیص عملکرد شرکت استفاده می شود.

چگونه از نسبت بازده دارایی ها استفاده کنیم؟

این نسبت بازده مالی استفاده از دارایی های شرکت را نشان می دهد. هدف از استفاده از آن افزایش ارزش آن است (اما با در نظر گرفتن البته نقدینگی شرکت) ، یعنی با استفاده از آن ، یک تحلیلگر مالی می تواند به سرعت ترکیب دارایی های شرکت را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به عنوان یک گنج ارزیابی کند. برای ایجاد کل درآمد اگر هر دارایی به درآمد شرکت کمک نمی کند ، توصیه می شود از آن امتناع کنید (فروش ، حذف از ترازنامه).

به عبارت دیگر ، بازده دارایی ها یک شاخص عالی برای سودآوری و کارایی کلی یک شرکت است.

. فرمول محاسبه ترازنامه و IFRS

بازده دارایی ها با تقسیم درآمد خالص بر دارایی ها محاسبه می شود. فرمول محاسبه:

نسبت بازده دارایی ها = سود خالص / دارایی ها = خط 2400 / خط 1600

اغلب ، برای ارزیابی دقیق تر نسبت ، ارزش دارایی ها نه برای یک دوره خاص ، بلکه از میانگین حسابی شروع و پایان دوره گزارش گرفته می شود. به عنوان مثال ، ارزش دارایی ها در آغاز سال و در پایان سال تقسیم بر 2.

ارزش دارایی را از کجا دریافت می کنید؟ از صورتهای مالی به صورت "مانده" (سطر 1600) گرفته شده است.

در ادبیات غربی ، فرمول محاسبه بازده دارایی ها (ROA ، بازگشت دارایی ها) به شرح زیر است:

جایی که:
NI - درآمد خالص (سود خالص) ؛
TA - مجموع دارایی ها.

یک گزینه جایگزین برای محاسبه شاخص به شرح زیر است:

جایی که:
EBI درآمد خالصی است که سهامداران به دست می آورند.

درس ویدئویی: "ارزیابی بازده دارایی های یک شرکت"

نسبت بازده دارایی ها. مثال محاسبه

بیایید به تمرین بپردازیم. بیایید بازده دارایی های شرکت هواپیمایی Sukhoi Design Bureau OJSC (تولید هواپیما) را محاسبه کنیم. برای انجام این کار ، باید داده های صورت های مالی را از وب سایت رسمی شرکت تهیه کنید.

محاسبه بازده دارایی های OAO OKB Sukhoi

صورت سود و زیان JSC "OKB Sukhoi"

ترازنامه JSC "OKB Sukhoi"

نسبت بازده دارایی ها 2009 = 611682/55494122 = 0.01 (1٪)

نسبت بازده دارایی ها 2010 = 989304/77772090 = 0.012 (1.2٪)

نسبت بازده دارایی ها 2011 = 5243144/85785222 = 0.06 (6٪)

بر اساس گزارش آژانس رتبه بندی خارجی استاندارد اند پورز ، متوسط ​​بازده دارایی ها در روسیه در سال 2010 2 درصد بوده است. بنابراین 1.2 درصد برای سوخو در سال 2010 در مقایسه با متوسط ​​سودآوری کل صنعت در روسیه چندان بد نیست.

بازده دارایی های JSC OKB Sukhoi از 1٪ در سال 2009 به 6٪ در سال 2011 افزایش یافت. این نشان می دهد که کارآمدی شرکت به طور کلی افزایش یافته است. این به این دلیل بود که سود خالص در سال 2011 به طور قابل توجهی بیشتر از سالهای گذشته بود.

نسبت بازده دارایی ها. ارزش استاندارد

استاندارد نسبت بازده دارایی ها و همچنین تمام بازده دارایی ها Kra> 0. اگر مقدار کمتر از صفر باشد ، این دلیلی است که به طور جدی در مورد کارآیی شرکت فکر کنید. این امر ناشی از این واقعیت است که شرکت با زیان کار می کند.

نسبت بازده دارایی ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. امیدوارم دیگر سوالی نداشته باشید. به طور خلاصه ، می خواهم توجه کنم که ROA یکی از سه نسبت مهم سودآوری یک شرکت است ، به همراه نسبت بازده فروش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. می توانید در مورد نسبت بازده فروش بیشتر در مقاله بخوانید: "". این نسبت نشان دهنده سودآوری و سودآوری شرکت است. معمولاً توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری جایگزین استفاده می شود.

بازده دارایی ها (ROA) نسبت سود خالص یک شرکت به دارایی های آن را نشان می دهد و به صورت درصد بیان می شود.

ROA به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا ارزیابی کنند که چگونه یک شرکت از دارایی های خود به طور مثر استفاده می کند.

بدیهی است که بالاتراین شاخص ، هر چه بهتربازگشت دارایی های شرکت

فرمول محاسبه ROA (بازگشت دارایی ها)

ROA با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

$$ ROA = (سود خالص \ بیش از دارایی) * 100 \٪ $ $

فرمول ROA برای گزارش به زبان انگلیسی:

$$ ROA = (درآمد خالص \ بیش از کل دارایی) * 100 \٪ $ $

جایی که سود خالص- مجموع سود خالص شرکت در سال (برای گزارشات سه ماهه باید برای سال دوباره محاسبه شود).

نحوه استفاده از ROA (بازگشت دارایی ها)

بازده دارایی ها در موارد زیر مفید است:

  • هنگام مقایسه شرکت های مشابه در صنعت توسط ROA
  • هنگام تجزیه و تحلیل پویایی تغییرات در شاخص ROA در یک شرکت

مقایسه شرکت های صنایع مختلف از نظر ROA منطقی نیست ، زیرا ویژگی های کسب و کار و سودآوری آن ، بسته به صنعت ، می تواند بسیار متفاوت باشد.

ویژگی های شاخص بازده دارایی ها (ROA)

برخلاف شاخص بازده حقوق صاحبان سهام ، محاسبه ROA (بازده دارایی ها) شامل تمام دارایی های شرکت است که نه تنها شامل سرمایه خالص ، بلکه وجوه وام گرفته شده نیز می شود.

بنابراین رابطه بین شاخص ها و ROA:

با افزایش وجوه وام گرفته شده ، ROA کاهش می یابد.

ROA (بازگشت دارایی ها) در FinanceMarker

در نسخه جدید FinanceMarker.ru ، شاخص ROA برای همه شرکت های بورس مسکو و همچنین NASDAQ ، NYSE و دیگران در دسترس خواهد بود.

بازگشت سرمایه تبلیغاتی چقدر بایدباشد؟

بازگشت سرمایه تبلیغاتی

بازگشت سرمایه تبلیغاتی یا اصطلاحاً ROI بازاریابی بر مبنای هزینه ای که برای تبلیغات صرف شده و سودی که از آن بدست آمده سنجیده می شود.

برای ارزیابی بازگشت سرمایه تبلیغاتی از فرمول ساده زیر می توانید استفاده کنید:

(رشد فروش پس از بازاریابی- هزینه بازار یابی)/ هزینه بازاریابی= بازگشت سرمایه تبلیغاتی

البته محاسبه بازگشت سرمایه تبلیغاتی در عمل به این سادگی هم نیست. به عنوان مثال بسته به اینکه شما هزینه های مربوط به بازاریابی و تبلیغات را چگونه محاسبه کنید و یا اینکه در نظر بگیرید چه مقدار از رشد فروش شما ناشی از سرمایه گذاری روی بازاریابی و تبلیغات بوده است؛ این نسبت می‌تواند تغییر کند.

به همین علت شرکت‌های بزرگ معمولاً فرمول های بسیار پیچیده ای برای محاسبه ROI خود دارند و الگوریتم هایی را به کار می‌برند که از طریق آن بتوانند بازگشت سرمایه تبلیغاتی خود را به درستی محاسبه کند.

نکته دیگر این است که بازگشت سرمایه تبلیغاتی معمولاً برای هر کمپین بازاریابی به صورت سالانه محاسبه می‌شود اما ممکن است تبلیغات یا بازاریابی، نتایج و اثر خود را در سالهای بعد نشان دهد. در حقیقت، برای محاسبه بازگشت سرمایه تبلیغات، شما باید صبور باشید. ممکن است چندین ماه زمان ببرد تا بلاخره نتیجه سرمایه‌گذاری خود را روی بازاریابی و تبلیغات تان ببینید.

بازگشت سرمایه تبلیغاتی خوب چقدر است؟

معمولاً در صورتی که به درستی روی تبلیغات و بازاریابی خود سرمایه‌گذاری کرده باشید نسبت ROI بازاریابی شما باید از ۵ به ۱ بیشتر باشد. تقریبا تمام بازاریابان نسبت ۵ به ۱ را به عنوان یک بازگشت سرمایه تبلیغاتی خوب در نظر می گیرند.

تیم بازاریابی و بازارسازی ترم معتقد است که با سرمایه گذاری صحیح و تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب می توان حتی این نسبت را تا حدود ۱۰ به ۱ افزایش داد.

چرا محاسبه بازگشت سرمایه تبلیغاتی مهم است؟

محاسبه بازگشت سرمایه تبلیغاتی به شما کمک می کند که در مسیر درستی برای بازاریابی و تبلیغات خود قدم بردارید. در حقیقت، اگر نسبت محاسبه شده برای شما کمتر از ۵ به ۱ باشد بهتر است در تعیین استراتژی های بازاریابی خود تجدید نظر کرده و روش‌های دیگری را برای تبلیغات در نظر بگیرید.

چرا بازگشت سرمایه تبلیغاتی با نسبت ۵ به ۱ مناسب است؟

نسبت ROI بازاربی ۵ به ۱، به نحوه محاسبه ROI سالانه نحوه محاسبه ROI سالانه عنوان حداقل نسبت مناسب برای بازگشت سرمایه تبلیغاتی در نظر گرفته می‌شود. چون علاوه بر اینکه سود شما باید بتواند هزینه ای که برای تبلیغات کرده اید را به شما بازگرداند باید بتواند به شما امکان بدهند که برای تبلیغات بعدی سرمایه‌گذاری کنید؛ سایر هزینه‌های مربوط به برند خود را بپردازید و یا حتی در زمینه های جدیدی سرمایه گذاری کنید.

شاید شما تصور کنید که بازگشت سرمایه دو به یک نیز برای شما سود مناسبی است اما توصیه تیم بازاریابی و بازارسازی ترمه به شما این است که هدف کمپین تبلیغاتی خود را را روی رسیدن به سود ۵ برابر نسبت به سرمایه‌ای که صرف تبلیغات کرده‌اید؛ قرار بدهید.

زمانی که شما هدف بازاریابی تبلیغات خود را رسیدن به بازگشت سرمایه تبلیغاتی دو برابر می گذارید؛ طوری برنامه‌ریزی کرده‌اید که فقط با فروش تمام محصولاتی که در حال حاضر در اختیار دارید بتوانید به سود مورد نظر خود دست پیدا کنید.

در صورتی که وقتی بازگشت سرمایه تبلیغاتی خود را ۵ به ۱ در نظر می‌گیرید؛ پیش از اینکه تمام محصولات شما به فروش برسد؛ در حقیقت با فروش یک پنجم از محصولاتتان به سوددهی خواهید رسید.

چطور بازگشت سرمایه تبلیغاتی خود را افزایش دهیم؟

تدوین استراتژی های بازاریابی پربازده

اگر قصد دارید بازگشت سرمایه تبلیغاتی خود را از نسبت ۵ به ۱ نیز فراتر ببرید باید استراتژی های بازاریابی هدفمندی داشته باشید. انتخاب تاکتیک های درست در نحوه برقراری ارتباط با مخاطب و جذب آنها، مهمترین عاملی است که باید به عنوان هدف استراتژی های بازاریابی خود در نظر بگیرید.

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مناسب

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی به روز از دیگر عواملی است که می تواند بازگشت سرمایه تبلیغاتی شما را تضمین کند. در دنیای دیجیتال امروزی شما باید بتوانید از پلتفرم های مختلف برای تبلیغات خود استفاده کنید. بازاریابی در شبکه های اجتماعی با تولید محتوای یونیک و هدفمند، برقراری ارتباط با مخاطبین در فضای مجازی، معرفی محصولات و خدمات در وب‌سایت‌ها می تواند از ابزارهای تبلیغاتی موثری باشد که می توانید از آنها برای افزایش بازگشت سرمایه تبلیغاتی استفاده کنید.

همکاری با تیم های بازاریابی و بازارسازی حرفه ای

تیم های تبلیغاتی حرفه ای مثل تیم بازاریابی و بازارسازی ترمه کاملاً از اهمیت تدوین استراتژی های بازاریابی پربازده آگاهند و تسلط کافی بر استفاده از ابزارهای تبلیغاتی به روز دارند. با همکاری با تیم بازاریابی و بازارسازی ترمه مطمئن خواهید بود که بازگشت سرمایه تبلیغاتی شما تضمین شده است. ما به شما کمک می کنیم که با کمترین سرمایه روی تبلیغات خود به بیشترین سود از فروش محصولات و خدماتتان دست پیدا کنید.

جمع بندی

بازگشت سرمایه تبلیغاتی شما باید به اندازه‌ای باشد که پس از فروش بخشی از محصولات یا خدمات خود به سوددهی برسید. با توجه به اینکه طبق آخرین آمارهای به دست آمده است از کمپین های تبلیغاتی حرفه ای، حداقل بازگشت سرمایه های تبلیغاتی باید به نسبت به ۵ به ۱ باشد؛ شما نیاز دارید که با یک تیم حرفه ای بازاریابی و بازارسازی همکاری کنید تا با انجام تبلیغات مناسب در کوتاه مدت بازگشت سرمایه خود را مشاهده کنید.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که رسیدن به موفقیت در شروع هر کسب و کاری نیاز به صبر و تحمل دارد. شاید شما حتی در یک سال اول نتوانید به سوددهی مناسب برسید اما مطمئن باشید که با سرمایه گذاری روی تبلیغات و بازاریابی خود به صورت هدفمند می توانید در مدت کوتاهی، بازگشت سرمایه تبلیغاتی بیشتر از حد متوسط را تجربه کنید.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

نرخ بازده داخلی یا همان IRR که مخفف Internal Rate of Return می باشد بیانگر نرخ سود یک پروژه سرمایه گذاری می باشد که اصل و سود رقم سرمایه گذاری شده در این پروژه با این نرخ بازگشت داده می شود. بسته به اینکه جریانات نقدینگی که برای محاسبه نرخ بازده داخلی پیش بینی شده برای چه بازه های زمانی تنظیم شده است، مشخص می شود که دوره این نرخ بازده داخلی بصورت ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالیانه و یا هر دوره دیگری است. بطور معمول در پروژه های سرمایه گذاری دوره پیش بینی جریانات نقدینگی Cash Flow سالیانه می باشد و لذا نرخ بازده داخلی IRR محاسبه شده برای این جریانات نقدینگی نیز به همین اساس سالیانه است. زمانی که نرخ بازده داخلی بصورت سالیانه محاسبه گردد این نرخ به راحتی قابل مقایسه با نرخ سود بانکی که آن هم سالیانه است نیز خواهد بود.

حال سوال اینجاست که تفاوت شاخص IRR با شاخص نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE که مخفف Internal Rate of Return on Equity می باشد و در پروژه ها محاسبه می گردد در چیست؟ هریک از این شاخص ها در چه مواقعی استفاده می شود؟ در بررسی توجیه پذیری یک پروژه سرمایه گذاری و تهیه گزارشات امکان سنجی، گزارش توجیهی Feasibility Study و یا بیزینس پلان Business Plan به چه صورتی از این شاخص های مالی نتیجه گیری شود؟

اینکه یک پروژه سرمایه گذاری از دیدگاه نرخ بازده داخلی IRRتوجیه پذیر باشد و یا نه به سرمایه گذار نشان می دهد که درصورت سرمایه گذاری در این پروژه در مقایسه با شرایط سرمایه گذاری در کشور به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا خیر؟ این در حالی است که برخی پروژه های سرمایه گذاری با این وجود که از دیدگاه IRR دارای شرایط مطلوبی نمی باشند ولی از دیدگاه دولت و سیستم حاکمیتی اجرای آنها الزامی است. برخی پروژه ها نظیر احداث نیروگاه، احداث جاده، اسکله و غیره از جمله پروژه هایی هستند که بعنوان زیرساخت توسعه ای یک کشور محسوب می شوند و می بایستی در این زمینه ها سرمایه گذاری نمود اما بدان جهت که درآمد مالی حاصل از آنها پایین است، سرمایه گذاران چندان رقبتی به سرمایه گذاری در این پروژه ها ندارند.

لذا بانک ها در این خصوص اقدام به اعطای وام های بانکی با نرخ بهره پایین می کنند که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این پروژه ها ترغیب نمایند. اخذ وام های بانکی مناسب و تأمین مالی ارزان قیمت، احداث و بهره برداری از این گونه پروژه ها را برای سرمایه گذار مطلوب می نماید. در این گونه از موارد است که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE و یا همان Internal Rate of Return on Equity بعنوان یک شاخص مالی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

در برآورد جریانات نقدی محاسبه IRR فرض براین است که کل سرمایه گذاری از جانب یک منبع و بدون هزینه های مالی آتی منتج از آن تأمین می شود و لذا جریانات نقدی اخذ وام و بازپرداخت آن در این جریانات لحاظ نمی شود. بعنوان مثال اگر یک پروژه سرمایه گذاری به رقم 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری Capital Expenditures و یا همان CAPEX نیاز داشته باشد در برآورد جریانات نقدی این طرح کل این رقم 200 میلیارد تومان بعنوان یک رقم منفی در ابتدای دوره لحاظ می شود بدون توجه به اینکه چه بخشی از این 200 میلیارد تومان وام (Loan) و چه بخشی از آن آورده سهامدار (Equity) باشد. لذا در محاسبه IRR اولین جریانات نقدی رقم های منفی بزرگی هستند که درواقع کل CAPEX می باشد.

درحالی که در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE در جریانات نقدی محاسبه این نرخ صرفا جریانات نقدی ورودی و خروجی سهامدار مد نظر قرار می گیرد. سهامدار بخشی از سرمایه گذاری را تأمین می نماید و از محل درآمدها هزینه های جاری و بدهی به بانک را بازپرداخت نموده و الباقی بعنوان سود سرمایه گذاری وی لحاظ می شود. بعنوان مثال اگر از کل رقم 200 میلیاردتومان سرمایه گذاری فوق رقم 150 میلیارد تومان وام و 50 میلیارد تومان باقیمانده بعنوان آورده سهامدار باشد، در جریان نقدی محاسبه IRRE صرفا رقم 50 میلیارد منفی لحاظ می گردد. همچنین برخلاف روش محاسبه IRR در این حالت بازپرداخت وام به سیستم بانکی بعنوان بخشی از هزینه ها در جریانات نقدی منفی لحاظ خواهد شد. لذا در محاسبه IRRE اولین جریانات نقدی رقم های منفی کوچک تری هستند که همان آورده سهامدار Equity می باشد و البته جریانات نقدی آتی در مقایسه با محاسبه IRR رقم های منفی بزرگتری خواهند بود چراکه بازپرداخت وام نیز به هزینه ها اضافه می شود.

در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE سهامدار سود سرمایه گذاری خود باضافه اختلاف سود سرمایه گذاری بانک را دریافت می نماید. سود بانک با نرخ بهره مشخص می باشد که بطور معمول کمتر از نرخ بازده طرح است. لذا هرچه نرخ بهره وام دریافتی برای طرح کمتر از IRR باشد در این صورت سهامدار سود بیشتری از پروژه دریافت می نماید و IRRE پروژه افزایش خواهد یافت. لذا نرخ بازده داخلی IRR مستقل از نرخ بهره بانکی است در حالی که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE نسبت معکوس با نرخ بهره بانکی دارد و هرچقدر نرخ بهره بانکی کمتر باشد IRRE بیشتر خواهد شد و این رابطه بصورت الاکلنگی خواهد بود.

تفاوت نرخ بازده داخلی IRR با IRRE

براین اساس در برخی از پروژه های کم بازده که باوجود سود پایین اجرای آنها برای اقتصاد کشور ضروری می باشد، بانک ها می توانند با تخصیص وام های مناسب و با بهره کم نرخ بازده IRRE را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترغیب نمایند. در سایر پروژه ها نیز بانک ها به دنبال تخصیص وام برای مواردی هستند که نرخ بازده داخلی IRR مناسبی داشته باشد تا مطمئن شوند که سرمایه گذار توانایی بازپرداخت وام دریافتی را داشته باشد. در این حالت نیز به طبع از آن جهت که بانک ریسک زیان طرح را نخواهد داشت لذا منطقی است که نسبت به IRR پروژه سود کمتر و معادل بهره بانکی دریافت نماید. لذا منطقی می باشد که نرخ بهره وام کمتر از نرخ بازده پروژه یا همان IRR باشد.

Copy right © حقوق معنوی این مقالات برای بامداد قرن دانش محفوظ است و هرگونه کپی برداری و استفاده از این مطالب باذکر منبع بلامانع می باشد.


نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره (Interest Rate) عبارت است از هزینه فرصت استفاده از پول. نرخ بهره درصدی از مبلغ اسمی وجه قرض گرفته شده در یک دوره زمانی مشخص است که معمولا یک سال در نظر گرفته می شود. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، وقتی شما مبلغی را (به صورت یکجا) به عنوان وام از بانک قرض می گیرید، آن مبلغ را به صورت تدریجی و در بازه زمانی مشخص بازپرداخت می کنید.
ولی همان طور که می دانیم ‌ارزش پول با گذشت زمان تغییر می کند، به دلیل وجود تورم و کاهش ارزش پول، شما باید علاوه بر وام دریافتی، مبلغ اضافه ای را تحت عنوان بهره (سود) به بانک بپردازید که می تواند هزینه فرصت سرمایه گذاری نیز تعریف شود.


انواع نرخ بهره:


نرخ بهره ساده و مرکب:

نرخ بهره ساده (Simple Interest) ساده ترین روش محاسبه نرخ بهره است. این مبلغ به صورت درصدی از وام یا قرضی که گرفته اید، محاسبه می شود.

فرمول نرخ بهره ساده:

Simple Interest=P×i ×n
در این فرمول (P) اصل سرمایه، (i) نرخ بهره سالانه و (n) تعداد سال ها است.
نرخ بهره مرکب (Compound Interest) به نسبت نرخ بهره ساده پیچیده تر است ولی در طولانی مدت باعث می شود وام یا قرض دهنده، سود بیشتری دریافت کند. در این روش نرخ بهره ی بهره، نیز محاسبه می شود. یعنی علاوه بر درصدی از وام یا قرض، سودی که به نرخ بهره تعلق می گیرد نیز محاسبه می شود.

برای آشنایی با مفاهیم مارکتینگ و بازاریابی، مقاله رشته بازاریابی را از دست ندهید.

فرمول نرخ بهره مرکب:

Compound Interest=P×[(1+i)n-1]
در این فرمول (P) اصل سرمایه، (i) نرخ بهره سالانه و (n) تعداد سال‌ است.


نرخ بهره ثابت و شناور:

نرخ بهره ثابت (Fixed Interest Rate) در مدت زمانی که توافق شده است ثابت می ماند و با گذشت زمان تغییر نمی کند.
نرخ بهره شناور یا نرخ بهره قابل تنظیم (Variable Interest Rate)، با مرور زمان تغییر می کند و با گذشت زمان ثابت نمی ماند. از عوامل مؤثر بر تغییر نرخ بهره، شاخص بازار سهام، تورم و … را می توان نام برد.


نرخ بهره واقعی و اسمی:

نرخ بهره واقعی (Real Interest Rate)، به میزانی از نرخ بهره گفته می شود، که میزان نرخ تورم را در محاسبه آن لحاظ کرده باشند.
نرخ بهره اسمی (Nominal Interest Rate)، به میزانی از نرخ بهره گفته می شود، که نرخ تورم در آن محاسبه نشده باشد.


نحوه محاسبه نرخ بهره واقعی:

واقعی بهره نرخ = اسمی بهره نرخ – تورم نرخ


نر‌خ بهره طبیعی:

نرخ بهره طبیعی (Natural Rate of Interest)، نرخ بهره ای است که بر حسب آن، اقتصاد در اشتغال کامل قرار بگیرد و تورم نیز با ثبات باشد. البته نرخ بهره طبیعی قابل مشاهده نیست و اقتصادانان معمولا این متغیر را تخمین می زنند. برخی معتقد هستند نرخ بهره واقعی باید به نرخ بهره طبیعی نزدیک شود.

نرخ بهره جاری:

نرخ بهره جاری یا نرخ بازار پول، همان بهره سرمایه‌ در کوتاه مدت است. نرخ جاری را عرضه و تقاضای بازار تعیین می کند.


نرخ بهره تعادل:

نرخ بهره تعادلی (Equilibrium Interest Rate)، وقتی نر‌خ بهره طبیعی با نر‌خ بهره بازار (نرخ بهره جاری) یکی شود، نر‌خ بهره تعادلی به دست می آید.

نرخ بهره مؤثر:

نرخ بهره مؤثر (Effective Interest Rate) به مانده حساب وام یا پس انداز برای تعیین مبلغ بهره متعلق به همان دوره اشاره دارد که این دوره می تواند در فواصل یک ماه، سه ماه یا شش ماه باشد. استفاده از این نرخ باعث می شود سرمایه گذار، این فرصت را داشته باشد که سود دریافتی را دوباره سرمایه گذاری کند و میزان بازده را افزایش دهند.


نرخ بهره بدون ریسک:

نرخ بهره بدون ریسک (Risk-free Interest Rate)، به نرخی گفته می شود که نرخ بازده انتظاری که سرمایه گذاری شده است، ریسکی نداشته باشد. معمولا این نرخ معادل با سود سپرده بانکی در نظر گرفته می شود که کمترین میزان سود اطلاق می شود. سرمایه گذاری در بسیاری از بازار ها دارای ریسک است، ولی به دلیل وجود سود بیشتر، بعضی از سرمایه گذاران ریسک را می پذیرند.


نرخ بهره منفی چیست؟

هنگامی که نرخ بهره زیر صفر شود، سپرده گذاران در ازای نگهداری سپرده ای که در بانک دارند باید درصدی را به بانک بپردازند. نرخ بهره منفی سیاستی است که دولت ها زمانی آن را اجرا می کنند که کشور دچار رکود شود.
در این حالت سپرده گذاران، سپرده خود را از بانک خارج می کنند و بیشتر تمایل پیدا می کنند که پول خود را خرج کنند و یا در جای دیگری این مبلغ را سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب پول سرمایه داران به سمت تولید هدایت می شود و می تواند موجب رشد اقتصادی شود.


رابطه بین نرخ بهره و برخی متغیر های تاثیرگذار در اقتصاد:

رابطه بین نرخ بهره و سرمایه‌ گذاری:

سرمایه گذاری برای کشور ها متغیر بسیار مهمی است، زیرا هدایت سرمایه سرمایه گذار ها، به سمت تولید موجب رشد اقتصادی می شود. از این رو آگاهی نبست به رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری بسیار پر اهمیت است.
رابطه این دو یک رابطه معکوس است. یعنی کاهش در نرخ بهره، باعث افزایش در سرمایه گذاری و افزایش در تقاضا و در نهایت رشد اقتصادی می شود.


رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز:

برخی از اقتصاددانان معتقدند رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه مدت معکوس است، یعنی با افزایش نرخ بهره، ارزش نرخ ارز کاهش می یابد. ولی در بلند مدت رابطه بین این دو متغیر مستقیم است، یعنی با افزایش نرخ بهره، ارزش نرخ ارز افزایش می یابد.


رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم:

با بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و افزایش در نرخ تورم، رشد اقتصادی کاهش می یابد و یکی از عوامل مؤثر بر نرخ تورم، نرخ بهره است. نرخ تورم با نرخ بهره بانکی رابطه مستقیم دارند، با توجه به نظریه ایروینگ فیشر یه واحد افزایش در نرخ بهره، موجب یک واحد افزایش در نرخ تورم می شود (البته منظور از نرخ بهره، نرخ بهره اسمی است.)
در موارد بالا، نرخ بهره تنها عامل تاثیرگذار نیست، بلکه موارد دیگری هم بر سرمایه گذاری، نرخ ارز و نرخ تورم تاثیر می گذارد. این ها خروجی آزمون هایی است که در کشور های توسعه یافته به ثبت رسیده اند، ولی در کشوری مانند ایران که یک کشور در حال توسعه است ممکن است نتایج دیگری رقم بخورد.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

وقت آن است که چیزی را بپذیریم: معلمان ریاضی ما درست می گفتند. ما باید از ریاضیات در دنیای واقعی استفاده کنیم. به عنوان یک صاحب کسب و کار کوچک، شما نقش های مختلفی را بازی می کنید و گاهی اوقات، بازاریاب و ریاضیدان در آن لیست قرار می گیرند.

نگران نباشید شما برای ریاضیات بازاریابی نیازی به پیش حساب یا هندسه ندارید. با یک صفحه اکسل ساده، این فرمول های ریاضی بازاریابی می توانند بینش ارزشمندی در مورد مشتریان، فروش و بازاریابی به شما بدهند.

در این مقاله، ما فرمول های ریاضی بازاریابی را به اشتراک می گذاریم که هر صاحب کسب و کار کوچکی باید بداند. نحوه استفاده از هر فرمول، به علاوه نحوه استفاده از الگوی صفحه گسترده Google Sheets را برای محاسبه این معیارهای بازاریابی، بدون نیاز به ماشین حساب ، توضیح خواهیم داد.

آنچه در این مطلب می خوانید (باز شونده)

نحوه محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)

بازگشت سرمایه (ROI) میزان درآمد شما را از هر سرمایه گذاری مشخص می کند. به عبارت دیگر، چه مقدار از پولی که گذاشتید پس گرفتید؟محاسبه ROI یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین اینکه زمان و هزینه‌ای که برای کمپین‌های بازاریابی خود اختصاص می‌دهید چگونه بر سود شما تأثیر می‌گذارد است.

به زبان ساده، فرمول ROI (درآمد — سرمایه گذاری) / سرمایه گذاری است. معمولاً به صورت درصد بیان می شود، بنابراین نتیجه را در 100 ضرب کنید.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

در بازاریابی، شما اغلب یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI) به نام بازگشت هزینه تبلیغات (ROAS) را می بینید. وقتی ROAS را محاسبه می‌کنید، سرمایه‌گذاری شما مقداری است که برای تبلیغات خرج می‌کنید، و درآمد فروش شما به میزان درآمدی است که از این تبلیغات به دست آورده‌اید.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

زمان آن رسیده است که به ROAS در عمل نگاه کنید. فرض کنید می خواهید دوره آنلاین خود را در مقابل دانشجویان بالقوه بیشتری دریافت کنید و تصمیم بگیرید از تبلیغات فیس بوک برای این کار استفاده کنید. فیس بوک یکی از مقرون به صرفه ترین و موثرترین پلتفرم های رسانه نحوه محاسبه ROI سالانه های اجتماعی برای تبلیغات اجتماعی پولی است که میانگین نرخ تبدیل آن 9.21 درصد است.

شما 20 دلار برای کمپین تبلیغاتی فیس بوک خود خرج می کنید، تبلیغات شما به 200 کاربر فیس بوک می رسد و 9 درصد از آنها تبدیل می شوند — درست در معیار. این بدان معناست که 18 نفر دوره شما را با 100 دلار در هر پاپ می خرند که به 1800 دلار درآمد اضافه می کند.

ROAS شما برای کمپین تبلیغاتی فیسبوک شما 9000% یا 90:1 است. به عبارت دیگر، به ازای هر 1 دلاری که برای تبلیغات خود خرج می کنید، 90 دلار به ارمغان می آورید.

هنگامی که ROI و ROAS بازاریابی خود را برای کانال های مختلف محاسبه کردید، می توانید بفهمید که چگونه فعالیت های بازاریابی شما به صورت جداگانه به موفقیت شما کمک می کند. سپس، می توانید بر اساس محاسبات خود، سرمایه گذاری خود را در ابتکارات بازاریابی مختلف کاهش یا افزایش دهید.

در مثال بالا، به نظر می‌رسد فیس‌بوک برای شما معجزه می‌کند تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید، بنابراین ممکن است بخواهید در آینده بودجه تبلیغات رسانه‌های اجتماعی خود را افزایش دهید.

فرمول بازاریابی بعدی ما همچنین نحوه محاسبه ROI سالانه می تواند به شما کمک کند تا بفهمید بازاریابی شما چقدر خوب کار می کند، بنابراین می توانید از هزینه های بازاریابی خود بیشترین استفاده را ببرید.

نحوه محاسبه هزینه جذب مشتری (CAC)

هزینه جذب مشتری (CAC) به شما می گوید که برای جذب مشتری جدید چقدر هزینه دارد.

فرمول CAC کل هزینه های فروش و بازاریابی / تعداد مشتریان جدید است.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

با جمع کردن کل هزینه های بازاریابی برای یک دوره معین و تقسیم آنها بر تعداد مشتریان جدید برای آن دوره، این معیار به تیم شما بینشی می دهد که چقدر برای شرکت شما برای جذب مشتری جدید هزینه دارد.

هزینه‌های CAC می‌تواند شامل هزینه‌های ثابت، مانند میزبانی وب سایت و پلتفرم‌های بازاریابی، و هزینه‌های متغیر، مانند هزینه هر کلیک بر روی تبلیغات پولی باشد.

CAC در عمل چگونه به نظر می رسد؟

شما در حال ایجاد یک برنامه بازاریابی برای راه اندازی جامعه آنلاین خود هستید و هزینه های فروش و بازاریابی دیجیتال شما بالغ بر 2000 دلار است.در طول فعالیت های بازاریابی اولیه خود، 30 عضو جدید جامعه را وارد می کنید.هزینه جذب مشتری شما حدود 67 دلار برای هر مشتری است.

همچنین می‌توانید CAC را بر اساس پلتفرم بازاریابی تقسیم کنید، بنابراین می‌توانید هزینه‌های مستقیم جذب مشتری را از هر کانال جداگانه ببینید.

CAC یک معیار مهم است زیرا به شما کمک می‌کند بفهمید که آیا برای جذب مشتریان جدید بیش از توان مالی خود هزینه می‌کنید یا خیر. همچنین به عنوان پایه ای برای KPI کلیدی بازاریابی دیگر عمل می کند: زمان بازپرداخت CAC.

زمان بازپرداخت CAC به شما می گوید که چند ماه طول می کشد تا CAC را که برای جذب مشتری صرف کرده اید بازگردانید.اگر یک مدل کسب‌وکار صورت‌حساب تکرارشونده مانند عضویت ماهانه یا سالانه دارید، این امر بسیار مهم است. اگر عضو معمولی شما قبل از بازگرداندن CAC خود را ترک کند، در نهایت پول خود را از دست خواهید داد.

با بازگشت به مثال خود، فرض کنید که عضویت در انجمن برند شما 20 دلار در ماه هزینه دارد.

نحوه محاسبه ارزش طول عمر مشتری (LTV)

ارزش طول عمر مشتری (CLTV یا LTV) میزان درآمد پیش‌بینی‌شده‌ای است که یک مشتری در طول کل رابطه خود با تجارت شما ایجاد می‌کند. محاسبه LTV می تواند کمی پیچیده تر از دو معیار قبلی ما باشد. برای محاسبه LTV خود، باید چند فاکتور مختلف را بدانید:

میانگین ارزش خرید: اگر فقط یک عضویت ماهانه را می فروشید، این هزینه اشتراک ماهانه شماست. اگر چندین محصول را می فروشید، کل درآمد خود را در یک دوره زمانی (یک ساله) بر تعداد خریدها در طول همان دوره تقسیم کنید.

میانگین دفعات خرید: تعداد خریدها را در طول یک سال بر تعداد مشتریانی که در آن سال خرید کرده اند تقسیم کنید. میانگین ارزش مشتری: میانگین ارزش خرید را در میانگین دفعات خرید ضرب کنید.

میانگین طول عمر مشتری: این به این اشاره دارد که مشتری به طور متوسط ​​چند سال به خرید از شما ادامه می دهد. دانستن این عدد سخت است، به خصوص اگر یک تجارت جدید هستید.

LTV خود را با ضرب میانگین ارزش مشتری در میانگین طول عمر مشتری محاسبه کنید.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

میانگین ارزش خرید: هزینه عضویت ماهیانه شما 20 دلار است. میانگین دفعات خرید: اعضای شما یک بار در ماه برای عضویت ماهانه پرداخت می کنند، بنابراین میانگین دفعات خرید شما 12 بار در سال است. میانگین ارزش مشتری: 20 دلار در ماه x 12 خرید در سال = 240 دلار در سال. به طور متوسط عضو شما 240 دلار در سال درآمد دارد.

میانگین طول نحوه محاسبه ROI سالانه نحوه محاسبه ROI سالانه عمر مشتری: 3 سال (بر اساس برآورد کارشناسان تجارت الکترونیک).

بنابراین 240 * 3 سال = 720 دلار در سه سال هر عضو درآمد خواهد داشت.

نحوه محاسبه نرخ ریزش مشتری

ریزش مشتری که به عنوان فرسایش مشتری نیز شناخته می شود زمانی است که مشتریان مکرر کسب و کار شما را ترک می کنند. وقتی در مورد ریزش مشتری صحبت می کنیم، معمولاً به زمانی اشاره می کنیم که مشتریان پرداخت های مکرر را متوقف می کنند، مانند عضویت ماهانه یا طرح اشتراک.

ریزش بخشی طبیعی از اداره یک تجارت است، به خصوص زمانی که یک مدل صورتحساب تکراری مانند عضویت ماهانه یا سالانه انجمن آنلاین دارید. به عنوان یک معیار، نرخ ریزش کلی در بین مشاغل دارای اشتراک 5.60٪ است.

برای محاسبه نرخ ریزش خود:

تعداد مشتریانی که در پایان دوره (مانند یک ماه یا سال) داشتید از تعداد مشتریانی که در ابتدای دوره داشتید کم کنید. آن عدد را بر تعداد مشتریانی که در ابتدای دوره داشتید تقسیم کنید.

در 100 ضرب کنید تا یک درصد بدست آورید.

4 فرمول بازاریابی برای مشاغل کوچک

فرض کنید می خواهید نرخ ریزش ماهانه را برای انجمن عضویت خود محاسبه کنید. در 1 ژانویه، شما 200 عضو دارید. در 31 ژانویه، شما 186 عضو دارید.

نرخ ریزش شما در اینجا 7٪ است که فقط کمی بالاتر از معیار برای مشاغل دارای اشتراک است. این بدان معناست که شما 93 درصد از مشتریان خود را در ماه به ماه حفظ می کنید.

اگر نرخ ریزش شما خیلی زیاد است، به این معنی است که مشتریان شما برای مدت طولانی در آنجا نمی مانند. آنها ممکن است تجربه مشتری منفی داشته باشند یا دیگر ارزشی در عضویت یا محصولات شما پیدا نکنند.

این ویدئو رو ببینید:

پیشنهاد می کنیم این مطالب رو هم ببینید::

    جیل کنرات (Jill Konrath) سخنران و مشاور فروش شرکت‌‌های آی‌‌بی‌‌ام،.چطور کسب و کار آنلاین راه اندازی.پروفایل روان سنجی برای بازاریابی در اینجا یک سوال.بازاریابی آنلاین یکی از کلیدهای بازاریابی خوب ، درک روانشناسی.

آموزش

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

بازاریابی آنلاین

10 ابزار بازاریابی آنلاین برای کسب وکار نوپا

بازاریابی محتوا

چگونه بازاریابی محتوا می تواند برای مبتدیان مفید باشد.

بازاریابی واسطه ای

بازاریابی واسطه ای

بازاریابی آنلاین

بازاریابی آنلاین ( فصل چهارم)

بازاریابی آنلاین

دوره بازاریابی آنلاین ( فصل سوم)

دوره بازاریابی آنلاین

دوره بازاریابی آنلاین (فصل دوم)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آموزش آنلاین
محصولات فروش ویژه

رازهای قیمت گذاری

دوره آموزشی متقاعد سازی

دوره آموزشی فروشنده حرفه ای

مشاوره های خصوصی

دسته‌ها

دوره های آموزشی

دوره اموزشی متقاعد سازی

دسته‌های دوره های آموزشی
درباره وب سایت بهزاد دربهشتی

من بهزاد دربهشتی .مدرس فروش و بازاریابی. با تجربه ده ساله در این حوزه قصد دارم بهت کمک کنم که بتونی کسب و کارت رو توسعه بدی و با جدید ترین روش های فروش و بازاریابی آشنا بشی. فقط کافیه با من همراه بشی.

درباره بهزاد دربهشتی

مدیرعامل شرکت هوشمندسازان نوین ارتباطات هستم . دارای 10 سال تجربه در حوزه بازاریابی و فروش هوشمند.به بیش از 1000 کسب و کار مشاوره دادم و قصد دارم امسال این عدد رو به 10 هزار برسونم.

لینک های مهم
  • پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • ایمیل: [email protected]
  • از ساعت 10 صبح الی 6 عصر پاسخگو هستیم 09150107671

تمامی حقوق برای وب سایت بهزاد دربهشتی محفوظ می باشد.

فرم درخواست مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.