الگوی کنج صعودی


امتیاز نظر یادت نشه

آشنایی با الگوی وج (Wedge)

یکی از الگو هایی که در نمودار بازار های مالی شکل می گیرد، الگوی وج می باشد. این الگو با نام های الگوی گوه و الگوی کنج نیز شناخته می شود. شکل گرفتن الگو های این چنینی در نمودار نشانه این است که معامله گران هنوز تصمیم نگرفته اند که در مرحله بعد در چه نقطه ای و در کدام جهت بازار وارد معامله شوند. الگوهای وج در بازار در مواقع در موقعیت های مختلف می تواند نشانه ادامه روند یا بازگشت روند باشد. این الگو دارای دو نوع است الگوی کنج نزولی و الگوی کنج صعودی که در ادامه به معرفی هر کدام خواهیم پرداخت.
الگوی وج نزولی در روند هایی شکل می گیرد که قیمت روند افزایشی داشته باشد. در یک روند صعودی زمانی که خطوط حرکت قیمت به سمت پایین متمایل شده و شیب نزولی پیدا کرده اند، الگوی کنج نزولی تشکیل می شود.
الگوی وج صعودی نیز یک الگوی نموداری است که در روند های نزولی دیده می شود. زمانی که خطوط حرکت قیمت در روند نزولی به سمت بالا شیب پیدا می کنند، امکان شکل گیری این الگو وجود دارد.

الگوی وج صعودی

الگوی وج صعودی زمانی پدیدار می شود که در جریان یک روند حرکت قیمت، در بین یک حمایت و مقاومت با شیبی به سمت بالا تثبیت می شود. در این موقعیت شیب خط روند حمایتی، بیش از شیب خط مقاومت می باشد. بنابراین در چنین شرایطی اصطلاحا گفته می شود که الگوی کنج صعودی شکل گرفته است. زمانی که چنین شرایطی پیش می آید و قیمت ها به این شکل تثبیت می شود، انتظار داریم که در بازار شاهد تغییرات ناگهانی قیمت در نمودار باشیم.
نکته ای که در مورد الگوی وج باید به آن توجه داشته باشیم این است که روند اصلی حرکت قیمت، برای تحلیل این موقعیت اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و الگوی صعودی در نمودار ایجاد شده باشد، می توان انتظار برگشت قیمت را داشت. در واقع الگوی کنج صعودی در بازار صعودی یک الگوی بازگشتی تلقی می شود و احتمال نزولی شدن قیمت در این شرایط وجود دارد.
حال اگر الگوی وج صعودی را در بازار نزولی مشاهده نمودید می توانید آن را یک الگوی ادامه دهنده در روند در نظر بگیرید. تصویر زیر را با دقت ملاحظه نمایید.

در این تصویر قیمت حرکتی رو به بالا داشته و دارای روند صعودی می باشد. در انتهای حرکت قیمت، الگوی وج صعودی شکل گرفته است. حال تصویر زیر را مشاهده نمایید. ملاحظه می کنید که قیمت پس از شکل گیری الگوی کنج صعودی حرکتی رو به پایین را آغاز نموده است. این نمودار نشان می دهد که تعداد تریدر هایی که تمایل دارند وارد پوزیشن فروش شوند بیشتر از خریداران می باشد. به این ترتیب قیمت پائین آمده و خط روند در این بازار شکسته می شود.


واکنش بازار به الگوی وج صعودی

حال این پرسش مطرح می شود که ما تا چه نقطه ای از نمودار می توانیم انتظار برگشت قیمت را داشته باشیم. در بازار پس از این که شاهد تغییرات ناگهانی در حرکت قیمت هستیم می توانیم به اندازه ارتفاع الگوی کنجی که در نمودار شکل گرفته است انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم.
عکس زیر یک مثال دیگر از تشکیل الگوهای کنج صعودی می باشد. که در یک روند نزولی شکل گرفته است اما این بار این الگو نشانه ادامه روند نزولی در بازار می باشد.

الگوی وج صعودی در روند نزولی

در عکس بالا مشاهده می شود که در یک روند نزولی کف ها و سقف های بالاتری در کنار هم شکل گرفته و الگوی کنج صعودی را ایجاد نمودند.


واکنش بازار به الگوی وج صعودی

در ادامه حرکت قیمت می بینیم که الگوی وج صعودی باعث شده است که قیمت روند نزولی خود را از سر گرفته و به روند خود ادامه دهد.
نتیجه گیری: الگوی کنج افزایشی در یک روند صعودی هشداری برای بازگشت روند و نزولی شدن بازار می باشد. در حالی که اگر در یک بازار نزولی شاهد الگوی کنج صعودی باشیم، می توان به ادامه روند نزولی در بازار بیشتر امیدوار بود.

الگوی وج نزولی

الگوی وج نزولی نیز مانند الگو های صعودی می تواند هم نشانه بازگشت روند باشد و هم نشانه ادامه روند. به این ترتیب اگر در کف یک روند نزولی مشاهده کردید که الگوی وج نزولی شکل گرفته است، این احتمال که در حرکت بعدی قیمت، جهت روند قیمت به سمت بالا باشد بیشتر است. بنابراین در یک روند نزولی شکل گرفتن الگوی وج نزولی نشانه بازگشت روند می باشد.


الگوی وج نزولی

حال اگر این الگو در سقف یک روند صعودی شکل بگیرد نشانه ادامه روند صعودی خواهد بود. در عکس بالا شکل گیری الگوی وج نزولی را در یک بازار نزولی مشاهده می کنید.


واکنش بازار بعد از شکل گیری الگوی وج نزولی

در این عکس سقف ها و کف های پایین تر شکل گرفته و شیب خط مقاومت در این حرکت قیمت، بیشتر از شیب خط حمایت آن می باشد. منظور از خط مقاومت در این الگو خطی است که سقف ها را به یکدیگر وصل می کند. عکس بالا ادامه حرکت قیمت در بازار پس از تشکیل الگوی وج نزولی را نشان می دهد. می بینید که قیمت پس از این الگو روند افزایشی داشته به خود گرفته است.


الگوی وج نزولی در روند صعودی

در عکس بالا الگوی کنج نزولی را در یک روند صعودی مشاهده می کنید. می بینید که قیمت پس از یک روند صعودی قوی کمی تثبیت شده است.


ادامه روند صعودی پس از شکل گیری الگوی وج نزولی

در ادامه یک الگوی وج نزولی می بینیم که قیمت به راحتی خط مقاومت را شکسته و به سمت بالا اوج می گیرد.

کنج های افزایشی و کاهشی ،ادامه دهنده یا بازگشتی؟

اندیکاتور نمایش قدرت جفت ارزها

مثل تمام کنج ها، این مورد هم ابتدا عریض است و با رسیدن بازار به اوج ها جدید تنگ تر می شود.

کنج های افزایشی و کاهشی

کنج افزایشی ادامه دهنده یک الگوی ادامه دهنده افزایشی است.

این الگو در آغاز عریض است اما با ادامه روند افزایش قیمت ها باریک تر می شود.

اوج ها و افت های الگو کنج را تشکیل می دهند. برای شکل گیری یک روند همگرا

دو یا چند نقطه برخورد نیاز است.

این الگو وقتی کامل می شود که قیمت خط روند حمایتی را بشکند.

چرا این کنج یک الگوی ادامه دهنده است؟
شیب این کنج برخلاف روند قبلی است.

کنج های افزایشی و کاهشی

این کنج افزایشی یک الگوی ادامه دهنده است زیرا شیب آن (رو به بالا)

برخلاف روند (روند نزولی) است.

کامل شدن الگو (خط روند حمایتی شکسته شود) منجر به تحرکات نزولی بیشتر می شود.

کنج های افزایشی و کاهشی ،ادامه دهنده یا بازگشتی؟

کنج کاهشی ادامه دهنده

کنج های افزایشی و کاهشی

کنج کاهشی ادامه دهنده یک الگوی ادامه دهنده نزولی محسوب می شود.

این الگو در ابتدای شکل الگوی کنج صعودی گیری عریض است اما با ادامه روند کاهشی قیمت ها باریک می شود.

اوج ها و افت های این الگو کنج کاهشی را تشکیل می دهد.

برای شکل گیری خط روند همگرا هم دو یا چند نقطه برخورد لازم است.

این الگو وقتی کامل می شود که قیمت خط روند مقاومتی را بشکند.

چرا این کنج یک الگوی ادامه دهنده است؟
شیب این کنج برخلاف روند قبلی است.

کنج های افزایشی و کاهشی

این کنج کاهشی یک الگوی ادامه دهنده است زیرا شیب آن (رو به پایین)

برخلاف جهت روند (روند صعودی) است.

وقتی بازار خط روند حمایتی را بشکند و الگو کامل شود، افزایش قیمت ها دوباره آغاز می شود.

کنج های افزایشی و کاهشی ،ادامه دهنده یا بازگشتی؟

الگوی کنج افزایشی بازگشتی
این الگو ابتدا عریض است و با بالا رفتن قیمت های بازار تنگ تر می شود.

کنج های افزایشی و کاهشی

کنج افزایشی بازگشتی یک الگوی بازگشتی نزولی است

که در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود. آغاز کنج افزایشی عریض است

و با رسیدن بازار به اوج های جدید باریک می شود

و از اتصال دو یا چند نقطه تشکیل می شود.

این الگو وقتی کامل می شود که قیمت خط روند حمایتی را بشکند.

چرا این کنج یک الگوی بازگشتی است؟
شیب این کنج در جهت روند غالب است.

در این مورد روند بازار صعودی است و و شیب کنج هم رو به بالا است.

کنج های افزایشی و کاهشی

این کنج افزایشی یک الگوی بازگشتی است زیرا شیب (رو به بالا)

کنج در جهت موافق روند (روند صعودی) است. این الگو وقتی کامل می شود

که بازار خط روند حمایتی را بشکند.

دقت داشته باشید که در اینجا کنج افزایشی بازگشتی یک ردگیری مجدد را پیش بینی می کند

نه یک بازگشت (معکوس شدن روند).

حرکت بازار پس از یک کنج افزایشی یا هر الگوی بازگشتی دیگری می تواند

یکی از این موارد را ایجاد کند: معکوس شدن روند، آغاز یک دوره ردگیری مجدد

یا دوره تثبیت در بازار.

کنج های افزایشی و کاهشی ،ادامه دهنده یا بازگشتی؟

الگوی کنج کاهشی بازگشتی

کنج های افزایشی و کاهشی

کنج های افزایشی و کاهشی

کنج کاهشی بازگشتی یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید.

این الگو در ابتدا عریض است و با ادامه روند کاهشی قیمت ها باریک می شود.

اوج ها و افت های الگو است که این کنج کاهشی را شکل می دهد.

برای ساختن روند همگرا مم دو یا چند نقطه اتصال لازم است. این الگو

وقتی کامل می شود که قیمت خط روند مقاومتی را بشکند.الگوی کنج صعودی

چرا این کنج یک الگوی بازگشتی به حساب می آید؟

شیب کنج در جهت موافق روند است.

در این مورد روند بازار نزولی بوده است و شیب کنج هم رو به پایین است

کنج های افزایشی و کاهشی

این کنج کاهشی یک الگوی بازگشتی محسوب می شود زیرا شیب (رو به پایین)

کنج در جهت موافق روند (نزولی) است.

الگو تا زمانی که بازار خط روند مقاومتی را نشکند کامل نخواهد شد.

هدف اصلی بکارگیری کنج ها
ارتفاع الگو (درقسمت عریض آن) بر حسب پیپ مشخص می شود

و سپس همان مقدار پیپ را از سطح مرزشکنی احتمالی کم/تقسیم می کنند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید.

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

تحلیل تکنیکال

کنج ها از جمله الگو های ادامه دهنده هستند (اگرچه می توان کنج ها را در الگوهای بازگشتی نیز مشاهده کرد). مشخصه الگوی کنج کاهش دامنه نوسانات قیمت بین قله ها و حفره هاست. وجه تمایز الگوی کنج با مثلث هم شیب بودن اضلاع آن است در مثلث های صعودی و نزولی یک ضلع تقریبا افقی و ضلع دیگر شیب دار است. در مثلث متقارن نیز یک ضلع صعودی و ضلع دیگر نزولی است. اما در الگوی کنج هر دو ضلع هم شیب هستند.در الگوی کنج صعودی (شکل ۲۷ قسمت الف) حفره ها و قله ها جدید بالاتر از حفره ها و قله های قبلی هستند قله ها به آهستگی صعود می کنند و حفره ها با سرعت بیشتری صعود می کنند بنابراین حفره ها به زودی به قله ها نزدیک می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. در این الگو خط حمایت شیب بالاتری نسبت به خط مقاومت دارد اگر این الگو در یک روند صعودی دیده شود به احتمال زیاد یک الگوی بازگشتی است زیرا نشان دهنده ضعف روند صعودی است اگر در یک روند نزولی دیده شود نشان دهنده بازار رو به افول است. قیمت برای مدتی وارد فاز تصحیح می گردد اما قدرت تصحیح ضعیف است و روند نزولی از سر گرفته می شود. در الگوی کنج نزولی (شکل ۲۷ قسمت ب) قله های بعدی کمی پایینتر از قله های قبلی هستند. حفره های بعدی هم پایینتر از حفره های قبلی تشکیل می شوند سرعت نزول حفره ها کم و سرعت نزول قله ها زیاد است لذا بعد از مدتی نوسانات قیمت کم و محدود می گردد. مانند قبل هرگاه این الگو در یک روند نزولی تشکیل شود یک الگوی بازگشتی بوده و هرگاه در یک روند صعودی تشکیل شود یک الگوی ادامه دهنده خواهد بود.

الگوی کنج صعودی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

  • جفت ارز دلار/فرانک در الگوی کنج صعودی کوتاه مدت وارد موج خرید می شود.
  • شکست میانگین متحرک 200 ساعته به نفع خریداران است، اما علایم اندیکاتور RSI و خط بالایی الگوی کنج صعودی موانعی برای ادامه حرکت صعودی می باشند.
  • حمایت افقی هفتگی می ‌تواند قبل از به قدرت رسیدن فروشندگان، آنها را به چالش بکشد.

جفت ارز دلار/فرانک در آستانه آغاز معاملات بازار اروپا، به سقف قیمت یک هفته اخیر در نزدیکی 0.9660 صعود می کند. این جفت ارز درون الگوی کنج صعودی یک هفته ای وارد موج خرید شد.

بدین ترتیب، اگر این جفت ارز به زیر 0.9645 حرکت نکند، شکست میانگین متحرک 200 ساعته، خریداران را امیدوار نگه خواهد داشت. اما خط بالایی الگوی کنج صعودی در نزدیکی 0.9665 می تواند صعود بیشتر این جفت ارز را محدود کند.

اگر خریداران دلار/فرانک پس از 0.9665 همچنان قدرتمند بمانند، مرز 0.9700 و سطح 61.8 درصد اصلاح فیبوناچی حرکت نزولی 7 تا 13 سپتامبر، نزدیک 0.9720، می تواند خریداران را مجذوب خود کند.

شایان ذکر است که افزایش قدرت خریداران پس از 0.9720 آنها را قادر می سازد تا سقف قیمت ماهانه نزدیک 0.9870 را به چالش بکشند.

از سوی دیگر، سطح میانگین متحرک 200 ساعته نزدیک 0.9645، نزول فوری این جفت ارز را قبل از خط حمایت الگوی ذکر شده، نزدیک 0.9620 محدود خواهد کرد.

منطقه حمایت افقی یک هفته ای نزدیک 45-0.9560 نیز یکی از علایم نزولی این جفت ارز به شمار می رود.

در کل، اگر فروشندگان پس از 0.9545 قدرت خود را حفظ کنند، رسیدن مجدد قیمت به سطح میانگین متحرک 200 روزه در نمودار روزانه، نزدیک 0.9485، می تواند حمایت بسیار مهمی برای این جفت ارز ایجاد کند.

نمودار ساعتی دلار/فرانک

روند: صعود بیشتر پیش بینی می شود

سطوح الگوی کنج صعودی کلیدی

بررسی اجمالی

آخرین قیمت امروز

تغییرات روزانه امروز

تغییرات روزانه امروز (%)

قیمت باز شدن روزانه امروز

روندها

میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه

سطوح مهم

سقف قیمت روز گذشته

کف قیمت روز گذشته

سقف قیمت هفته گذشته

کف قیمت هفته گذشته

سقف قیمت ماه گذشته

کف قیمت ماه گذشته

سطح 38.2% فیبوناچی روزانه

سطح 61.8% فیبوناچی روزانه

نقطه پیوت روزانه S1

نقطه پیوت روزانه S2

نقطه پیوت روزانه S3

نقطه پیوت روزانه R1

نقطه پیوت روزانه R2

نقطه پیوت روزانه R3

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

پیتر برنت: بیت کوین در حال تشکیل الگوی نزولی است

پیتر برنت، معامله‌گر برجسته در توییت اخیر خود ادعا کرد که بیت کوین، رمز ارز پرچمدار بازار، در مسیر تشکیل الگوی کنج صعودی است.

این هشدار ناخوشایند در حالی تذکر داده شده است که کوین پیشتاز بازار، پس از ثبت بهترین ماه خود از آغاز سال تاکنون در ماه جولای، در حفظ قیمت خود بالاتر از سطح 24000 دلار با دشواری مواجه شده است. در لحظه‌ی نگارش این خبر، پرچمدار بازار در سطح قیمت 24043 دلار معامله می‌شود.

کنج صعودی، الگوی چارت نزولی است که معمولا طی روندهای نزولی رخ می‌دهد.

این الگو، که شبیه یک پرچم خرسی به نظر می‌رسد، زمانی که دو خط روند با باریک شدن محدوده‌ی معاملات، همگرا می‌شوند تشکیل می‌شود.

شایان ذکر است که الگوی کنج صعودی معمولا به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود که بر نوک قله‌ی افت قیمت احتمالی ظاهر می‌شود.

هرچند، مواردی برای اشاره وجود دارند. همانطور که برنت اشاره کرد، بیشتر الگوهای معاملاتی در حال ظهور در نهایت به شکل دیگری پایان می‌یابند. بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد که این الگوی کنج صعودی تکمیل شود.

در توییتی مجزا، برنت با اشاره کردن به جامعه‌ی مشابه فرقه برای بیت کوین، ادعا کرد که بیت کوین یک مذهب است.

همانطور که توسط U.Today گزارش شد، اخیرا این چارتیست با سابقه اشاره کرد که رمز ارز شیبا یک الگوی سر و شانه را تکمیل کرده است. وی باور دارد که در حال حاضر، دومین میم کوین بزرگ بازار در یک روند صعودی قرار دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.