نحوه محاسبه درآمد


نحوه محاسبه درآمد

دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی

اداره کل امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و در اجرای ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه 46502 مورخ 85/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می ‌ گردد:

1- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام ‌ های اعطایی اشخاص مذکور،ابتدا می ‌ بایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ های مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقی) ‌ و یا 131 ( ‌ اشخاص حقیقی) ‌ قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد،آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

مثال: شرکت ایرانی “الف” بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 85/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100/000/000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می ‌ نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی ( ‌ بانک) ‌ دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، ‌ لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس و به شرح زیر تعیین می ‌ گردد:

ناخالص سود و کارمزد 100/000/000 ریال

ضریب مالیاتی ( ‌ بیست درصد) 20% ردیف (1) صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384

نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ( ‌ شخص حقوقی) ( ‌ بیست و پنج درصد) ‌ 25%

درآمد مشمول مالیات ریال

20/000/000= 20% × 100/000/100

مالیات متعلق ریال

5/000/000 = 25% × 20/000/000

2- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می ‌ گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند.

3- ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.

4- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند.

5- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه ‌ های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می ‌ باشد.

6- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم ‌ الاجراء با جمهوری اسلامی ایران می باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.

7- با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می ‌ شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی ‌ باشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل ابطال شد.

دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 230/98/67 مورخ 1398/07/17 ، ارسال گردید.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

اشخاص حقیقی موضوع ماده 93 ق م م تا پایان روز ۳۱ خرداد ماه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال خود ارسال نمایند . ممکن است بپرسید چرا باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنیم؟ خب؛ اگر قصد انجام فعالیت به صورت رسمی و بی دردسری داشته باشید و بخواهید از امتیازاتی که قانونگذار برای آن بخش از مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل میکنند ، در نظر گرفته است استفاده نمایید ، پُر کردن اظهارنامه مالیاتی به نفع شماست.

ممیزان مالیاتی به هر حال به سراغ شما می آیند و اگر اظهارنامه ای تسلیم نکرده باشید ، دستتان از امتیازت قانونگذار کوتاه خواهد ماند از طرف دیگر، آن زمان دچار مالیات های علی الراس و یا شبیه به آن می شوید که ممکن است بیشتر از مالیات اصلی شما باشد .

اولین مزیت تکمیل اظهارنامه، استفاده از معافیت های مالیاتی است.

یک نکته خیلی مهم برای مشاغل گروه سوم

مشاغل سومی که در سال 1396 مالیات آنها قطعی شده است می توانند از مزایای تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند

به عنوان مثال اگر سود سالانه شما در سال 1397 از دویست و شانزده میلیون ریال (216,۰۰۰,۰۰۰ ریال) کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف می شوید. البته این معافیت منوط به ارسال اظهارنامه است.

دومین مزیتِ تکمیل اظهارنامه در زمان مقرر، رهایی یافتن از تعلق و پرداخت جریمه است!

بنابر مفاد ماده 192 ق م م، اگر اظهارنامه خود را تکمیل نکنید، باید ۳۰ درصد از مالیات قطعی شده را جریمه بپردازید. جریمه ای که قابل بخشش هم نیست. علاوه بر این، در صورتی که اظهارنامه خود را برای سه سال متوالی تکمیل نکنید، مشمول مجازات می شوید. این مجازات از زندان تا محکومیت نقدی چند میلیون تومانی و … مشخص شده است .

اگر متقاعد شده اید که بروید و مالیات خود را پرداخت کنید، شما می توانید در این مقاله با نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی آشنا شوید .

یک سوال همیشگی برای مودیان وجود دارد و آن چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل آنها است.

خب جواب اینجاست

مبنای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی ماده 101 ق م م میباشد

بر این اساس پس از کسر مبلغ معافیت سالانه موضوع ماده 84 ق م م که هر ساله در در بودجه سنواتی کشور تعیین میگردد از کل درآمد ، درآمد مشمول مالیات به دست می آید.

در آخر مالیات بر اساس مفاد ماده 131 ق م م و بصورت پلکانی محاسبه و پس از کسر سهم اتاق بازرگانی و مبلغ یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186 قابل پرداخت در وجه سازمان امور مالیاتی میباشد.

فرض کنید فردی در سال 1397 مبلغ 980 میلیون ریال سود (فروش پس از کسر هزینه ها)داشته است در این صورت :

980،000،000 - 216،000،000 = 764،000،000 درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت)

500،000،000 * 15% = 75،000،000 مالیات بر اساس طبقه اول ماده 131

(764،000،000 - 500،000،000) = 264،000،000 مالیات بر اساس طبقه دوم ماده 131

264،000،000 * 20% = 52،800،000

127،800،000 = (75،000،000 + 52،800،000) جمع کل مالیات

امید است این مطالب بتواند اطلاع رسانی نسبتاً خوبی در زمینه محاسبه مالیات برای شما باشد.

انواع مالیات و نحوه محاسبه آنها

وکیل متخصص مالیات-پرداخت مالیات-نرخ مالیات-مالیات بر اجاره-مالیات بر درآمد

در این مقاله قصد داریم با همیاری وکیل متخصص مالیات ، موضوع مهم انواع مالیات ، نحوه پرداخت مالیات ، نرخ مالیات ، مالیات بر ارث ، مالیات بر درآمد و مالیات بر اجاره را مورد بررسی قرار دهیم و نظام حقوقی پرداخت مالیاتی در کشور را مورد تحلیل قرار دهیم . در این مقاله همچنین به صورت مفصل مشمولین پرداخت مالیات در کشور احصا شده اند و همین مورد می تواند راهنمای مناسبی برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن مناسبات اقتصادی خود را مدیریت نمایند .

ببینیم دیگران چه امتیازی به این مطلب داده اند:

در این مقاله قصد داریم با همیاری وکیل متخصص مالیات ، موضوع مهم انواع مالیات ، نحوه پرداخت مالیات ، نرخ مالیات ، مالیات بر ارث ، مالیات بر درآمد و مالیات بر اجاره را مورد بررسی قرار دهیم و نظام حقوقی پرداخت مالیاتی در کشور را مورد تحلیل قرار دهیم .

انواع مالیات در ایران را می توان به دسته های مختلفی از جمله موارد ذیل دسته بندی کرد :

تعریف مالیات های مستقیم

مالیات هایی که به طور مستقیم روی درآمد یا دارایی یک شخص گذاشته می شود و معمولا نام و نشانی پرداخت کننده مالیات و یا شخص مشمول مالیات برای اداره امور مالیاتی مشخص و روشن می باشد که هر یک از آن ها نحوه پرداخت مالیات جداگانه ای دارد ، این تعریفی است که وکیل متخصص مالیات از مالیات های مستقیم ارائه می دهد و این مالیات انواعی دارد که در ادامه به آن نحوه محاسبه درآمد می پردازیم .

نحوه محاسبه مالیات بر ارث

مالیات بر ارث بر طبق قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ما ترک به خود یا دیگران اقدام نکنند محاسبه نخواهد شد ، بنابر این اموال و دارایی های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات قانونی مشمول مالیات بر ارث می باشد .همچنین نیازی نیست که همه دارایی های متوفی به صورت یکجا محاسبه و و برای پرداخت مالیات بر ارث آن ها اقدام شود بلکه ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و دارایی های متوفی تصمیم گرفته و مالیات بر ارث آن ها را پرداخت نمایند .

میزان مالیات بر حق تمبر

مالیات حق تمبر را می توان تحت عنوان یکی از انواع مالیات های مقطوع طبقه بندی نمود زیرا قانون گذار ضمن تعیین برخی از منابع مالیاتی ، درصد و یا مبلغ معینی را به عنوان مالیات منبع مذکور تعیین نموده است و نرخ مالیات مشخصی دارد ، از انواع این نابع برگ های چک ، برات ، سفته ، انواع گواهینامه های رانندگی ، مدارک تحصیلی ، پروانه مشاغل و کارت بازرگانی را می توان نام برد .

میزان و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد شامل مالیات بردرآمد املاک ، مالیات بر درآمد حقوق،مالیات بر نحوه محاسبه درآمد درآمد مشاغل ،مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد ،که ذیلا چند نمونه از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

بنا بر تعریفی که وکیل متخصص مالیات ارائه می دهد ، مالیات بردرآمد املاک از انواع مالیات های مستقیم و زیر مجموعه مالیات بر درآمد می باشد و این نوع مالیات را در سه قسمت می توان تقسیم بندی کرد : مالیات بردرآمد اجاره املاک (مستغلات) – مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک – مالیات بر درآمد انتقال حق واگذاری محل ، و لازم به ذکر است که مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد ، یا مالیات بر اجاره عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره .

مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک چگونه محاسبه می شود

نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات بوده و بر این اساس نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مالیات پنج درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین مشمول مالیات می باشد ، نکته که توسط وکیل متخصص مالیات به آن اشاره می نماید و قابل توجه می باشد ، این است که ماخذ مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال املاک ، ارزش روز یا ارزش تعیین شده در قرارداد یا قولنامه نبوده بلکه صرفا ارزش معاملاتی املاک می باشد .

محاسبه مالیات حقوق دریافتی به چه صورت انجام می شود

مالیات بر درآمد حقوق یکی از انواع مالیات های تکلیفی است ، بدین معنی که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق ، مکلف می باشند نحوه محاسبه درآمد که مالیات متعلقه را کسر و تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

وکیل متخصص مالیات اذعان دارد بر طبق قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصله منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهند بود .

آیا مالیات بر در آمد های اتفاقی نیز تعلق می گیرد

یکی از ابهاماتی که در امور مالیاتی مطرح است ، موضوع دریافت مالیات از درآمد های اتفاقی است ، به همین سبب ما با همیاری وکیل متخصص مالیات به این ابهام پاسخ داده ایم ؛ در آمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید درآمد اتفاقی محسوب شده و مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در قانون خواهد بود .

مالیات های غیر مستقیم به چه مواردی اطلاق می شود

بر اساس تعریفی که وکیل متخصص مالیات از مالیات های غیر مستقیم ارائه می دهد ، این گونه مالیات را بدین شرح می توان تعریف نمود که ، مالیات غیر مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که در آن نام و نشانی پرداخت کننده مالیات برای اداره امور مالیاتی روشن و مشخص نیست ، و این گونه مالیات ها معمولا روی قیمت کالا ها و خدمات کشیده می شود مالیات غیر مستقیم محسوب می شوند مانند موارد متعددی مثل :

مالیات بر واردات شامل انواع مالیات بر واردات اتومبیل های خارجی ، سود بازرگانی ، عوارض گمرکی و … و مالیات بر مصرف و فروش شامل مالیات بر انواع نوشابه های غیر الکلی ، مالیات بر مصرف دخانیات و …

چه اشخاصی موظف به پرداخت مالیات می باشند

اشخاص موظف به پرداخت مالیات که در قانون ، مودیان مالیاتی نامیده می شوند گستره وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شوند که هر یک وظایف مالیاتی خاصی دارند و برای هر یک نرخ مالیاتی مشخصی تعیین شده ، اما موضوعی که گاها مودیان را دچار سردرگمی می نماید ، این است که چه شخصی و با چه شرایطی موظف به پرداخت مالیات است .

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

با در نظر گرفتن توضیحات فوق وکیل متخصص مالیات لیستی را ذیلا ارائه نموده که به تفکیک ، اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات می باشند را ارائه نموده :

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران .

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم در خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند .

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا در خارج از ایران تحصیل می نماید .

هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیق یا حقوقی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کند .

در پایان باید متذکر شد که مالیات و مباحث مرتبط با آن از جمله مواردی است که برای حل و فصل اختلافات موجود ، باید با وکیل متخصص مالیات و افراد خبره در این زمینه مشورت کرد ، چرا که در اینگونه موارد با استفاده از راهکار های قانونی می توان از بروز اختلافات و پرداخت مبالغی به عنوان مالیات بیش از عرف قانونی پیشگیری نمود ، به همین دلیل همواره توصیه ما مشورت گرفتن از یک مشاور حقوقی مالیاتی متبحر در این زمینه است .

اگر این مطلب حاوی نکات مفید بود، لطفا برای آن یک امتیاز در نظر بگیرید. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است:

صورت سود و زیان چیست؟

سود و زیان

صورت سود و زیان (Income Statement) میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود و زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. نام دیگر صورت سود و زیان، صورت درآمد و هزینه است. صورت سود وزیان، یکی از صورت‌های مالی حسابداری است؛ اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد انواع صورت‌های مالی حسابداری به دست بیاورید مقاله صورت های مالی را از دست ندهید.

صورت حساب سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند، به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند، خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی.

همچنین در محاسبه سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

صورت حساب سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند، به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند، خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی.

سود و زیان

صورتحساب سود و زیان

به‌خوبی بیانگر نحوه محاسبه درآمد میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت سود وزیان خود را منتشر و با گزارش سود و زیان، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است. حالا که می‌دانید صورت سود و زیان چیست، باید در مورد این گزارش و نحوه محاسبه فرمول سود و زیان اطلاعات کسب کنید.

تهیه گزارش سود و زیان+فرمت صورت سود و زیان

گزارش و تهیه صورت مالی به دو روش یک و دومرحله‌ای تهیه می‌شود.

 • در صورت یک مرحله ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود.
 • در صورت چند مرحله ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی در زیر آن‌ها آورده می‌شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می‌آید. در مرحله بعد درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم. حالا که با نقش هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان آشنا شدید، نوبت به دانستن فرمول محاسبه سود و زیان در حسابداری می‌رسد. البته امروزه با وجود نرم افزار حسابداری تهیه صورت سود و زیان، آسان شده است. شما می‌توانید با کمک نرم افزار‌های حسابداری، گزارش صورت و سود و زیان را اتومات تهیه و چاپ کنید.

فرمول محاسبه سود و زیان در حسابداری چیست؟

ابتدا درآمدها محاسبه می‌شود و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد.

(هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی)

در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.

(درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی)

با در نظر گرفتن این فرمول می‌توانید به پاسخ پرسش با کسر هزینه ها از درامد چه چیزی به دست می اید برسید؛ در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است. بعد از آشنایی با نحوه محاسبه سود و زیان، به بحث انواع سود حسابداری می‌پردازیم.

چند نوع سود داریم؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین دارای 3 نوع سود است:

الف) سود ناخالص

سود ناخالص از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:

(سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا)

ب) سود عملیاتی

سود عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. معادله آن به‌صورت زیر است.

(سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص)

ج) سود خالص

سود خالص از کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید.

(سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی)

مهم‌ترین بخش صورت سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان‌ده.

معرفی انواع سود حسابداری+سود حسابداری چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین انواع سود به سه دسته تقسیم می‌شود:

1- سود ناخالص :برای رسیدن به پاسخ پرسش سود ناخالص در صورت سود و زیان بیانگر چیست، باید فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. سود ناخالص در صورت سود و زیان، از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:

(سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا)

2- سود عملیاتی: سود عملیاتی در حسابداری یا سود قبل از کسر مالیات، از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. فرمول سود عملیاتی به‌صورت زیر است.

(سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص)

3- سود خالص چیست: محاسبه سود خالص با کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید. فرمول سود خالص به صورت زیر است:

(سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی)

اقلام صورت سود و زیان چیست؟

1- درآمد یا میزان فروش در جدول صورت سود و زیان

درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می‌شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود.

درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود زیان نوشته می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

2 –بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش

هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده، و یا خدمات ارائه‌ شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان دهنده، هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.

همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می‌شود. این بخش از جدول خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند هزینه استهلاک است.در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

3- سایر درآمدها در جدول سود و زیان

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه، به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی.

نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

4- هزینه‌های توزیع و فروش در صورت سودوزیان

هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول. اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

5- هزینه‌های اداری

هزینه‌های اداری به‌ طور کلی از هزینه‌هایی است که به‌ طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط موسسه نیست. مانند هزینه‌های مربوط به مدیریت و پشتیبانی. هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه‌های بخش فروش، خدمات عمومی و بخش اداری است. این بخش از هزینه ها دربرگیرنده تمام هزینه‌های غیرمستقیم دیگر مرتبط با اداره کسب و کار است. اصلی ترین بخش‌های آن شامل حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی، هزینه‌های جاری اعم از بیمه و هزینه‌های ماموریت و… است. هزینه استهلاک نیز گاهی در این بخش لحاظ می‌شود اما بسته به تصمیمات شرکت متفاوت است.

نمونه‌هایی از هزینه‌های اداری در صورتحساب سود و زیان در حسابداری عبارت‌اند از:

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

6-سایر هزینه‌ها

شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی‌شود.کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

7- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

8-مالیات بر درآمد

هزینه مالیات بردرآمد شناسایی‌شده در طول دوره به‌طور کلی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • مالیات برآوردی دوره فعلی
 • مالیات دوره قبل
 • هزینه مالیات معوق

9 -هزینه استهلاک

استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص نحوه محاسبه درآمد می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

هدف استفاده از صورتحساب سود وزیان چیست؟

اقلام با اهمیت صورت سود و زیان شامل درآمدها و هزینه است. صورت سود و زیان اندازه‌گیری عملکرد یک نهاد در طول دوره حسابداری را فراهم می‌نماید. عملکرد یک نهاد را در صورت سود و زیان می‌توان در شرایط زیر ارزیابی نمود به عبارت دیگر کاربرد و دلیل طبقه بندی در صورت سود و زیان در موارد زیر است:

 • تغییر در درآمد فروش در دوره در مقایسه با رشد صنعت
 • تغییر در حاشیه سود ناخالص، عامل حاشیه سود خالص و ناخالص در طول دوره
 • افزایش یا کاهش در سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص در دوره
 • مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر سازمان‌های فعال در صنایع و یا بخش مشابه

موجودی کالا در صورت سود و زیان

موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد، به همین دلیل موجودی کالا در صورت سود و زیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

یکی از صورت‌های مالی مهم است که تمامی درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به تفکیک اجزای تشکیل دهند آن‌ها نمایش می‌دهد. این درآمد و هزینه‌ها قابل انتساب به صاحبان سرمایه هستند. هدف آن ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده در یک دوره مالی است و تمرکز اصلی آن بر هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان است.

در اینجا صورت سود و زیان دربرگیرنده کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده طی دوره ازجمله درآمدها و هزینه‌های تحقق‌نیافته است.اما اگر اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت حساب سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در این موارد باید یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره، مبنی بر عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان جامع الصاق شود.

از آنجا که‌ تهیه سود و زیان جامع‌ دربرگیرنده‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، اعم از تحقق‌ یافته‌ و تحقق‌ نیافته‌ است‌، سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ مالی‌ به عنوان‌ اولین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ که‌ صورت‌ سود و زیان در حسابداری دوره‌، یکی‌ از اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ را به‌ تفصیل‌ نشان‌ می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌، به‌طور جداگانه‌ در صورت سود زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد.

درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

الف. درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ ناشی از تغییرات‌ ارزش‌ دارایی‌ها و بدهی‌هایی‌ که‌ اساساً به منظور قادر ساختن‌ واحد تجاری‌ به‌ انجام‌ عملیات‌ به نحو مستمر نگهداری‌ می‌شـود و به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مستقیماً به‌ حقـوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ منظـور می‌شود (از قبیل‌ درآمدهـا و هزینه‌های‌ ناشی از تجـدیـد ارزیابی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود).

ب. درآمدها و هزینه‌هایی‌ که‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌ استناد قوانین‌ آمره‌ مستقیماً در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود (از قبیل‌ مابه‌التفاوت‌های‌ حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ موضوع‌ ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌).

موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشکیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌ بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ کسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود وزیان جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورت‌های‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان در این است که ترازنامه تصویری لحظه‌ای از عملکرد کسب و کار ارائه می‌کند به این معنی که وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی را در یک‌ لحظه مشخص می‌کند و فقط در همان تاریخ نشان می‌دهد. در ترازنامه ستونی با نام تاریخ وجود دارد که نشان‌دهنده تاریخ وقوع یک رویداد مشخص است. اما صورت سود زیان وضعیت مالی بنگاه اقتصادی را در یک بازه زمانی یا دوره مالی نشان می‌دهد.

مالیات عملکرد چیست؟| روش محاسبه و نحوه پرداخت مالیات عملکرد

مالیات بر درآمد مشاغل یکی از رکن‌های اساسی برای توسعه هر کشوری است، زیرا بخش مهمی از هزینه خدمات عمومی از طریق همین مالیات پرداخته می‌شود. ماه پایانی فصل بهار ماهی است که اغلب عملکردهای مالیاتی از طرف شرکت‌ها، کسب و کارهای مختلف و سازمان مالیات برای این کار انجام می‌شود. یکی از مهمترین نوع مالیات‌ها که تیرماه برای پرداخت آن باید اقدام کرد، مالیات عملکرد است.

مالیات عملکرد چیست؟ روش محاسبه، نحوه پرداخت و تفاوت آن با مالیات تکلیفی

فهرست مطالب

این نوع مالیات که گاه به آن مالیات بر عملکرد نیز گفته می‌شود، دارای روش خاصی برای محاسبه است و بعد از محاسبه باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. همچنین می‌توان از طریق فرم خوداظهاری نیز برای پرداخت این نوع مالیات داوطلب شد. برای روشن‌تر شدن این بحث و جزئیات مربوط به آن در ادامه بیشتر صحبت شده است.

مالیات عملکرد چیست؟

مالیات عملکرد چیست؟

در پاسخ به این سوال که مالیات بر عملکرد چیست باید گفت بدون شک هر کسب و کاری به شکل شخصی یا به صورت یک مجموعه تجاری، فعالیت خود را به دلیل کسب درآمد و سودآوری ادامه می‌دهد. این سودآوری باید به توسعه کشور و زیرساخت‌های مربوطه هم منجر شود.

در نظر بگیرید که یک کسب و کار در زمینه حمل و نقل یا باربری به فعالیت مشغول است. یکی از مواردی که در کیفیت خدمات این شرکت اثر دارد و به درآمدزایی بیشتر آن هم منجر خواهد شد، وجود جاده‌های هموار و بدون ایرادات زیربنایی است. بخش مهمی از بودجه مورد نیاز برای این کار، از محل مالیات هایی که شرکت‌های مختلف پرداخت می‌کنند، تأمین می‌شود.
بنابراین یک شرکت حمل و نقل برای موفقیت در کار خود موظف به پرداخت مالیات است. یکی از انواع آن، مالیات عملکرد است. مالیات عملکرد نوعی از مالیات بر درآمد به شمار می‌رود.

همانگونه که از نام مالیات عملکرد مشخص است، به عملکرد یک شرکت، کسب و کار شخصی، یا مجموعه و بنگاه اقتصادی تعلق می‌گیرد. در واقع هر کدام از مجموعه‌های تجاری که گفته شد، موظف هستند تا کلیه مدارک مربوط به درآمد و داد و ستد خود را در بازه‌های زمانی مشخص به صورت رسمی در یک دفتر مالی ثبت کنند.

با ثبت این نوع مراودات مالی، محاسبه مالیات عملکرد آسان‌تر می‌شود، زیرا از درآمد هر مجموعه تجاری میزان هزینه‌های جاری از جمله هزینه مورد نیاز برای مواد اولیه، هزینه استهلاک ابزارآلات، دستمزد و …. کم می‌شود و عدد باقی مانده سود خالص است. مقداری از این سود خالص به عنوان مالیات بر درآمد یا عملکرد گرفته می‌شود. بررسی میزان سود واقعی و میزان مالیاتی که به آن تعلق می‌گیرد هم اغلب از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی و اسنادی که پیوست با آن ارائه شده، برآورد می‌ شود.

تفاوت مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد چیست؟

تفاوت مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد چیست؟

شاید این نکته برای شما حائز اهمیت باشد که علاوه بر این نوع مالیات، کسب و کارها برای پرداخت مالیات تکلیفی نیز باید اقدام کنند اما تفاوت مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد را ندانید و اینطور فکر کنید که یکی هستند. در صورتی که اصلاً اینگونه نیست و از لحاظ ماهیتی با هم تفاوت بسیار زیادی دارند.

در مالیات تکلیفی کلیه افراد و مجموعه‌های تجاری مکلف به پرداخت آن هستند و به همین خاطر تکلیفی نام گرفته است. دارای انواع مختلفی چون مالیات بر حقوق، بر ملک و مواردی از این دست است که غیر مستقیم از درآمد فرد کسر می‌شود. در صورتی که مالیات عملکرد به سود خالص مجموعه‌ها و اشخاص حقیقی شاغل در تجارت خاص تعلق می‌گیرد که کسب و کار سودآوری داشته باشند و مستقیماً باید پرداخت شود.

نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد چگونه است؟

نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی به سود آنها در یک دوره مالی مشخص بستگی دارد. برای همین مرحله باید مقدار دقیق آن مشخص شود تا برای پرداخت اقدام کنید. برای محاسبه این نوع مالیات باید ابتدا میزان سود و زیان مجموعه یا کسب و کاری شخصی، معلوم شود.

همانطور که اشاره شد، اگر با کم کردن هزینه‌ها از درآمد عدد باقی مانده مثبت و نشان دهنده سودآور بودن کسب و کاری بود، مالک کسب و کار موظف است تا 25 درصد مبلغ از این سود خالص را برای مالیات بر درآمد پرداخت کند. کاملاً مشخص است که در صورت زیان ده بودن این مالیات به مجموعه‌ای تعلق نمی‌گیرد، زیرا سود و درآمدی در یک دوره مالی کسب نشده است. برای پرداخت نحوه محاسبه درآمد هم نیاز به اظهارنامه مالیاتی است که در ادامه در روند دریافت و ارسال آن توضیح خواهیم داد.

ابزارهای لازم برای محاسبه مالیات تکلیفی

ابزارهای لازم برای محاسبه مالیات تکلیفی

از آنجایی که اغلب مجموعه‌های تجاری موظف به پرداخت این نوع مالیات هستند، نیاز به محاسبه دقیق آن خواهد بود. برای محاسبه در قدم اول به ثبت دقیق موارد ذکر شده، یعنی درآمد و هزینه در دفاتر مالی نیاز خواهد بود. این کار بدون یک تیم حسابداری قوی امکان پذیر نیست. افرادی که آموزش لازم و تجربه کافی را زمینه مالیات عملکرد داشته باشند تا از میزان خطا کاسته شود.

اما فقط برخورداری از نیروی انسانی باتجربه کافی نیست. خوشبختانه به پیشرفت علوم رایانه، تحولات زیادی در زمینه حسابداری نوین نیز شکل گرفته است و نرم افزارهای متعددی برای این کار در دسترس هستند. یکی از بهترین برنامه‌های موجود در این زمینه، نرم افزار حسابداری شرکتی مجموعه محک است که در محاسبه دقیق سود خالص و ثبت درآمد و هزینه‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

 وب سایت طرح جامع مالیاتی

اظهارنامه مالیات عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیات بر عملکرد به فرمی گفته می‌شود که کسب و کارها و مجموعه‌های تجاری علاوه بر اطلاعات هویتی و مکانی مربوط به تجارت خود، موارد دیگری را هم در آن درج کرده و به سازمان مالیات تسلیم می‌کنند.

مواردی مهمی که در این اظهارنامه مالیاتی ذکر می‌شود عبارتند از: هزینه‌ها، درآمدها، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، بدهی‌ها، میزان سرمایه، معافیت‌ها، درآمدهای مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی و موارد از این دست.

کلیه اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار به شکل مشارکتی و فردی هستند، باید اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی را طبق ماده ۹۵ و ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تهیه و ارسال نمایند. همچنین بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، تمامی اشخاص حقوقی که شرکتی نحوه محاسبه درآمد را ثبت کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده‌اند، باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه کرده و با سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند.

تمامی مودیان مالیاتی، برای تهیه اظهارنامه مالیات‌های عملکردی باید به وب سایت طرح جامع مالیاتی مراجعه کنند. برای این کار کافیست که به آدرس اینترنتی www.tax.gov.ir رفته و از بخش اظهارنامه‌های مالیاتی، آن نوع اظهارنامه‌ای را که می‌خواهید چه عملکردی، تکلیفی و … را دانلود کنید.

اطلاعات مورد نیاز برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

 • میزان مبلغ و درآمد حاصل از فروش داخلی و خارجی
 • ترازنامه اشخاص حقوقی و حقیقی
 • صورت سود و زیان
 • ارائه گردش حساب مربوط به مواد اولیه، کالاهای تولید شده، کالای بازرگانی و البته سایر کالاها
 • صورت مربوط به بهای تمام شده کالای تولید شده و فروخته شده در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی
 • صورت مربوط به قراردادها، درآمدهای حاصل از پیمانکاری و مبلغ تمام شده هر پروژه برای شرکت‌های پیمانکاری
 • میزان مانده سود و زیان دوره قبل
 • صورت مربوط به گردش حساب تعدیلات سنواتی
 • شماره ثبت هر کدام از دفاتر قانونی که مواردی چون درآمد و هزینه در آنها ثبت شده
 • صورتی از میزان مبالغ پرداخت شده برای مالیات‌های قبلی
 • شماره کارت بازرگانی و مجوزهای دریافتی برای فعالیت
 • کلیه اطلاعات مربوط به ملک استیجاری که مودی استفاده می‌کند
 • اطلاعات دقیق مربوط به میزان فروش در سال قبل و میزان افزایش فروش در سال جاری

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد

بعد از تکمیل مدارک مربوط و پر کردن فرمی که دانلود کرده بودید، باید برای ارسال آن اقدام نمایید. برای این امر ابتدا شما به عنوان یک مودی مالیات عملکرد، باید در www.tax.gov.ir ثبت نام کنید. اطلاعاتی که شما برای ثبت نام درج کرده‌اید، بررسی شده و در صورتی که تأیید شود برای شما پرونده تشکیل خواهد شد. از آن زمان به بعد شما رسماً به عنوان یک مودی مالیاتی شناخته خواهید شد.

پس از طی کردن این مراحل به شما یک نام کاربری و رمز عبور داده خواهد شد که با کمک آنها وارد حساب کاربری خود خواهید شد و می‌توانید برای ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد و یا انجام دیگرعملکردهای مالیاتی خود از آن استفاده کنید. از آنجایی هم که اغلب رسیدگی به اظهارنامه‌ها از تیرماه آغاز می‌شود شما موظف هستید تا روز 31 خرداد هر سال، اظهارنامه خود را از طریق حساب کاربری خود ارسال نمایید و نسبت به پرداخت مالیات عملکرد خود اقدام کنید.

تنها نکته‌ای که باید در مورد زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد باید گفت، این است که طبق قانون و در صورتی که از لحاظ اطلاعات و محاسبات اشتباهی رخ دهد؛ مودیان مهلت دارند تا یک ماه پس از تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی برای رفع هرگونه ایراد اقدام کرده و مجدداً آن را ارسال کنند.

پیامدهای عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

پیامدهای عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

مودیان مالیاتی اعم از شرکت‌ها، کسب و کارها، مجموعه‌های تجاری و یا اشخاص حقیقی در هر شرایطی موظف به ارسال این نوع اظهارنامه هستند. اگر تا تاریخی که گفته شد، یعنی 31 خرداد هر سال، برای این کار اقدام نکنند؛ این امر علاوه بر جرایم نقدی، تبعات قانونی نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه خواهد داشت.

این جریمه نقدی برابر با ۳۰% نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش است. از طرف دیگر هم اگر برای فرار از مالیات عملکرد سه سال پشت سر هم این کار تکرار شود، در کنار پرداخت جریمه سنگین نقدی، کلیه معافیت ها و بخشودگی‌های مالیاتی قانونی که در طی این سه سال بوده به مودی تعلق نخواهد گرفت و مالیات با احتساب این موارد از این نوع مودیان گرفته خواهد شد.همچنین بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه فعالان اقتصادی که برای دریافت پول از مشتریان و یا کسب درآمد از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند، باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند و مالیات بپردازند.

مزایای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

شاید با توجه به مدارک و اطلاعات لازم و نحوه محاسبه مالیات عملکرد، به نظر برسد که این کار بسیار زمان‌بر خواهد بود به ویژه برای تیم حسابداری و به همین دلیل تمایل به انجام آن کمتر شود. اما فراموش نکنید که با استفاده از نرم افزارهای مناسب این کار راحت خواهد شد و نیازی به صرف انرژی و زمان زیاد هم نیست.

علاوه بر این، شما با تهیه و ارسال این نوع اظهارنامه مالیاتی از مزایای آن نیز بهره‌مند خواهید شد. شاید سوال شود که چه مزایایی؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق قانون مودیان که سه سال پی در پی اظهارنامه خود را به درستی پر کرده و همراه با مدارک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. در صورتی که صحت اطلاعات نیز تأیید شود، به عنوان مودی خوش حساب شناخته خواهند شد. به همین خاطر هم به این مودیان به میزان ۵ درصد بخشودگی مالیاتی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده در ۳ سال، جایزه خوش حسابی تعلق خواهد گرفت.

سخن پایانی

با توجه به تمام نکاتی که در مورد نحوه محاسبه، عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی گفته شد، لازم است نهایت دقت و وسواس برای محاسبه و ارسال آن انجام داد تا یکی از مودیان مالی خوش حساب به شمار بیایید و از بخشودگی‌های مالیاتی بهره‌مند شوید. بدون شک برای انجام درست این کار هم باید ابزار مفید و کارآمدی را در اختیار داشته باشید.

در صورتی که انتخاب شما برای محاسبه مالیات عملکرد نرم افزار شرکتی مجموعه محک است و به راهنمایی‌های بیشتری در این زمینه نیاز دارید، کارشناسان صورت چت آنلاین و تلفنی در خدمت شما عزیزان هستند تا راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.