دانشنامه معامله گری


وب سایت رسمی ارز دیجیتال باکوینا همواره در کنار اعضای محترم خود می باشد تا در صورت داشتن هر گونه سئوال یا مشکلی در حوزه خرید و فروش TRX آن ها را یاری دهد.

رابطه دین و سیاست از منظر استاد مطهری

از دیرباز، دین و سیاست دو مقوله مهم در زندگی بشر بوده ‎اند و به دلیل اهمیت آنها در شکل دهی حیات بشر، همواره ذهن آدمی را به خود مشغول داشته ‎اند. در خصوص رابطه دین و سیاست، کلا دو نظریه اساسی و اصلی تفکیک و تداخل، وجود دارد. دیدگاه تفکیک، هرگونه ارتباط را بین دین و سیاست نفی می کند، و دخالت هر یک از آنها را در امر دیگری، موجب اضمحلال هر دوی آنها می پندارد. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استنتاج می شود که در آن، اصولا دین در تعیین راهبردهای اصلی و فرعی حکومت نقشی ندارد. چنین حکومتهای را لائیک و سکولار می نامند، که اغلب حکومتهای امروزی دنیا این گونه اند.
دیدگاه تداخل، رابطه دین و سیاست را مسلم می انگارد و تلاش می کند بر مبنای آن، اهداف، ساختار حکومت و نقش فرد و جامعه را مشخص کند. مفروض بودن وجود ارتباط بین دین و سیاست در این دیدگاه، اجماع نظر بر کیفیت ارتباط را معنا نمی دهد؛ بلکه بر عکس، نحوه و چگونگی رابطه مزبور، محل اختلاف است و موجب می شود حامیان تداخل در گروههای جداگانه قرار گیرند. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استخراج می شود که دین در شکل دهی به آن و اجزای مربوطه اش، نقش اساسی دارد. بدیهی است که الگوی حکومتی نیز بر اساس نبود اجماع در کیفیت ارتباط دین و سیاست، تفاوت می کند.
استاد مطهری در آثار خود، هم درباره رابطه دین و سیاست سخن گفته، و هم الگوی حکومتی ارائه داده اند. در اندیشه سیاسی استاد مطهری، دین اسلام یک کل تجزیه ناپذیر است، هر بعدی از ابعاد آن در جای خود مهم می باشد و دین و سیاست وحدت دارند. از آنجا که سیاست با دین یکی است و تجزیه این دو از یکدیگر غیر ممکن است، مدل حکومتی که وی ارائه می دهد، عبارت از حکومت حاکم اسلام‎ شناسی است، که اسلام ‎شناسان یا مؤمنان به تدریج و با گذشت زمان، او را به رهبری خود برگزیده اند. این حاکم که رهبر نامیده می شود، مرکزیت دارد و حکومت به او قائم است.

نوع رابطه دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهری

تصوری که استاد مطهری از دین اسلام دارد، همان تصور عمومی مسلمانان است؛ برنامه جامع هدایت بشر، که خداوند بر پیامبرانش وحی کرده است و پیامبرانش به دریافت، تبلیغ و اجرای آن همت گماشته اند. استاد مطهری بدون اینکه تعریفی از دین ارائه دهد، در همه آثار خود از ویژگیها، فواید و کاربرد آن در زندگی بشر سخن گفته است. این مطلب، بیانگر مفروغ عنه و مسلم بودن تعریف دین، در منظر وی و مخاطبانش است. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1و2)
استاد مطهری درباره دین نکاتی را بیان داشته است، از جمله یک نکته مهم را که استاد مطهری بدان اشاره دارد، جاودانگی دین است: «چون دین دارای دو ویژگی است که جاودانگی پدیده ها را تضمین می کنند، همیشگی است؛ هم جزء نهاد بشر است (فطری است) و هم از لحاظ تأمین حوائج و خواسته های بشری، مقامی را دارد که جانشینی ندارد و چیز دیگری نمی تواند جایش را بگیرد.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص26) نکته مهم دیگری که استاد مطهری بیان می دارد، این است که دین اساس اجتماع است، زیرا: «رکن اساسی در اجتماعات بشری، اخلاق است و قانون. اجتماع، قانون و اخلاق می خواهد و پشتوانه قانون و اخلاق هم، فقط و فقط دین است.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص43)
نکته مهم دیگری که استاد مطهری بیان می دارد، به آینده دین اسلام برمی گردد و اینکه «در این دین، مهدویت نیز وجود دارد که نهایتا عالم را تغییر خواهد داد.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، صص85-89) این، مساوی با آن است که بگوییم که این دین، بر کل عالم مسلط خواهد شد. استاد مطهری ضمن اظهار این مطلب که این دین اصولی ثابت و لایتغیر دارد، بیان می دارد که این اصول باید در همه زمانها جزء اصول زندگی بشر قرار گیرد؛ و علاوه بر آن، اسلام فروعی نیز دارد که متناسب با زمان و به وسیله اجتهاد، تکلیفش مشخص می شود. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص232)
در دیدگاه استاد مطهری، دین اسلام، هم روابط بندگان باخدا را تنظیم می نماید، و هم خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق وظایفشان را نسبت به یکدیگر مشخص می کند (نظام حقوق زن در اسلام، ص106) از این دیدگاه، استاد مطهری به این نتیجه می رسد که سیاست امروزی و حاکم بر دنیا، چیزی جز روبه صفتی نیست و اسلام هدفی جز مبارزه با این نوع سیاست ندارد. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، صص62-63) در مقابل، وی با نمونه هایی که از رفتارهای سیاسی حضرت علی (ع) در قبال معاصرانش، از جمله معاویه، می آورد که امام (ع) حاضر به واگذاری امارت شام به وی نشد، نشان می دهد که اسلام سیاست دارد و ملاک این سیاست نیز عدالت است؛ همان عدالتی که حضرت علی (ع)، مظهر و الگوی اعلای آن بود. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1. صص 63-64) از همین جا، این تعریف با تعریف سیاست از دیدگاه بازرگان تفاوت می کند؛ زیرا آنچه استاد مطهری به عوض سیاست روبه صفتی و شیوه اروپایی سیاست می نامد، بازرگان از آن به عنوان تعریف سیاست یاد می کند. این نوع تعریف، در بیان نوع رابطه دین و سیاست و الگوی حکومتی، اثر خود را گذارده است.
با این تعریف از سیاست و دین، استاد مطهری معتقد شده که تعلیمات اسلامی تجزیه ناپذیر و همه آنها، به منزله اعضای یک پیکر است. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص73) به عبارت دیگر، سیاست از این پیکره جدا نیست. به عبارتی از استاد مطهری توجه کنیم، که بیانگر چنین دیدگاهی از رابطه دین و سیاست است: «اسلامی که حیات نداشته باشد و در همه شئون زندگی حضور آن احساس نشود، این اسلام دیگر اسلام نیست.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص97)
در عبارت ذیل نیز با طرح سؤالی در باب اهمیت اصلاح درون یا بیرون انسان، بیان می دارد: «آیا از نظر اسلام کافی است که فقط درون اصلاح شود، و دیگر اهمیتی ندارد که بیرون به هر شکل می خواهد باشد؟ می بینیم که بلافاصله پشت‎ سر اصلاح درون، اصلاح بیرون نیز مطرح شده است؛ اینکه بعضی از ما انسانها بعضی دیگر را رب و فرمانده و مافوق خود قرار ندهیم و رابطه مالکیت و مملوکیت انسانها را که منتهی به بسیاری از روابط غیر انسانی دیگر می گردد، از بین ببریم و خراب کنیم. یعنی از نظر قرآن، ما باید در آن واحد هم نظام روحی و فکری و اخلاقی و معنوی خودمان را درست کنیم، و هم نظام اجتماعی و روابط بیرونی را. اگر تنها به یک طرف توجه شود، دانشنامه معامله گری کار از پیش نمی رود.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص171)
از جمله موارد دیگری که استاد مطهری درباره آن بحث کرد، نهضت اسلامی ایران است. به نظر وی، این نهضت با هیچ نهضتی، جز نهضت صدر اسلام تحت رهبری رسول اکرم (ص) یا حضرت علی (ع)، قابل مقایسه نیست. از این‎ رو، نهضت اسلامی ایران، «بچه و خلف صالح» آن نهضت است. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص77) اگر نهضت ایران خلف صالح نهضت حضرت رسول (ص) باشد، خصوصیات آن را دارد و در حوزه ای که از آن بحث می کنیم، سیاست را جزئی از دیانت پنداشتند. علاوه بر مطالب پیش گفته، موارد متعدد دیگر در سبک بحث استاد مطهری، نشان دهنده دیدگاه دینی وی درباره مسائل مختلف است.
به عنوان مثال، وقتی او از شرایط موفقیت مصلح سخن می گوید، آن شرایط را این گونه از زبان نهج‎البلاغه حضرت علی (ع) بیان می دارد: «انما یقیم امرالله سبحانه من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع؛ مصلحی موفق است، که مصانعه (معامله گری)، مضارعه (همرنگی با جامعه) و طمع، به دور باشد.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص 103-109)
استاد مطهری با استفاده از کلمات حضرت امام حسین (ع) که ایشان هم به نوبه خود از پدر بزرگوارشان نقل فرموده اند، اهداف نهضت اسلامی را این گونه بیان می دارد:
1- بازگشت به اسلام راستین با استنباط از عبارت حضرت علی (ع): «لنرد المعالم من دینک»
2- اصلاح اجتماعی «نظهر الاصلاح فی بلادک»
3- نجات مظلومان «فیأمن المظلومون من عبادک»
4- اجرای حدود معطل مانده الهی. (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص69-70؛ پیرامون جمهوری اسلامی، صص80-84)
واضح است که چنین سبکی، حاکی از نگاه دینی به سیاست و حکومت است؛ همان نگاه امام حسین (ع)، که دین را با سیاست، یکی می شمرد و امامت را حق خود می دانست. همچنین، از مقایسه ای که استاد مطهری از دین اسلام و مسیحیت می کند، وحدت دین و سیاست در دیدگاه وی مشخص می شود: «تنها آن ایدئولوژی می تواند مفید و انقلابی و رهگشا باشد، که عنصر انکار و نفی و طرد در متن تعلیماتش قرار گرفته باشد. فرق اسلام و مسیحیت، در همین جاست که اسلام مشتمل بر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است، که [عبارت از] عنصر شورش و هجوم بر وضع موجود باشد، و مسیحیت فقط دم از صلح و سازش با هر وضعی می زند.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص141) بدین ترتیب، در نگاه و بینش استاد مطهری، دین و سیاست وحدت دارند.

الگوی حکومتی استاد مطهری

در باب الگوی حکومتی استاد مطهری، باید گفت که وی به طور پراکنده، مختصر و مجمل، به این مسئله پرداخته است. ریشه الگوی حکومتی وی، در این است که روحانیت متولی دین است. استاد مطهری در آنجا که روشنفکران غیر مذهبی یا شبه مذهبی را مخاطب قرار داده است، می گوید: «اسلام در ذات خود، یک حقیقت و هدف است، نه یک مصلحت و وسیله. و تنها کسانی می توانند از آن استفاده کنند، که آن را به چشم حقیقت و هدف بنگرند، نه مصلحت و وسیله. اسلام ابزار نیست، بلکه صراط مستقیم انسانیت است. انسان متمدن به همان اندازه به آن نیازمند است، که انسان نیمه وحشی. و به انسان پیشرفته همان اندازه نجات و سعادت می بخشد، که به انسان ابتدایی. آنان که اسلام را به چشم ابزار می بینند، آن را به درستی نشناخته اند. پس، بهتر آنکه آن را به همان کسانی واگذاریم، که آن را مطلق می بینند و نه نسبی.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص83-84)
منظور استاد مطهری از عبارات انتهایی نقل قول بالا، روحانیت است؛ چنانکه عبارات بعدی در زمینه بیان لزوم وجود متخصص دین و واگذاری استفاده از انرژی عظیم به آن متخصصان، حاکی از چنین چیزی است: «اگر فرضا اسلام را یک وسیله و ابزار کارآمد فرض کنیم، این همان اسلام راستین و اسلام واقعی است. چگونه است که بهره گیری از هر ابزار و وسیله ای تخصص می خواهد، و بهره گیری از این وسیله تخصص نمی خواهد [اشاره به اینکه روحانیت متخصص دین است]. خیال کرده اند هر مدعی روشنفکری که چند صباح با فلان پرفسور صبحانه صرف کرده است، قادر خواهد بود اسلام راستین را از اسلام دروغین باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نماید.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص84)
نیز: «متولیان قدیمی [یعنی روحانیت]، این منبع عظیم حرکت و انرژی، نشان دادند که خود طرز بهره برداری از این منبع عظیم را خوب می دانند. و بنابراین، فرصت خلع ید به کسی نخواهد داد. [خطاب به روشنفکران] بهتر است این روشنفکران عزیز. بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی، در اختیار همان متولیان باقی بماند که در همان فضا پرورش یافته، همان رنگ و بو را یافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صدای آنها بهتر آشنا هستند.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص84-85)
پس از معرفی روحانیت به عنوان متولی دین، استاد مطهری، اظهار می دارد که در صدر برنامه های روحانیت، حکومت اسلامی است. (استاد مطهری، 1366، ص78): «در صدر برنامه روحانیت، حکومت اسلامی است؛ چرا که روحانیت در اثر تجربه تاریخی، به این نتیجه رسیده که تا تغییر بنیادین ایجاد نشود، حاکمیت اسلام ممکن نخواهد بود.» سؤالی که اینجا پیش می آید، این است که مدل این حکومت اسلامی چگونه است؟ استاد مطهری به این پرسش نیز به شرح ذیل پاسخ داده است.
اول اینکه:«دولت و حکومت در حقیقت به معنای مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی مظهر عدالت و امنیت داخلی، مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط با خارجیان می باشد و ساخته احتیاج عمومی است.» (پیرامون جمهوری اسلامی ،ص151)
دوم اینکه، این حکومت چون امری مقدس است، لازم است از طرف خدای متعال تعیین گردد؛ اعم از اینکه به طور تعیین شخص باشد یا به طور کلی، شرایطی برای آن از جانب خدا ذکر شود. بدیهی است، در صورت دوم نیز خدای متعال حکومت را تعیین کرده است (اسلام و مقتضیات زمان ج1، ص175)
سوم اینکه، خدای متعال قوانینی وضع کرده است، که حکومت باید در چارچوب آن تشکیل شود. این قوانین، قوانینی است جاودانه و ناسخ پذیر، که جاودانگی و نسخ ‎ناپذیری آن، قطعی و از ضروریات اسلام است. از طرف دیگر، این قوانین قابلیت انعطاف دارند و متناسب زمان و مکان، انعطاف می پذیرند. (اسلام و مقتضیات زمان ج1، ص14)
چهارم اینکه، این حکومت ولایت است و نه وکالت؛ زیرا خاستگاه حکومت اسلامی، با فلسفه نبوت مشترک است. بنابراین، حکومت اسلامی هدفی فراتر از تأمین زندگی مادی دارد. اما وکالت، ناشی از این است که هدف حکومت، فقط تأمین زندگی مادی باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص155؛ ولاءها و ولایتها ص104)
پنجم اینکه، حکومت ولایت «حکومت بر مردم برای مردم است، و نه حکومت مردم بر مردم.» (ولاءها و ولایتها، ص104) غرض استاد مطهری از بیان این نکته، اشاره به این مطلب است که حکومت اسلامی، مطلقا مساوی دموکراسی نیست.
ششم اینکه، این حکومت حاکمیت الهی را اعمال می کند؛ به این صورت که این حکومت، مأمور اجرای قوانین الهی در سطح جامعه است. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154)
هفتم اینکه، برای ارائه شکل مصداقی حکومت اسلامی مورد نظر خود استاد مطهری، ابتدا در پاسخ به سؤال: «حق حاکمیت از کی است» حق طبیعی، الهی، طبقه برگزیده و اشراف، و عموم مردم را طرح می نماید. (پیرامون جمهوری اسلامی، صص153-154)

اهل تسنن

سپس، وی نظریه حکومتی اهل تسنن را به قرار ذیل بیان می دارد: «وضع قانون کلی، الهی است، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح آمریت، بر عهده و حق مردم است (اصل بیعت و شورا): و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است، نه فقاهت و فیلسوفی.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154) بعد وی، به طرح نظریه حکومتی خود می پردازد: «نظریه بالا [اهل تسننی] با تفاوت میان عصر حضور [امام معصوم (ع)] و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم، قابل انطباق بر فقه شیعه [است]. ولی انتخابگرها، یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید (نوعی دموکراسی) است.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154)
از متن گفتار استاد مطهری چنین برمی آید که در زمان حضور امام (ع)، هم وضع قانون کلی و هم تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده خداوند است. ولی در زمان غیبت، وضع قانون کلی، الهی، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده دیگر فقها نظیر انتخاب مرجع تقلید مستقیما از سوی مردم است. شرط لازم و ضرور چنین حاکمی، دارا بودن حداکثر قدرت فقاهت (اسلام شناسی)، عدالت، و سیاست (تدبیر امور جامعه) است. واضح است که در نظریه حکومتی استاد مطهری (که نظریه حکومتی شیعه در عصر غیبت است) اسلام شناس مدیر و عادل، مرکزیت دارد و همه امور به او وابسته است (امدادهای غیبی در زندگی بشر ص118) در حقیقت، این فرد جانشین امام معصوم (ع) در عصر غییبت است که همه اختیارات وی را دارد و مظهر وحدت دین و سیاست به شمار می رود؛ چرا که علاوه بر تسلط براحکام و قوانین الهی، قدرت مدیریت و تدبیر جامعه مسلمانان را دارد.
به هر حال استاد مطهری به عنوان اندیشمندی روحانی تلاش کرد با پاسخگویی به مشکلات روز اجتماع از زبان دین اسلام و مذهب شیعه، مذهب را در عرصه اجتماع مطرح نماید. استاد مطهری اصولا با رد سیاست امروزی دنیا و نامیدن آن به روبه صفتی، بین سیاست و دین وحدت و یگانگی قایل می شود. مدل حکومتی استاد مطهری نیز، متضمن حکومت یک اسلام ‎شناس سیاستمدار، با کمک و انتخاب مردم است. مدل استاد مطهری که بر اساس وحدت دین و سیاست بنا شده است، حاکمیت عملی را نیز به دین می دهد.

دانشنامه معامله گری

ترون: ارزهای بازار ارز دیجیتال هر کدام به نوبه ی خود دارای اهداف و ویژگی های خاصی می باشند که باعث تمایز با سایر پروژه های دیگر شده اند. یکی از پروژه های جاه طلبانه و موفق این روزهای بازار ارز دیجیتال ترون است که مبتنی بر بلاکچین و به صورت غیر متمرکز توسعه یافته است. این ارز با هف ایجاد یک پلتفرم امن و مقرون به صرفه به جهت اشتراک گذاری محتواها در فضای دیجیتال ایجاد شده است.

ترون Tron که نماد اختصاری آن TRX می باشد یکی از ارزهای دیجیتال بنیادی محبوب پس از بیت کوین و اتریوم برای خرید و فروش در شبکه بلاک چین است که روزانه بسیاری از افراد از آن خرید کرده و روی آن سرمایه گذاری می کنند. این توکن که در ابتدا با نام ترونیکس شناخته شده است توسط بنیاد Tron dao عرضه شده است.

TRX از جمله ارزهای متوسط بازار می باشد اما با وجود اکوسیستم منحصر به فردی که دارد کاربردهای فراوانی را دارا است. از همین رو به خوبی توانسته است توجه کاربران بازار و معامله گران را به خود جلب نماید. این ارز دیجیتال با هدف انجام تراکنش ها با سرعت بالا و کارمزد پایین وارد عرصه شده است اما از سویی دیگر امکان تامین برنامه های کاربردی را در زنجیره ی خود نیز فراهم آورده است.

ترون در سال 2017 توسط فردی با نام جاستین سان طراحی و در 28 آگوست 2018 عرضه شد. بنیاد ترون یک سازمان غیر انتفاعی است که در سنگاپور در حال فعالیت و توسعه دهی شبکه ی خود می باشند.

در این مقاله توضیح خواهیم داد که پروژه ی ترون چه ویژگی ها را دارا می باشد و نحوه ی خرید و فروش آن به چه صورت است. همچنین در صورتی که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر از مفاهیم بازار ارز دیجیتال دارید می توانید به بخش دانشنامه باکوینا مراجعه کرده و مقالات مورد نیاز خود را مطالعه نمایید.

قیمت ترون چقدر است؟

قیمت ترون مانند سایر رمز ارزهای بازار در بازه ی قیمتی ثابتی قرار نداشته و دائما دارای نوسانات قیمت می باشد.

همانطور که گفتیم این ارز یکی از رمز ارزهای محبوب بازار ارز دیجیتال می باشد، از همین رو ممکن است پس از خرید مانند هر رمز ارز دیگری دچار کاهش یا افزایش قیمت شود. اما به جهت دریافت یک معامله ی سودآور نیاز است که قبل از انجام معامله در ابتدا قیمت لحظه ای ترون را مشاهده کرده و بر اساس میزان حجم معاملات آن و همچنین قیمت ترون به تومان بهترین معامله را در بهترین زمان ممکن انجام دهید.

برای مشاهده قیمت لحظه ای Tron می توانید به وب سایت باکوینا که از جمله سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران می باشد مراجعه کرده و در لحظه مشاهده نمایید. این وب سایت با ارتباط با بازار جهانی قیمت لحظه ای ترون را هم به دلار و هم به تومان به صورت آنلاین در لحظه برای کاربران به نمایش می گذارد تا بتواند در جهت ارائه یک معامله ی مطلوب کاربران را یاری نماید.

خرید Tron از باکوینا

ارز Tronدر بازار ارز دیجیتال یکی از پر معامله ترین رمز ارزها می باشد. اما باید توجه داشته باشید که شرط اول برای خرید و سرمایه گذاری بر بستر این رمز ارز تنها میزان معامله ی ارز در یک شبانه روز نمی باشد بلکه در ابتدا باید در یک صرافی معتبر حساب کاربری و کیف پول آنلاین داشته باشید که بتوانید در بهترین زمان سرمایه گذاری خود بر بستر این رمز ارز را آغاز کنید.

خرید ترون در صرافی های داخلی و خارجی نیز انجام می شود اما با وجود مشکلات تحریماتی امکان مراجعه به صرافی های خارجی بسیار سخت و دشوار شده است. این امر ممکن است بهترین زمان برای معامله را از شما سلب نماید در نتیجه بهترین گزینه برای خرید TRX ثبت نام در یک صرافی ایرانی است.

با گسترش بازار ارز دیجیتال و معامله بر روی رمز ارزها در ایران نیز صرافی های مختلف با قابلیت های گوناگونی ایجاد شدند. صرافی باکوینا از جمله سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران می باشد که با ارائه خدمات نوین و ایجاد یک پلتفرم امن به یکی از مطمئن ترین و قابل اعتماد ترین صرافی در بین معامله گران تبدیل شده است.

خرید ترون در صرافی باکوینا به دو صورت ریالی یا با استفاده از ارز تتر قابل انجام است. برای این منظور در ابتدا پس از ثبت نام در سایت باید حساب خود را به صورت ریالی شارژ کرده یا ارز تتر را از سایر حساب های دیگر به کیف پول باکوینا انتقال دهید. پس از این امر در صورتی که فردی مبتدی در این بازار هستید می توانید به صورت مستقیم توکن TRX را خریداری کرده یا اگر معامله گر حرفه ای بازار می باشید می توانید با مراجعه به بخش (معامله حرفه ای) خرید خود را انجام دهید.

این صرافی با پشتیبانی از رمز ارز ترون با استفاده از بهترین و به روز ترین قابلیت ها سعی دارد بهترین تجربه ی معامله گری را برای کاربران خود به ارمغان بیاورد. شما می توانید به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن Tron را به صورت مستقیم از صرافی یا از دیگر کاربران خریداری کرده و در کیف پول خود ذخیره و نگهداری کنید.

صرافی معتبر خرید و فروش ترون

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال این روزها طرفداران زیادی را پیدا کرده است توجه به اعتبار و قابل اعتماد بودن صرافی یک امر بسیار مهم است. به همین دلیل بهتر است یک صرافی با پیشینه معتبر و حرفه ای را برای خرید و فروش ترون انتخاب نمایند.

صرافی های بسیاری برای خرید و فروش ترون وجود دارند که هر کدام دارای قابلیت های معامله گری و از همه مهم تر شرایط ثبت نام و احراز هویت می باشند. مسلما برای خرید ترون در ابتدا به یک صرافی خارجی به جهت تصور بر امنیت حساب و انجام یک معامله ی حرفه ای مراجعه می کنید. این تصور کاملا صحیح می باشد و در واقع باید گفت صرافی های خارجی به دلیل دید وسیع تری که بر معامه گری دارند امکانات بیشتری را برای کاربران و سرمایه گذاران خود قرار داده اند.

اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این پلتفرم ها به دلیل مشکلات تحریماتی که علیه کشور وجود دارد امکان دسترسی به خدمات خود را برای کاربران ایرانی محدود و چه بسا غیر ممکن ساخته اند. در نتیجه خرید و فروش ترون در صرافی خارجی بسیار سخت می باشد.

در چنین زمانی می توان گفت برای انجام یک معامله حرفه ای بر بستر ترون بهترین راه مراجعه به صرافی ها ایرانی می باشد. تعداد صرافی ایرانی معتبر در ایران بسیار است و شما می تواند با تحقیق و دقت بالا بهترین و معتبر ترین صرافی خرید و فروش ترون را انتخاب نمایید.

در بین تمامی صرافی های ایرانی معتبر فعال که توانسته است در مدت فعالیت خود اعتماد و رضایت کاربان خود را جلب نماید صرافی باکوینا می باشد.

در زمینه فعالیت در عرصه بازار ارز دیجیتال گروه اقتصادی و ارزی باکوینا بستری مناسب با دارا بودن امنیت بالا به منظور حفظ اطلاعات و داده های کاربران، امکانات و قابلیت های منحصر به فردی را ارائه داده است تا یک سرمایه گذاری مطلوبی را برای کاربران و سرمایه گذاران ایرانی ایجاد نماید.

کار کردن با این سایت علاوه بر آن که دانشنامه معامله گری اطمینان خاطر شما را از لحاظ امنیت کیف پول آسوده می سازد امکان ارائه مشاوره آنلاین و پاسخگویی از طریق چت آنلاین را برای شما فراهم کرده است. خرید و فروش ترون در این سایت تنها با پرداخت کمترین کارمزد با استفاده از بهترین امکانات فراهم شده است. کاربران می توانند به راحتی در مدت زمانی کوتاه علاوه بر آن که تجربه ای از یک خرید مطمئن را داشته باشند مهارت خود در این بازار را افزایش دهند.

وب سایت رسمی ارز دیجیتال باکوینا همواره در کنار اعضای محترم خود می باشد تا در صورت داشتن هر گونه سئوال یا مشکلی در حوزه خرید و فروش TRX آن ها را یاری دهد.

نحوه خرید TRON به صورت حرفه ای از باکوینا

برای خرید رمز ارز ترون تنها کافیست با استفاده از پول نقد و کارت های بانکی این کار را به ساده ترین شکل ممکن از طریق وب سایت باکوینا انجام دهید. با داشتن یک حساب کاربری و احراز هویت در سایت باکوینا که در مرحله ی قبلی انجام داید می توانید این معاملات را انجام داده و ارز مورد نظر را در کیف پول خود ذخیره نمایید.

همچنین می توانید از قیمت لحظه ای TRX مطلع شده تا بهترین تصمیم گیری را انجام داده و سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشید.

کیف پول ترون

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال امروزه به یکی از فعال ترین بازارهای مالی در جهان تبدیل شده است. این بازار علاوه بر مزایایی که در امنیت حساب دارد دارای مزایا و معایبی می باشد که با رعایت نکات مهم سرمایه گذاری می توان ریسک خطر را کاهش داد. یکی از مهم ترین نکات سرمایه گذاری در بازار بهره مندی از یک کیف پول دیجیتال می باشد.

برای سرمایه گذاری بر بستر ارز ترون نیز نیازمند یک کیف پول دیجیتال می باشید که علاوه بر ذخیره و نگهداری بتوانید برای معامله در پلتفرم های مختلف از آن به عنوان راهی برای دسترسی و تبادل به پلتفرم ها استفاده کنید.

کیف پول باکوینا یکی از امن ترین کیف پول برای ذخیره طولانی مدت توکن TRX می باشد. این کیف پول با استفاده از بهترین سیستم های امنیتی رمز نگاری شده است، کاربران عزیز می توانند با اطمینان خاطر از این کیف پول استفاده کرده و بهترین تجربه سرمایه گذاری در بازار ترون را داشته باشند.

در کنار کیف پول باکوینا به جهت اطمینان خاطر یا تبادل با سایر پلتفرم های دیگر در ادامه بهترین کیف پول های ترون را معرفی کرده ایم. شما می توانید با خرید کیف پول ترون بدون نیاز به مراجعه به صرافی دارایی های خود را کنترل و مدیریت کنید. این کیف پول هر کدام دارای مزایا و ویژگی های منحصر به فردی می باشند که با نصب بر روی دسکتاپ یا موبایل می توانید دارایی های خود را مشاهده کنید.

در ادامه برخی از کیف پول های Tron را نام برده ایم که عبارتند از:

مهم ترین نکات در انتخاب کیف پول Tron

یکی از مهم ترین اقدامات برای سرمایه گذاری در بستر ترون بهره مندی از یک کیف پول دیجیتال می باشد. اما باید دقت داشته باشید که انتخاب یک کیف پول دیجیتال امن نیز خود یکی از مهم ترین اقدامات سرمایه گذاری می باشد. از همین رو برای انتخاب یک کیف پول ترون باید در ابتدا آن را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کنید. در ادامه به برخی از مهم ترین نکات انتخاب کیف پول Tron اشاره کریده ایم که شامل موارد زیر است:

  • قبل از خرید کیف پول ترون در ابتدا باید اطلاعات کامل از نحوه ی طراحی، قابلیت ها و امکانات، تیم سازنده، مدیر عامل پروژه، محل ساخت کیف پول و…را مطالعه نمایید.
  • کیف پول انتخابی باید توسط تیمی قوی از متخصصان طراحی شود.
  • در صورتی که با مشکلاتی در خصوص استفاده از کیف پول یا در زمینه رمز ارز خود داشتید امکان دسترسی و ارتباط با پشتیبانی را داشته باشد.
  • از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
  • امکان افزایش امنیت با استفاده از سیستم های نرم افزاری امنیتی را داشته باشد.
  • دسترسی و رابط کاربری ساده ای را داشته باشد.

سئوالات متداول

Tron کوین است یا سکه؟

ترون در ابتدای عرضه بر بستر اتریوم طراحی و اجرا شد و چون اتریوم خود از جمله توکن های این بازار می باشد در نتیجه باید گفت معامله گران سرمایه گذاری خود را بر بستر توکن TRX انجام می دهند. البته باید خاطر نشان کرد که این رمز ارز در سال 2018 از بستر اتریوم جدا و به شبکه ی خود پیوست.

ویژگی ترون چیست؟

اکوسیستم Tron مبتنی بر فناوری بلاکچین است و دارای قابلیت پشتیبانی از برنامه های غیر متمرکز می باشد. اما یکی از قابلیت های منحصر به فرد آن امکان اشتراک گذاری محتواهای رسانه ای می باشد.

چگونه می توان Tron خریداری کرد؟

برای خرید Tron در قدم اول توصیه می شود ابتدا در سایت باکوینا ثبت نام کرده و احراز هویت خود را انجام دهید. خرید ترون در صرافی باکوینا بلافاصله پس از ثبت نام امکان پذیر بوده و شما می توانید با توجه به بودجه ی خود مقدار توکن مورد نیاز را دریافت نمایید.

بهترین کیف پول ترون کدام است؟

در بین تمامی کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری پشتیبان کننده ترون بهترین کیف پول Tron شامل موارد زیر است:
Trust Wallet
Ledger Nano S
Keepkey

دانشنامه معامله گری

مطالعه مقالات رایگان مجله پیپسولوژی به شما کمک می کند تا تجربه خود را بالا ببرید و عملکرد معاملات خود را موثرتر و سودآورتر کنید. معاملات فارکس روز به روز قابل احترام تر و محبوب تر می شود. مردم فارکس را نه فقط یک بازی بلکه یک فرصت واقعی برای کسب درآمد آنلاین می بینند که ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد.
معامله گری سودآور در بازار فارکس، منوط به رعایت کامل قوانین و اصول کلی است. کار کردن طبق قوانین به شما کمک می کند تا در حرفه فارکس خود موفق باشید. خواندن مقالات مربوط به معاملات فارکس برای آسانتر کردن معاملات ضروری است؛ این مطالب می توانند به شما کمک کنند تا استراتژی خود را ایجاد کرده و شانس سوددهی خود را افزایش دهید. فارکس یک موضوع نسبتاً گسترده است. برای داشتن عملکرد بهتر و تقویت مهارت های معامله گری، دانش لازم است. حتی ثروتمندترین معامله گران دنیا هم به سختی همه چیز را در مورد این بازار می دانند.

تجربه یک مزیت بزرگ است، اما اگر شما تجربه کافی در تجارت ارز واقعی ندارید، می توانید عملکرد اشخاص دیگر را ببینید و یاد بگیرید و اگر آن را به درستی انجام دهید، مطمئناً به درد شما خواهد خورد. در اینجا شما می توانید بهترین مقالات فارکس در زمینه استراتژی ها و آموزش فارکس، روانشناسی فارکس و بسیاری از دیگر موضوعات مرتبط با فارکس را پیدا کنید. این مطالب، هم برای تازه کاران و هم برای معامله گران حرفه ای و هم برای کسانی که به هر جنبه خاصی از معامله گری علاقه مند هستند و مایلند که به روزترین اطلاعات را به روشی ساده و حی و حاضر دریافت کنند، مفید هستند. تمرکز ما روی متداول ترین و اصلی ترین سؤالاتی است که ممکن است ایجاد شوند.

با ما، فقط به حجم بالایی از اطلاعات تئوری در زمینه فارکس دست پیدا نخواهید کرد بلکه با نمونه های واقعی نیز آشنا خواهید شد. درک فارکس برای انجام معاملات ضروری است. یادگیری فارکس برای درک آن ضروری است. مقالات مربوط به معاملات فارکس را بخوانید و عاقلانه معامله کنید! مجله پیپسولوژی در خدمت شماست.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: دانشنامه فرهنگ تدوین می شود

به گزارش نامه‌نیوز 'سید رضا دانشنامه معامله گری صالحی امیری' عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح بر اساس برنامه راهبردی پژوهش بنیادی و وظیفه ذاتی سازمان و کتابخانه ملی و مرکز اسلام شناسی انجام می شود. وی همچنین از رونمایی نهج البلاغه با عنوان تمام نهج البلاغه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این کتاب در مدت 28 سال توسط سید صادق موسوی شیرازی گردآوری شده است. صالحی امیری همچنین گفت: هفت برنامه راهبردی در این سازمان پیش بینی شده که تدوین دانشنامه و رونمایی از نهج البلاغه از جمله آنهاست. وی یادآوری کرد: تشکیل اندیشه گاه برای ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در کتابخانه ملی بر اساس فرمایش و تاکید رهبری از دیگر برنامه های راهبردی این سازمان است. صالحی امیری افزود: از نخبگان و فرهیختگان دانشگاه ها دعوت شده نشست ها، جلسات، نقدها و برنامه های علمی و فرهنگی خود را در این اندیشه گاه تشکیل دهند. وی گفت: هفته ای سه برنامه در اندیشه گاه کتابخانه ملی در تهران برگزار و نخبگان در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور با همکاری سازمان گام های عملی برمی دارند. وی طرح دیجیتال سازی اسناد و کتاب های تاریخی را از دیگر طرح های در حال اجرا اعلام کرد و افزود: تاکنون پنج درصد ظرفیت این سازمان دیجیتال شده و برای اجرای کامل آن با سازمان فرهنگ و ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی همکاری خواهیم داشت. رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: ارتباط با مراکز اسناد ملی و کتابخانه های ملی کشور و دنیا برای تبادل ظرفیت ها و اطلاعات طرح دیگر این سازمان است. صالحی امیری افزود : پیشنهاد توریسم فرهنگی، طرح دیگری است که در حال پیگیری آن با دستگاه های مرتبط هستیم و بر این اساس گردشگران خارجی که به کشور سفر می کنند به مدت نیم روز بستر استفاده و معرفی ظرفیت های فرهنگی ایران برای آنان فراهم خواهد شد. وی همچنین از امضا توافق نامه ای با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد که بر اساس آن همه رایزن های فرهنگی ایران در کشورهای دیگر نمایندگی کتابخانه ملی کشور را هم برعهده خواهند داشت. وی اضافه کرد: بر اساس این توافق نامه حکم حدود 30 نفر از رایزن های فرهنگی ایران در جهان صادر شده است. رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه این سازمان و کتابخانه از مخازن فرهنگ ملی ایران است، گفت: دو میلیون و 700 هزار جلد کتاب، پنج میلیون نسخه نشریه و بیش از 200 میلیون برگ سند، 38 هزار نسخ خطی نادر، 35 هزار جلد کتاب چاپ سنگی ارزشمند، 10 هزار نقشه مربوط به چند صد سال قبل از مکان های مختلف ایران و 120 هزار پایان نامه در کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کشور 80 نمایندگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.