راه های مدیریت درآمد


مجتمع های تجاری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

هدف از تشکیل مدیریت مالی در شرکت ها، تضمین سلامت مالی کسب و کار می باشد که این نوع مدیریت می تواند با کنترل نقدینگی شرکت، آن را به سمت کسب درآمد و سود سوق دهد.

مدیران مالی، با سیستم مدیریتی خود می توانند در مورد مسائل زیر تصمیمات درستی را بگیرند:

 • راه افزایش بودجه
 • تصمیم گیری های مالی
 • بهبود روند سوددهی
 • افزایش ارزش شرکت
 • افزایش میزان پس انداز

همچنین مدیران تمامی پیامد های احتمالی در مورد نقدینگی، وضعیت مالی شرکت و کسب سود را تحت نظر دارند و توانایی بهترین سیستم مالی را برای کسب و کار مورد نظر خود، ترسیم می کنند.

تعریف مدیریت مالی:

مدیریت مالی یعنی استفاده درست و راهبردی از کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی به منظور تصمیم گیری و حل مسئله که مدیریت مالی در واقع همان اقتصاد کاربردی می باشد.

انواع مدیریت مالی:

به طور کلی می توان عنوان مدیریت مالی را به سه حوزه کلی زیر تفکیک نمود که با هم در ارتباط می باشند:

مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار:

مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار (corporate finance و یا business finance) بیان گر تصمیم گیری های مالی است که در داخل واحد های تجاری صورت می گیرد و وظیفه آن عبارتست از:

 • حفظ نقدینگی
 • استقراض از بانک
 • تحصیل سایر شرکت ها
 • انتشار اوراق قرضه و سهام

سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری با قیت گذاری اوراق بهادار و رفتار های بازار مالی در ارتباط می باشد که در بر دارنده وظایف مدیر در سرمایه گذاری می باشد. از جمله این وظایف، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ارزش گذاری سهام عادی
 • انتخاب اوراق بهادار برای یک صندوق بازنشستگی
 • ارزیابی عملکرد پرتفوی

موسسات مالی:

موسسات مالی به شرکت هایی مثل بانک ها ارتباط دارد که در آن حیطه مشغول به فعالیت هستند و از دانش مدیریت مالی مشابهی استفاده می کنند.

ویژگی های مدیریت مالی:

 1. بر مبنای تحلیل پیش می رود.
 2. مبتنی بر اصول اقتصادی می باشد.
 3. از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده می کند.
 4. در مورد چگونگی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری پول به مطالعه می پردازد.
 5. رو به جلو در حرکت و تغییر می باشد.
 6. با چشم انداز جهانی رو به آینده پیش می رود.

هدف مدیریت مالی:

یکی از اهداف مهم مدیریت مالی، به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد که مفهوم آن بسیار پیچیده است و از آنجایی که مدیر مالی با ذینفعان شرکت مانند مالکان، بستانکاران و فعالان بازار سرمایه در ارتباط هستند، لازم است که بتوانند استراتژی مناسبی از سود و رشد ارزش شرکت داشته باشند.

نقش مدیر مالی:

شرکت های سهامی، برای توسعه کسب و کار خود موظفند که انواع متنوعی از دارایی های واقعی را داشته باشند. دارایی هایی همچون کارخانه، ماشین آلات و … که جز دارایی های مشهود محسوب می شوند و دارایی هایی همچون دانش، تخصص و حق امتیاز که دارایی نامشهود محسوب می شوند.

مهارت ارتباطی در مدیریت مالی:

مهارت ارتباطی جز یکی از مهم ترین دارایی های بخش مدیریت می باشد که لازمه موفقیت است و توانایی ایجاد ارتباط موثر را با سایر مدیران و سایر سازمان ها را ایجاد می کند. از جمله سازمان های قانونی مربوطه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مهارت های تحلیل و حل مشکلات در مدیریت مالی:

از اهداف مهم شرکت های تجاری، کسب درآمد و در نتیجه سود بیشتر می باشد که پول بیشتری را برای شرکت به همراه دارد در نتیجه یکی از پیجیده ترین مسائل شرکت ها و کسب و کار ها حوزه مالی و سرمایه گذاری آن می باشد.

هر مدیر مالی باید بتواند در مراحل مختلف موانع را شناسایی کرده و اقدام به حل مشکلات به وجود آمده نماید.

مهارت سازمان دهی در مدیریت مالی:

کسب مهارت های سازمان دهی در مدیریت مالی، برای مدیریت، سازمان دهی و کنترل پرسنل، بسیار ضروری است که توان ارائه گزارشات منظم را به مدیر مالی می دهد.

مهارت های ریاضی و فناوری در مدیریت مالی:

فناوری اطلاعات و نرم افزار های مربوط به رشته مدیریت مالی، می تواند در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی، مهم و موثر باشد. به همین دلیل مدیران مالی می توانند با این مهارت و تسلط در این زمینه، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

وظایف مهم در مدیریت مالی:

 • اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری
 • اخذ تصمیم در مورد تامین مالی
 • چگونگی تقسیم سود به دست آمده از سهام
 • اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری

موسسه مشاوران مطالعه مقاله فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار

مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار

نقش مدیریت مالی:

 • نظارت بر فعالیت های حسابداری طرح های طولانی مدت شرکت و حفظ اسناد و مدارک مالی شرکت
 • نظارت بر اسناد و اوراق بهادر و حساب های بانکی شرکت و جا به جایی به موقع حساب
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری شرکت
 • تامین اعتبارات و وجوه لازم برای سرمایه گذاری شرکت در طرح های بلندمدت

اهداف مدیریت مالی:

مدیریت مالی به طور کلی به اموری مانند تهیه، تخصیص و کنترل منابع مالی یک واحد اقتصادی می پردازد که از این اهداف مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اطمینان از عرضه منظم و کافی بودجه برای یک واحد اقتصادی
 • اطمینان از بازگشت سود کافی به سهامداران که به ظرفیت درآمد، قیمت بازار سهام و توقعات سهامداران وابسته است.
 • اطمینان از استفاده بهینه از منابع مالی، به صورتی که بودجه مختص هر واحد پس از برنامه ریزی، با حداکثر ظرفیت و حداقل هزینه مورد استفاده قرار گیرد.
 • اطمینان از امنیت سرمایه گذاری
 • برنامه ریزی یک ساختار درست سرمایه به صورتی که از سرمایه به درستی استفاده شود تا بین سرمایه سهامداران و بدهی های شرکت، تعادل برقرار شود.

اهداف مدیریت مالی را به طور تخصصی تر می توان به صورت زیر تعریف کرد:

بیشینه کردن سود:

هدف اصلی هر شرکت، سود دهی و حفظ درآمد حاصل از آن سود می باشد که نرخ های مربوط به حاشیه سود، روشی برای اندازه گیری مقدار پولی است که شرکت از درآمد یا فروش‌ محصولات خود به دست می آورد.

مهم ترین نسبت های مربوط به حاشیه سود عبارت اند از:

 • حاشیه سود ناخالص
 • حاشیه سود عملیاتی
 • حاشیه سود خالص

کمینه کردن هزینه ها:

تمام واحد های کسب و کار با استفاده از مدیریت صحیح در صدد هستد که هزینه های خود را کنترل کرده و به حداقل برسانند. مدیریت مالی به کمک گزارش های بخش حسابداری و با تشخیص و ارزیابی تمام هزینه های شرکت، هزینه های معقول و مناسب را تعیین می کند.

چنان چه لازم باشد مدیران مالی، به دنبال روش هایی برای کاهش هزینه ها می گردند و گاهی برنامه های پر هزینه ای را از شرکت حذف می کنند و برخی خدمات غیر ضروری را می کاهند. اگر هزینه های یک شرکت بالا باشد، سود عملیاتی آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و نمی تواند در برابر رقبا به فعالیت خود ادامه دهد.

بیشینه کردن سهم بازار:

سهم بازار شرکت با تقسیم «مقدار فروش شرکت در یک دوره زمانی خاص» بر «کل فروش بازار آن صنعت در همان دوره زمانی» محاسبه می شود. این نسبت جایگاه شرکت را در کل بازار مربوطه و همچنین جایگاه آن در مقایسه با رقبایش را نشان می دهد.

این موضوع در بازار های رقابتی اهمیت زیادی پیدا می کند راه های مدیریت درآمد و کوچک ترین تغییر در میزان سهم بازار شرکت باید به دقت بررسی شود تا در مورد نحوه افزایش سهم بازار از طریق کاهش قیمت یا تبلیغات یا مواردی از این دست به درستی تصمیم گیری گردد.

وظایف واحد مدیریت مالی:

واحد مدیریت مالی در هر واحد کسب و کار باید وظایف زیر را به درستی انجام دهد تا وضعیت مالی شرکت در بهترین حالت قرار گیرد:

 • برآورد سرمایه مورد نیاز
 • تعیین ساختار سرمایه
 • انتخاب منابع وجوه نقد شرکت
 • سرمایه گذاری وجوه نقد شرکت
 • مدیریت موجودی شرکت
 • کنترل مالی

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مدیریت کسب و کار را به شما پیشنهاد می کنیم.

راه های مدیریت درآمد

هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار کوچک چقدر است؟

مجتمع های تجاری

 • 1400/01/24

هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار کوچک چقدر است؟

اگر همیشه به دنبال راه اندازی کسب و کار خود بودید، حتماً این سوال برای‌تان پیش آمده است که هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار چقدر است؟ در سال اول شروع یک خرده‌فروشی چقدر باید پول کنار گذاشت؟ اگر این سوال‌ها بخشی از دغدغه‌های شما برای شروع کار است با ما تا انتهای مقاله همراه باشید تا به نکات خوبی در این مورد اشاره خواهیم کرد.

به طور متوسط ، صاحبان مشاغل کوچک در ایالات متحده حدود 40،000 دلار در اولین سال فعالیت خود خرج می کنند. آیا به نظرتان این مبلغ زیاد است؟ اگر چنین فکر می‌کنید باید بدانید که شما تنها نیستید و خیلی‌ها همانند شما گمان می‌برند که این رقم بسیار زیاد است! پس به تحقیقی که با توجه به تجربه‌ی دسته‌ای از مشاغل و کارآفرینان مشتاقی که به دنبال برپایی کسب و کار خود بودند، انجام شده است، توجه کنید.

در ماه اکتبر ، بیش از 150 کارآفرین مشتاق در ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد به یک سوال ساده فریبنده پاسخ دهند: "شروع کار چقدر هزینه دارد؟" سپس 300 صاحب مشاغل کوچک تجارت الکترونیک مستقر (با چهار کارمند یا کمتر) مورد بررسی قرار گرفتند و میزان هزینه های سال اول آنها با پیش‌بینی‌های کارآفرینان مشتاق مقایسه شد.

طبق نتیجه‌ای که به دست آمد، کارآفرینان مشتاق میزان هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار را دست کم می‌گیرند! علاوه بر این، مشاغل پردرآمد سرمایه‌گذاری های خود را بسیار متفاوت اولویت بندی می کنند، آن‌ها در واقع هزینه‌ی کمتری را برای بازاریابی انجام می‌دهند و در مقایسه با مشاغلی که در سال اول خود سود کسب نکرده اند، هزینه‌ی بیشتری برای تیم خود اختصاص می‌دهند.

اما خب این کارآفرینان مشتاق، هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار را چقدر حدس زده بودند؟ کارآفرینان مشتاقی که که مورد تحقیق قرار گرفتند، حدس زده بودند که برای شروع کار خود هزینه ای کمتر از 40،000 دلار نیاز است و حتی خیلی کمتر از آن. طبق تحقیقات، کارآفرینان مشتاق انتظار داشتند که در سال اول خود تنها 17000 دلار هزینه کنند!

چرا تخمین درست هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار مهم است؟

بیشتر بودجه‌ای که شما برای کسب و کارتان اختصاص می‌دهید بر اساس پیش‌بینی‌های آینده است، هرچند برخی از این تخمین‌ها همراه با ریسک باشد. اما هرچه این ریسک بالاتر باشد، یعنی شما هزینه‌های مورد نیاز برای کسب و کار خود را متفاوت‌تر پیش‌بینی کنید، خطر بزرگ‌تری تجارت شما را تهدید خواهد کرد. به طور کلی، بودجه کم می تواند پول یا اعتبار کمتری برای پرداخت صورتحساب‌ها در اختیار شما بگذارد تا حتی نتوانید انبار فروشگاه‌تان را بروز نگه دارید و در نهایت مجبور شوید از بازار کنار بروید. همانطور که آمار نشان می‌دهد، حدود 30 درصد از کسب و کارهای کوچک ایالت متحده شکست می‌خورند و آن‌ها دلیل این شکست را کمبود پول نقد عنوان می‌کنند. در واقع تأمین هزینه های اساسی کسب و کارها در دوره رکود طولانی مدت، تقریباً غیرممکن است.

پس اگر قصد دارید یک کارآفرین باشید و کسب و کار خود را راه بیندازید باید یک برنامه‌ریزی مالی خوبی داشته باشید. همچنین باید با صاحبان مشاغل دیگر صحبت کنید، با کسانی که در بازار مورد نظر شما فعال هستند، ارتباط برقرار کنید و اگر باز هم موفق به ریختن یک برنامه‌ی مالی مناسب نشدید در نهایت با یک برنامه‌ریز مالی مشورت کنید.

تقسیم کردن هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار در سال اول:

در تحقیق مذکور، از صاحبان مشاغل در نظرسنجی خود خواسته شد که سوابق سال اول خود را مرور کنند و بگویند که چه مقدار پول را به عنوان درصدی از کل بودجه خود به هزینه‌های مختلف کسب و کار اختصاص داده‌اند. به طور کلی موارد زیر به دست آمدند:

هزینه‌های مربوط به محصول: مواد اولیه ، موجودی ، تأمین کننده ، تولید ، حق ثبت اختراع و غیره

عامل: هزینه ادغام / حقوقی ، نرم افزار اضافی ، حسابداری و غیره

هزینه ایجاد فروشگاه آنلاین: اشتراک وب سایت / سیستم عامل ، میزبانی / دامنه ، توسعه دهنده قرارداد / طراح و غیره

هزینه‌های حمل و نقل: بسته بندی، برچسب ها و غیره

هزینه‌های آفلاین: اجاره ، گاز ، برق، تلفن و غیره

هزینه‌های تیم / کارکنان: حقوق، مزایا، امتیازات و غیره

هزینه‌های بازاریابی: لوگو، مارک تجاری، تبلیغات، کاتالوگ و سایر موارد چاپی و غیره

پس به طور کلی هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار کوچک به صورت زیر خرج خواهند شد:

11 ٪ در هزینه های عملیاتی

10.3 ٪ در هزینه های بازاریابی

9 ٪ در هزینه های آنلاین

31.6 ٪ در هزینه های محصول

8.7 ٪ در هزینه حمل و نقل

18.8 ٪ در هزینه های تیم

10.5٪ در هزینه های آفلاین

شاید برای‌تان تعجب آور باشد اگر بدانید که هزینه‌ی کارمندان در سال اول باعث افزایش هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار می‌شود!!

هزینه‌های غیرمنتظره یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار در سال اول هستند. معمول‌ترین این هزینه‌ها از قبیل موارد زیر بودند:

 • هزینه Shipping : 34٪ از مشاغل، هزینه‌های بسته بندی، هزینه مرجوع کردن اقلام آسیب دیده یا برگشتی و هزینه‌های حمل و نقل عمومی را به عنوان هزینه‌ی پیش‌بینی نشده خود عنوان کردند.
 • 23٪ از مشاغل هزینه‌های مانند بیمه، و مجوزها را به طور غیرمنتظره‌ای پرهزینه عنوان کرده‌اند.
 • 21٪ از مشاغل گفتند که هزینه‌های مانند آزمایش محصول و دریافت و بازگرداندن محصولات معیوب و همچنین موجودی اضافی بیشتر صورت حساب آن‌ها را تشکیل می‌داده است.
 • هزینه‌های مالیات و حسابداری: بیشتر صاحبان مشاغل از هزینه‌های مالیات و حسابداری را به عنوان هزینه‌ی پیش‌بینی نشده و دردناک برای صاحبان کسب و کار نام بردند.

اما چرا محاسبه هزینه‌های پیش‌بینی نشده اهمیت دارد؟

هزینه‌های ثابت به نوعی در ایحاد سرمایه کسب و کار شما تاثیر دارند و بخشی از برنامه‌ی مالی شما خواهند بود. اما هزینه‌های پیش‌بینی نشده و یک بار مصرف اینگونه نیستند و بدون اطلاع و ناگهانی به وجود می‌آیند. باید حتی برای این مشکلات هم چاره داشته باشید. اگر موافق نیستند، به اپیدمی ویروس کرونا فکر کنید و بلایی که سر خیلی از کسب و کارها آورد! خیلی از تجارت‌ها تعطیل شدند. شما که نمی‌خواهید به سرنوشت خرده‌فروشی‌های شکست خورده دچار شوید؟! به نظرم انجام یک برنامه‌ریزی برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده و کنار گذاشتن مقداری پول برای این مواقع باید جزئی از تخمین هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار باشد.

کارآفرینان مشتاق هزینه‌های آنلاین را بیش از حد ارزیابی کرده بودند:

در تحقیق انجام شده، کارآفرینان مشتاق پیش‌بینی کرده بودند که هزینه‌های آنلاینی که در سال اول انجام می‌شود رقمی بیش از هزینه‌ای که صاحبان مشاغل مورد بررسی اعلام کردند، باشد. کارآفرینان مشتاق 12 درصد از بودجه هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار را برای آن در نظر گرفته بودند در حالی که صاحبان مشاغل این رقم را 9 درصد اعلام کردند.

یک نکته‌ی جالب: کارآفرینانی که مبلغ هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار را بیشتر برآورد می‌کنند، بیشتر هم خرج خواهند کرد!

دلیل ساده آن نیز این است که: اگر کارآفرینان انتظار دارند بیشتر برای کسب و کار خود هزینه کنند، در خرج کردن بابت هزینه‌های غیر ضروری آسان‌تر تصمیم می‌گیرند و در واقع راحت‌تر خرج می‌کنند.

نکته‌ی دیگری که شاید برای‌تان جذاب باشد این است که: شرکتی که وضعیت درآمدی بهتری داشته است، قطعاً نباید بودجه‌بندی خیلی خارق العاده‌ای برای سال اول شروع خود داشته باشد! بلکه خیلی از آن‌ها اذعان کردند که اگر به سال اول بر می‌گشتند، شکل دیگری برنامه‌ریزی می‌کردند. همین نکته باعث شد تا در این تحقیق، نگاه عمیق‌تری به تاثیر بودجه‌بندی درست برای هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار و موفقیت آن انداخته شود.

مشاغل پردرآمد برای تیم هزینه بیشتری می‌کنند:

مشاغلی که درآمد بیشتری را در سال اول خود گزارش دادند، به طور قابل توجهی هزینه بیشتری را صرف هزینه های تیمی خود می‌کنند، تقریباً رقمی معادل یک سوم بودجه کل خود.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید:

 • مشاغل با درآمد سالانه کمتر از 10000 دلار 8٪ از بودجه خود را صرف هزینه های تیمی می کنند .
 • مشاغل با درآمد سالانه 10 هزار تا 100 هزار دلار 23٪ از بودجه خود را صرف هزینه‌های تیمی می‌کنند .
 • مشاغل با درآمد سالانه 100000 دلار + 32٪ از بودجه خود را صرف هزینه‌‍های تیمی می‌کنند.

رابطه بین درآمد و هزینه‌های تیم ممکن است یک رابطه بدیهی و اشکار به نظر برسد، به عبارت دیگر یعنی اگر شرکت درآمد بیشتری بدست آورد، توانایی پرداخت هزینه های خود و استخدام کارمندان بیشتری را دارد. اما این رابطه از جهت دیگری نیز قابل بررسی است: افزودن اعضای جدید به تیم می‌تواند رشد درآمد کسب و کار را نیز تحریک کند.

مشاغل با درآمد بالاتر در سال اول، هزینه‌ی کمتری بری بازاریابی و تبلیغات انجام داده بودند:

درک این نکته نیز چندان دشوار نیست. هنگامی که یک کسب و کار درآمد پایینی دارد برای افزایش درآمد خود، هزینه‌ی بیشتری برای بازاریابی و تبلیغات می‌پردازد و بالعکس. پس در این تحقیق به یک رابطه‌ی معنادار بین هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار و هزینه بازاریابی در سال اول رسیدیم: هرچه کسب و کار در کل درآمد بیشتری کسب کند، هزینه آن برای بازاریابی کمتر خواهد شد.

طبق آمارهای بدست آمده؛

شاغل با درآمد سالانه کمتر از 10،000 دلار ، 13٪ از بودجه خود را صرف بازاریابی می‌کنند .

مشاغل با درآمد سالانه بین 10،000 تا 100،000 $ 7٪ بودجه خود را صرف بازاریابی می‌کنند .

مشاغل با درآمد سالانه 100000 دلار ، 7٪ از بودجه خود را صرف بازاریابی می‌کنند.

اگر مشاغل بدون بازده مشخص سرمایه بیشتری را صرف بازاریابی می‌کنند، این می‌تواند نشانه اولیه مشکلات بزرگتری باشد. برای مثال، وبسایتی را در نظر بگیرید که از نظر کارایی و محصولات هنوز ضعیف است ولی شما برای آن بخواهید تبلیغات و بازاریابی انجام دهید.

به نظر من، بازاریابی بیشتر یک هنر است تا یک علم! و بدست آوردن میزان دقیق سهم آن در بین هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار در آغاز کار واقعاً سخت است. اگر خیلی کم هزینه کنید، کسی شما را نخواهد شناخت و اگر خیلی زیاد خرج کنید، ممکن است بازدهی خیلی بالایی نبینید!

با این حال تحقیقاتی که توسط کارشناسان اداره تجارت کسب و کارهای کوچک ایالات متحده انجام شده است، نشان می‌دهد که رقم بودجه بازاریابی برای سال اول یک کسب و کار B2C مقداری بین 7 تا 8 درصد درآمد است.

با توجه به این نکته مهم که هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار به فاکتورهای مختلفی از جمله صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، هزینه کالاها، فروش پیش‌بینی شده، مدل تجاری و غیره بستگی دارد، اما طی بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌هایی که پس از تجزیه و تحلیل روند در میان مشاغل پردرآمد و مشاوره با مشاوران استارت آپ‌ها، انجام شده است به نظر می رسد یک محدوده کلی برای این هزینه‌ها وجود دارد که شامل تقسیم‌بندی زیر می‌شود:

 • هزینه عملیاتی:10٪ -15٪
 • هزینه محصول: 28٪ -36٪
 • هزینه حمل و نقل: 8 – -12
 • هزینه آنلاین: 9٪ -10٪
 • هزینه بازاریابی: 7٪ -12٪
 • هزینه تیم: 14٪ - 30٪

راه‌اندازی یک بیزینس کار ساده‌ای نیست و افراد ضعیف را نمی‌طلبد. اما با داشتن اطلاعات مناسب و تصویر واضح از امور مالی پیش روی خود، می‌توانید بسیاری از خطرات مرتبط با کارآفرینی را مدیریت کنید. پس نگران نباشید و فقط قبل از شروع، برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهید. دید واضحی از هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار داشته باشید و بودجه‌بندی آن را نیز مشخص کنید. با افراد باسابقه در صنعت مورد نظرتان مشورت کنید و از تجارب آن‌ها نهایت بهره را ببرید. اگر در روند برنامه‌ریزی و بودجه بندی برای هزینه اولیه راه اندازی یک کسب و کار به مشکل برخوردید حتماً از یک متخصص امور مالی کمک بگیرید و بدایند هزینه‌ی که از این بابت پرداخت می‌کنید، از بسیاری از هزینه‌های آتی دیگر شما جلوگیری خواهد نمود. همانطور که در متن هم توضیح دادیم، از هزینه‌های پیش‌بینی نشده نیز غافل نشوید و برای آن‌ها نیز برنامه داشته باشید. خیلی از کسب و کارها راهکاری برای مقابله با این نوع هزینه‌ها را در سال اول راه‌اندازی نداشتند و خیلی زود از بازار حذف شدند. در آخر امیدواریم که شما به عنوان یک کارآفرین برآورد درستی از هزینه راه اندازی یک کسب و کار چه برای خود یا شریک خود داشته باشید و این مقاله هم کمکی به بینش شما کرده باشد.

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ معرفی انواع روش های سرمایه گذاری

چگونه سرمایه گذاری کنیم؟ شاید این سوال برای همه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند به وجود آمده باشد. در این مطلب انواع روش های سرمایه گذاری را معرفی خواهیم کرد.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم و اصولاً در چه جاهایی می‌توانیم سرمایه خود را قرار بدهیم؟ این سؤال به همراه سؤالات دیگر مانند ریسک‌های موجود در هر بازار و نکات مهم در این راستا، جزو مطالبی است که در ادامه قصد داریم به آن‌ها پاسخ دهیم. در این مقاله یاد می‌گیریم که مهم‌ترین انواع بازارهای مالی در ایران کدام هستند و در چه شرایط هر کدام را انتخاب کنیم. سپس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کرده و نکات مهمی را در خصوص سرمایه‌گذاری مناسب بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری به چه معناست؟

پیش از آن‌ که به این مسئله بپردازیم که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، می‌خواهیم به تعریفی کلی از سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم. سرمایه‌گذاری می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد. حتی در زمینه‌های مختلف نیز می‌توان تعاریف متنوعی برای سرمایه‌گذاری بیان کرد. مثلاً یک دانشجو زمان خود را سرمایه‌گذاری می‌کند تا یک مقاله علمی بنویسد. یا فرد دیگری روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کند تا در آینده به سوددهی برسد.

به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری به این معناست که یک نوع دارایی را در جای معینی صرف کنید تا بتوانید در آینده دور یا نزدیک از سود آن استفاده کنید. سرمایه‌گذاری می‌تواند روی زمین، طلا، اوراق بهادار، زمان، توانمندی‌های شخصی یا موارد دیگر باشد. اما چیزی که اینجا مدنظر ما است، سرمایه‌گذاری مالی است.

چرا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟

در دنیای امروز شغل و درآمد تعیین‌کننده‌ترین معیار برای سنجش کیفیت زندگی است. اگر درآمد مشخصی داشته باشید که بتوانید با کمک آن قبض‌های خود را پرداخت کنید، مسکن خود را تأمین کنید و مشکلی برای فراهم کردن غذای مناسب نداشته باشید، می‌توانید در یک روز تعطیل با خیال راحت روی صندلی راحتی لم بدهید و لذت نوشیدن یک فنجان چای خوش‌رنگ را به‌خوبی حس کنید. تأمین مایحتاج اولیه زندگی طبیعتاً حسی از آرامش را به شما خواهد داد.

اما اگر ناگهان با بحران مالی مواجه شوید چه؟ اگر شغل خود را از دست بدهید؟ اگر بخواهید خانواده‌تان را به یک سفر طولانی پرهزینه ببرید؟ باز هم احساس آرامش خواهید داشت؟

مسلماً تا پشتوانه مالی مناسبی نداشته باشید، خیال شما نمی‌تواند نسبت به آینده و یک زندگی واقعاً مرفه راحت باشد. بسیاری از ما نمی‌توانیم به‌جز تأمین نیازهای اولیه، هزینه‌های دیگر را هم تامین کنیم. اینجا است که اهمیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند با مقادیر اندکی درآمد، بتوانید ذره‌ ذره سرمایه‌گذاری‌های خرد انجام داده و از سود آن‌ها در آینده بهره ببرید. این‌که چقدر میزان سرمایه‌گذاری شما کم باشد مهم نیست، مهم این است بتوانید از یک سود مداوم با شیب مثبت در مدت‌ زمان طولانی استفاده کرده و در امر سرمایه‌گذاری مداومت به خرج بدهید.

چگونه سرمایه‌گذاری کنیم‌؟

خب حالا به موضوع اصلی مقاله می‌رسیم و آن پاسخ به این پرسش است که چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؟ در پاسخ باید گفت روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند که بسته به موقعیت‌های مختلف می‌توانید از هرکدام از آن‌ها استفاده کنید. نحوه سرمایه‌گذاری درست این است که ابتدا گزینه‌های مختلف را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را بشناسید. سپس بررسی کنید که کدام مورد بیشتر با شرایط شما همخوانی دارد. بعدازآن با کسب اطلاعات لازم یا بهره گرفتن از کمک متخصصان می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. در ادامه مطلب بررسی می‌کنیم که مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما کدام هستند و چه راه‌هایی پیش روی شما در مسیر کسب درآمد بیشتر وجود دارد:

سرمایه‌گذاری روی ملک

یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، ورود به بازار املاک است. به‌طورکلی روند قیمت ملک در ایران روندی صعودی دارد و شما با وارد کردن دارایی خود به این بازار، در بلند مدت ضرر نخواهید کرد. اما دو مسئله وجود دارد:

اول این‌که در بازار مسکن کشور ما، بعد از دوران صعود قیمت، رکود بازار به وجود می‌آید که به معنی کاهش خرید و فروش است. بنابراین طبیعی است هرچه با شدت بیشتری ملک شما افزایش قیمت را تجربه کند، احتمالاً تعداد مشتریان بالقوه برای خرید آن هم روزبه‌روز کمتر می‌شوند. ازاین‌رو در دوره‌های زمانی رکود بازار، به ‌سختی می‌توانید سرمایه خود را نقد کنید. بنابراین سرمایه‌گذاری روی ملک را زمانی انتخاب کنید که هم سرمایه قابل ‌توجهی در دست ‌و بالتان داشته باشید و هم مطمئن باشید که برای نقد کردن آن عجله‌ای نخواهید داشت.

سرمایه‌گذاری روی طلا و سکه

اگر در مسیر آموزش سرمایه‌گذاری باشید احتمالاً به شما خواهند گفت که یکی از مطمئن‌ترین بازارها در طولانی‌مدت، بازار طلا و سکه است که خب واقعیت هم دارد. این بازار در کشور ما به ‌شدت محبوب است و بیشتر مردم حتی کسانی که تازه ‌وارد هستند، این بازار را به هر زمینه دیگری برای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. دلیل آن هم مشخص است:

همه افراد می‌توانند با میزان سرمایه‌های اندک در این بازار سهمی داشته باشند. علاوه بر این خرید طلای زینتی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه سرمایه‌گذاری. بازدهی نسبتاً خوب در زمان‌های طولانی هم از مزایای این روش است. البته توجه داشته باشید که بازدهی سکه بیشتر از طلا راه های مدیریت درآمد است و معمولاً می‌توانید به ‌صورت سالانه روی سوددهی بیش از نرخ تورم در بازار سکه حساب کنید. هر زمان هم که بخواهید، می‌توانید تمام یا بخشی از سرمایه خود را نقد کنید که مزیت بسیار مهمی به ‌حساب می‌آید.

اما از طرف دیگر، باید بدانید که نوسان در بازار سکه و طلا بسیار زیاد است. بنابراین در کوتاه‌‌مدت ممکن است سود که نداشته باشید هیچ، ضرر هم بکنید. حباب قیمتی در بازار طلا و سکه هم مسئله‌ای نیست که در کشور ما ناشناخته باشد. بنابراین در زمان‌های کوتاه ممکن است این بازار ریسک زیادی داشته باشد؛ خصوصاً آن‌که با یک خبر سیاسی کل این بازار می‌تواند آشفته شود.

سرمایه‌گذاری روی ارز

ارز هم مانند طلا فرصت خوبی برای حرفه‌ای‌ها است تا با سرمایه‌های کمتر، سود خوبی در بلندمدت یا میان‌مدت کسب کنند. اما اگر در این مسیر تازه‌وارد هستید، ممکن است تمام سرمایه خود را بر باد بدهید. این بازار در عین مزایایی که دارد، در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار نوسانی بوده و پر ریسک باشد. خصوصاً این‌که ازنظر دولتی نیز دست شما خیلی هم برای سرمایه‌گذاری آزاد روی بازار ارز باز نیست.

سرمایه‌گذاری در بانک

سرمایه‌گذاری در بانک ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روشی است که می‌توان برای حفظ ارزش پول به آن متوسل شد. در این روش بانک سود سالانه‌ای را به سپرده شما اختصاص می‌دهد که مطابق با نرخ تورم تعیین‌شده است. البته گاهی مبلغ این سود ممکن است پایین‌تر از نرخ تورم باشد که به این معناست که شما قرار است بخشی از ارزش پول خود را از دست بدهید.

اگر نرخ تورم و سود سالانه برابر باشند، تنها مزیت این روش این است که ارزش پول شما حفظ شده ولی تغییری نمی‌کند. درصورتی‌که نرخ سود سالانه بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت آن می‌توانید سود ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار داشته باشید.

سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین انواع روش‌های سرمایه‌گذاری است که می‌تواند بسیار سودده باشد. این بازار بستری جذاب برای افراد مختلف است که هر کدام ممکن است با سرمایه‌ای در حد 500 هزار تومان تا میلیاردها تومان وارد آن شده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی با هر میزان درآمد بتواند سهمی هرچند اندک از این خوان گسترده داشته باشد. اما مراقب باشید! بازار بورس ممکن است بسی فریبنده باشد. اگر گول ظواهر را بخورید و بدون اتکا به دانش تخصصی وارد این میدان شوید، سرمایه خود را در ریسک بزرگی قرار داده‌اید.

در بازار بورس می‌توانید از عرضه‌های اولیه شروع کنید که به سرمایه اندک نیاز دارند و سودی مطمئن را به شما می‌دهند. به‌علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم موجود هستند که به‌ جای شما، سرمایه‌گذاری تخصصی را انجام داده و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود فرد انجام شده و مدیریت می‌شود. مثلاً شما شخصاً اقدام به خرید سهام بورس کرده و سبد بورسی خود را مدیریت می‌کنید. در این روش، میزان تبحر و دانش شما تعیین‌کننده سودی است که قرار است از این نحوه سرمایه‌گذاری عایدتان شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یک فرد یا شرکت به ‌جای شما اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. این روش که بیشتر در بازار بورس رایج است، به‌نوعی توسط واسطه‌ها مدیریت می‌شود. در این روش شما زمان یا دانش کافی برای مدیریت سرمایه خود را ندارید. بنابراین به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار هستند مراجعه کرده و از یکی از آن‌ها می‌خواهید سرمایه‌گذاری را برای شما انجام دهند. در این روش یک تیم حرفه‌ای روی مدیریت سرمایه شما نظارت کرده و سودی نسبتاً تضمین شده کسب خواهید کرد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس

بعد از تمام این صحبت‌ها حتماً قرار است بپرسید پس بهترین روش سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ پاسخ قطعاً قرار نیست برای همه افراد یکسان باشد. تا اینجای مقاله اگر همه موارد را به ‌خوبی بررسی کرده باشید، متوجه شده‌اید که هر فرد با توجه به میزان دارایی، میزان ریسک‌پذیری، دانش تخصصی و شرایط کلی اقتصادی در کشور می‌تواند گزینه‌های متفاوتی داشته باشد. برای یک فرد سرمایه‌گذاری در ملک گزینه بهتری است اما فرد دیگر به نقدشوندگی دارایی‌اش بیشتر اهمیت می‌دهد و به‌جای ملک، به بازار طلا یا بورس روی می‌آورد. فرد دیگر ممکن است تنها به حفظ ارزش سرمایه‌اش توجه داشته باشد و بانک را بهترین گزینه بداند. اما به‌طورکلی این نکات را مدنظر داشته باشید:

بهترین روش سرمایه‌گذاری در بورس ایران

آمارها نشان می‌دهد راه های مدیریت درآمد که علیرغم نوسان‌های مختلف، در طول 20 سال گذشته شاخص بورس بازدهی به ‌مراتب بیشتری از سایر بازارها داشته است. بعد از آن بازار طلا و مسکن و در انتها نیز بازار ارز را داریم. هر چند که ممکن است سال‌هایی را به خاطر داشته باشید که بازار بورس با ریزش مواجه شده است، اما آمارها در 20 سال گذشته نشان از بازدهی مثبت این بازار در طول زمان دارد.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول کم

اگر پولتان کم است، گزینه‌های طلا، بازار بورس و بازار ارز برای شما بهتر هستند. اما بازار طلا و ارز پیچیدگی‌های زیادی دارند و در کوتاه‌مدت سود زیادی نصیبتان نمی‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در بورس و خصوصاً خرید عرضه‌های اولیه گزینه بهتری هستند. خصوصاً آن‌که با سرمایه اندک می‌توانید با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود مناسبی را دریافت کنید.

بهترین روش سرمایه‌گذاری با پول زیاد

اگر دارایی زیادی دارید، همه روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند برای شما مناسب باشند. اما تفاوت در این است که مثلاً بازار ارز یا طلا می‌تواند به ‌شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی باشد و در کوتاه‌مدت حباب زیادی پیدا کند. بازار ملک نیز حتی اگر در رکود نباشد، به ‌سختی می‌تواند به دارایی نقدی بدل شود. خصوصاً آن‌که اگر بخواهید سرمایه‌تان را نقد کنید، باید کل ملک را بفروشید. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بازار بورس این امکان را فراهم می‌کند که سودی به ‌مراتب بیشتر از نرخ تورم (در صورت سرمایه‌گذاری صحیح) کسب کرده و هر زمان که بخواهید، هر بخش از دارایی‌تان را نقد کنید.

شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

بازار مالی به معنای هر بازاری است که در آن گردش سرمایه و تجارت صورت می‌گیرد و بازار بورس زیرمجموعه‌ای از بازارهای مالی است. به ‌طور کلی اگر بخواهید قدم در این راه بگذارید، توصیه می‌کنیم بازار بورس را انتخاب کنید. کافی است کد بورسی را دریافت کنید.

اگر ساکن تهران باشید کار شما ساده است. می‌توانید از خدمات غیرحضوری کارگزاری ما یعنی کارگزاری سرمایه و دانش استفاده کرده و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. اما اگر در شهرستان‌ها حضور دارید باید به شعب کارگزاری مراجعه کنید.

بعد از اتمام این مراحل باید ثبت ‌نام در سامانه سجام انجام شده باشد و کد بورسی و کد پیگیری 10 رقمی را دریافت کرده باشید. اینجا شما می‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید. اما اگر بابت حفظ سرمایه خود نگرانی دارید، می‌توانید از خدماتی مانند سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. سبدگردانی به معنی این است که افراد خبره به‌ جای شما مدیریت دارایی‌تان در بورس را بر عهده دارند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از ابزارهایی هستند که در این راستا در اختیار شما قرار دارند. این صندوق‌ها سرمایه افراد و شرکت‌ها را جمع کرده و در بازارهای مالی مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس سود مشخصی را از این سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار می‌دهند. در این روش شیب سود دریافتی شما معمولاً مثبت است و ریسک به خطر افتادن سرمایه به ‌شدت کم می‌شود.

مهم‌ترین نکات در سرمایه‌گذاری

قبل از شروع سرمایه‌گذاری یک بازه زمانی مناسب برای خود انتخاب کنید. بازه کوتاه‌مدت بین 0 تا 3 ماه است که معمولاً نباید سود چندانی در این زمان انتظار داشته باشید.

بازه زمانی بین 3 تا 6 ماه نیز میان‌مدت است که در برخی از موارد مانند بازار بورس می‌تواند سود قابل قبولی داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یعنی بیشتر از 6 ماه، استراتژی مشخصی باید داشته باشید که بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید.

در این مسیر حتماً از کمک متخصصان و افراد باتجربه کمک بگیرید.

مطالعه در مورد بازارهای مالی را فراموش نکنید.

حد مشخصی برای ضرر خود تعیین کنید. مثلاً اگر بیش از 15 درصد سرمایه خود را از دست دادید، خروج از بازار را به‌عنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرید.

تبلیغات را مبنای سرمایه‌گذاری خود قرار ندهید.

در این مقاله که یاد گرفتیم چگونه سرمایه‌گذاری کنیم، نشان داده شد که ارزش تخصص و دانش قابل ‌مقایسه با تبلیغات توخالی و پر زرق‌وبرق نیست.

بهترین روش‌ های کسب درآمد در خانه از راه اینترنت و کامپیوتر

کسب درآمد در خانه

این روزها روش‌های جدید برای درآمدزایی در خانه وجود دارد. حدود ۲ دهه است که کسب و کارهای اینترنتی و خانگی رونق گرفته‌اند و افراد بیشتر به فکر کسب درآمد از این راه افتاده‌اند. مهم نیست فردی شاغل یا یک خانم خانه‌دار هستید، به هر حال شما می‌توانید بعد از آشنایی با روش‌های کسب درآمد در خانه از راه کامپیوتر و اینترنت کار خودتان را شروع کنید و بدون سرمایه و از داخل خانه خودتان درآمد داشته باشید. در این مقاله از سرویس سبک زندگی می‌توانید با بهترین روش‌های کسب درآمد در منزل در مجله کوروش آشنا شوید.

با ترویج اینترنت، راه‌های فراوانی برای کسب درآمد جانبی در منزل پدید آمده است. در حقیقت کسب درآمد در محیط خانه، بدون توجه به محل زندگی، بسیار آسان‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید. مطمئناً زمانی‌ که به‌ دنبال درآمد‌ متفرقه هستید، به‌ دنبال مؤسسات کارآموزی یا آموزش‌های آنلاین میگردید که همه‌ جا تبلیغات آن‌ها موجود است. این جست‌وجو ممکن است بیشتر کار شما را پیچیده کرده و همچنین دچار سردرگمی شوید؛ اما درواقع برای کسب درآمد متفرقه، پیچیده و دشوار نیست. تنها باید بدانید نتیجه‌ای که در پایان روز به دست می‌آورید، به میزان تلاش و صبر شما در راستای انجام کار بستگی دارد.

کسب درآمد در خانه با راه اندازی یک فروشگاه آنلاین

این روزها از بهترین روش‌های کسب درآمد در خانه افتتاح یک فروشکاه آنلاین است. شما می‌توانید در فروشگاه خودتان هر چیزی که دوست دارید بفروشید. درست مثل یک مغازه حضوری، در شبکه‌های اجتماعی و یا حتی وب‌سایت‌های معتبر یک غرفه برای کارتان تشکیل دهید و اقدام به کسب درآمد خانگی اینترنتی کنید. سپس عکس و مشخصات کالاهای خودتان را وارد کنید و فروش اینترنتی خودتان را آغاز نمایید.

کسب درآمد در خانه با برگزاری وبینار

کسب درآمد در خانه با برگزاری وبینار

این روزها داشتن مهارتی خاص و آموزش آن به دیگران یک راهکار بی‌نظیر برای کسب درآمد محسوب می‌شود. وب‌سایت‌های زیادی هستند که این امکان را برای شما فراهم کرده‌اند. شما می‌توانید با صحبت کردن در مورد موضوعی خاص و یا آموزش دادن از مهارت‌های خودتان کسب درآمد کنید. تنها لازم است در یکی از وب‌سایت‌های برگزاری وبینار ثبت نام کنید و با پرداخت هزینه‌ای محدود، کار خودتان را آغاز نمایید. برای شروع بهتر است کار خود را در یکی از وب‌سایت‌های یا پلتفرم‌های معتبر آغاز کنید. سپس بعد از اینکه کمی شناخته‌تر شدید، می‌توانید خودتان نیز وبینار برگزار کنید و کارتان را از وب‌سایت‌های رایگان نیز انجام دهید.

اطلاع از آخرین مطالب جذاب و پرطرفدار

کسب درآمد در خانه با تدریس آنلاین

اگر در تدریس مهارت دارید، بهترین روش کسب درآمد خانگی بدون سرمایه برای شما شروع آموزش آنلاین است. برای این کار می‌توانید یک دوره آنلاین در وب‌سایت خودتان یا وب‌سایت‌های آموزشی برگزار کنید. می‌توانید یک دوره آموزشی برای مهارتی که دارید، برگزار کنید و یا درون مدرسه و دانشگاه را تدریس کنید.

کسب درآمد در خانه با مدیریت شبکه‌های اجتماعی

کسب درآمد در خانه با مدیریت شبکه‌های اجتماعی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام این روزها از بهترین روش‌های کسب درآمد خانگی اینترنتی است. برای کسب درآمد در منزل و از راه مدیریت شبکه‌های اجتماعی می‌توانید همان‌طور که روی کاناپه خانه‌تان نشسته‌اید، در شبکه‌های اجتماعی عکس و متن مورد نظر را قرار دهید و کسب درآمد کنید. بهتر است بدانید که مدیریت شبکه‌های اجتماعی این روزها نیاز به کمی خلاقیت و دانش بیشتری دارد و از همین رو اگر دوست دارید این کار را انجام دهید، بهتر است حتماً کمی در مورد آن مطالعه کنید و اطلاعات کسب کنید.

روش های کسب درآمد خانگی با تولید پادکست

یک روش دیگر برای کسب درآمد در خانه تولید پادکست است. برای کسب درآمد خانگی اینترنتی از این راه می‌توانید از کتاب‌های معروف، نمایشنامه‌ها با صدای خودتان پادکست تولید کنید. پادکست های سرگرم کننده و آموزشی این روزها حسابی در بورس هستند. شما می‌توانید پادکست خود را در وب‌سایت‌ها و یا به صورت اینترنتی در وب‌سایت یا شبکه اجتماعی خودتان به فروش برسانید.

کسب درآمد در خانه با تولید محتوا

کسب درآمد در خانه با تولید محتوا

اگر در نوشتن مهارت دارید و می‌توانید در مورد موضوعات مختلف بنویسید، بهتر است برای کسب درآمد در منزل شغل تولید محتوا را انتخاب کنید. این روزها کسب درآمد از اینترنت و از راه نوشتن یک راهکار جذاب و هوشمندانه محسوب می‌شود. کسب درآمد از این راه معمولاً به تجربه و زمان کافی نیاز دارد. بنابراین هر سال می توانید با بالا بردن مهارت‌های خودتان در نوشتن و نرم افزارهای مربوط به آن درآمد خود را افزایش دهید.

مشاوره در امور مختلف ؛ یک کار خانگی پر سود

مهم نیست روان شناس هستید یا وکیل به هر حال مردم به دانش شما نیاز دارند و دوست دارند از شما مشاوره بگیرند. برای این کار می‌توانید در یکی از وب‌سایت‌های ارائه دهنده این خدمات ثبت نام کنید و یا خودتان جداگانه برای ارائه خدمات مشاوره تبلیغ کنید. سپس از طریق اینترنت و یا تلفن به مشتریانتان مشاوره دهید. این روش کسب درآمد خانگی بدون سرمایه راهکاری کاربردی برای افراد تحصیل کرده است. برای این امر شما می‌توانید به صورت ساعتی هزینه مشاوره را از مشتریان خود دریافت کنید.

انتشار کتاب الکترونیک به عنوان یک کسب و کار خانگی

انتشار کتاب الکترونیک به عنوان یک کسب و کار خانگی

نوشتن کتاب الکترونیکی یک روش دیگر برای کسب درآمد از اینترنت است. برای این کار می‌توانید یک کتاب بنویسید و یا یک کتاب جذاب را ترجمه کنید. سپس برای آن عکس و قالب مناسبی انتخاب کنید و برای فروش در اینترنت قرار دهید. می‌توانید برای کسب درآمد از اینترنت کتاب خود را در وب‌سایت‌های معتبر قرار دهید و یا خودتان برای فروش آن اقدام کنید.

کار کردن به عنوان فریلنسر

می دانید چگونه می‌توان یک فریلنسر شد؟ شما می‌توانید از مهارت خود برای کسب درآمد با کامپیوتر استفاده کنید. مهم نیست کار شما طراحی باشد، طراحی سایت و یا ادیت ویدیو، به هر حال می‌توانید کارتان را به صورت پروژه‌ای با شرکت‌های مختلف انجام دهید. امروزه وب‌سایت‌های زیادی هستند که شما را به این شرکت‌ها وصل می‌کنند. تنها کافی است در یکی از این وب‌سایت‌های رایگان ثبت نام کنید و رزومه و نمونه کارهایتان را در پنل کاربری‌تان قرار دهید. سپس منتظر دریافت پروژه از سوی کارفرماهای مختلف باشید.

منبع: forbes و scottalanturner

چطور هزینه هام رو مدیریت کنم ؟

چطور هزینه هام رو مدیریت کنم ؟

یکی از موارد مهم توی زندگی اینه که بتونیم درآمدمون رو مدیریت کنیم، هزینه هامون رو کنترل کنیم و پس انداز کردن رو یاد بگیریم، (البته نه پس انداز کردن برای روز مبادا)، پس انداز کردن برای نزدیک شدن به اهداف و رویاهامون و خریدن و رسید به چیزهایی که دوستشون داریم یا به دست آرودن تجربه های جدید و جذاب و هیجان انگیز، برای اینه به این ها برسیم باید یاد بگیریم که هزینه هامون رو کنترل کنیم، پولمون سر چیزهای کم اهمیت خرج نکنیم، یاد بگیریم که از خریدهای غیرمهمی که نه تنها برامون فایده نداره بلکه آسیب زننده هم هست بگذریم، تا به اهداف و خواسته های جذاب تری برسیم. حالا شاید بگی خریدهای غیر مهم چیه ؟

اینکه هر روز بخوای از فست فود بخوری، اینکه کمدت پر از لباس باشه و باز هم بخوای لباس بخری

هر کدوم از اینهارو میتونی برای وقتایی که کارهاتو انجام دادی یا به برنامه هات عمل کردی به خودت جایزه بدی .

اینجوری هم هیجان انگیز تره و هم برای رسیدن به اهدافت بهت کمک هم میکنن و علاوه بر همه اینها هزینه هات هم کمتر میشه

برای همین نیکولند یه دفتر جذاب و زیبا تولید کرده تا بهت کمک کنه بتونی کیف پولت رو برای یک سال مدیریت کنی.

امکانات دفتر :

بیا با هم ببینیم این دفترجذاب چه امکاناتی داره ؟

اهداف مالی من :

وقتی دفتر رو باز میکنی اولین صفحه ای که میبینی، صفحه اهداف مالی من هست، در واقع کا هدف این دفتر اینه که تو بتونی به این 5 تا هدفی که توی این صفحه مینویسی برسی، پس این صفحه خیلی خیلی مهمه

حالا چه جوری باید پُرش کنم ؟

توی این صفحه باید 5 تا از اهداف مالی خودت رو که توی یکسال میخوای بهشون برسی بنویسی

مثلا میخوای یه گوشی راه های مدیریت درآمد با کیفیت تر بخری، یا میخوای یه دوربین حرفه ای برای خودت بخری، شایدم بخوای یه سفر هیجان انگیز و ماجراجویانه بری، یا اینکه میخوای ماشین بخری و مستقل تر بشه، شایدم میخوای خونه بخری و اونجوری که میخوای دیزاینش کنی و هر هدف مالی دیگه ای که برای رسیدن بهش نیاز به پس انداز کردن و برنامه ریزی داره رو میتونی اینجا بنویسی .

راستی یادم رفت بگم، یادت باشه هر هدفی که بنویسی بهش میرسی، پس این صفحه خیلی خیلی مهمه

مدیریت مالی و رسیدن به اهداف، دفتر کیف پول

قلک جادویی :

قبل از اینکه این قسمت رو برات توضیح بدم، یه چیزی بگم این قلک ها واقعا جادویی هستن، گردهای طلایی دورشونو میبینی ؟

این قسمت خیلی هیجان انگیزه چووووون قراره بهت کمک کنه تا به دونه دونه هدفهایی که توی صفحه قبل نوشتی برسی، اول بزار با هم یاد بگیریم چه جوری پُرش کنیم ؟

این دفتر 5 تا قلک جادویی برای 5 تا از اهداف تو داره

پس توی اولین قلکت، قسمت قلک شکن اولین هدفی که توی اهداف مالیت نوشتی رو بنویس، و توی قسمت مبلغ مورد نیاز، مبلغی که برای رسیدن به این هدف لازم داری رو بنویس

بزار یه مثال بزنم برات

قلک شکن : دوربین نیکون مدل D3400

مبلغ مورد نیاز : 10980000 تومان

خب وقتی این قسمت رو پر کردی میرسی به قلک، کنار قلک یه سری عدد به درصد میبینی، که 100% یعنی مبلغ مورد نیاز که توی مثال بالا 10980000 تومان بود

در واقع این یه قلک مجازی برای توئه تا هر بار که پولی پس انداز میکنی بیای و اینجا علامت بزنی که چقدر به هدفت نزدیک تر شدی، مثلا اگر یک میلیون پول پس انداز کردی میای و ده درصد رو علامت میزنی این یعنی ده درصد به هدف اولت نزدیک تر شدی

رسیدن به اهداف مالی، برنامه ریزی مالی، کیف پول

راستی یادت باشه یه کارت بانکی جدااگانه برای پس اندازت داشته باشی که یه وقت برای کار دیگه ای به پس اندازت دست نزنی

و این روند رو تا جایی ادامه میدی که کل قلک رو پر کنی و به 100% مبلغ مورد نیاز برسی و اونوقته که قلک رو میشکنی و میتونی هدف اولت رو بخری .

بعد میری سراغ قلک دوم و .

گزارش سال :

بعد از اینکه از 5 تا قلک جادویی گذشتی، به صفحه گزارش سال میرسی، این صفحه برای این قرار داده شده تا بتونی درآمد، پس انداز، مخارج یک سالت رو به تفکیک هر ماه ببینی

یه دید کلی از کل یک سالت بهت میده، توی قسمت درآمد فروردین مجموع کل درآمد فروردین، مخارج کل مخارج فروردین و قسمت پس انداز کل پس انداز فروردینت رو مینویسی

مدیریت مالی فردی، کنترل هزینه، روش های مدیریت مالی، مخارج روزانه

و توی سطر آخر هم مجموع کل درآمد یک سال، مخارج یکسال و پس انداز یک سالت رو مینویسی .

گزارش ماه :

خُب، حالا میرسیم به صفحه گزارش ماه که برای 12 ماه سال گذاشته شده، اولش اون بالا ماه و سال رو بنویس، بعد توی صفحه اول باید کل درآمد اون ماه، کل مخارج اون ماه و کل پس انداز اون ماه رو بنویسی، علاوه براین ها باید بنویسی که تا الان چقدر پس انداز داری ؟

مدیریت مالی، مدیریت خرج و مخارج، دفتر مخارج روزانه

توی صفحه دو باید مشخص کنی که توی این ماه چقدر به هدف مالیت رسیدی، میگی چطووری ؟ از روی پس اندازی که داشتی و کل مبلغی که برای هدفت نیاز داشتی، یه نسبت میگیری و مثلا اگر من این ماه 2 میلیون پس انداز داشته باشم، برای هدف روبین، میشه 20% بهش نزدیک شدم.

بعدش هم میریم سراغ قسمتهای جذابی که به بیشتر شدن درآدمون کمک میکنن.

قسمت اول که شکرگزاری بابت درآمدمونه، فقط راه های مدیریت درآمد کافیه مبلغ درآمدمون رو توی جای خالی بنویسیم و با کلی حس خوب بخونیمش و ذوق کنیم. میدونی اینکار خودش باعث میشه درآمدت بیشتر بشه و حالت خوب تر، امتحانش کن حتما

قسمت دوم برای میزان بخشش تو از درآمدته، نمیدونم تا حالا از درآمدت بخشیدی یا نه، نمیدونم میدونی چقدر اینکار به بیشتر شدن درآمدت کمک میکنه یانه اماااااااا این قسمت یکی از مهم ترین قسمت هاس، یه درصدی بین 1 تا 10% رو انتخاب کن برای خودت، هر میزانی که باهاش راحتی و بهت حس خووب میده، و هر ماه اون درصد از درآدت رو به یه نفر نزدیکی که نیازمنده و آبرومنده و هیچ کسی از مشکلاتش خبر نداره (به قول معروف صورتشو با سیلی سرخ میکنه) بده. یادت باشه موقع بخشیدن به چندتا نکنه دقت کنی:

1- بخشیدن اون مبلغ اول از همه، بهتره بگم فقط به تو کمک میکنه، پس منتی بر سر کسی که بهش میبخشی نیست، درواقع بی توقع باشید باشی نسبت به این بخشش و حتی سپاسگزار، سپاسگزار از اینکه اون فرد این مبلغ رو پذیرفته، چون با پذیرفتش به تو کمک کرده، به بیشتر شدن درآمد تو کمک کرده

2- سعی کن از نزدیکانت (فامیل، دوست، آشنا) انتخاب کنی، قطعا اطرافت کسایی هستن که مشکل دارن و اونقدر تودار هستن که به کسی رو نمیندازن.

3- مبلغی رو بده که باهاش احساس راحتی داری، نه افراط کن و نه تفریط، و یادت باشه که اینکار باعث میشه که درآمدت بیشتر و بیشتر بشه.

4- راستی مهم ترین بخشش اینه که احساس خوبی از اینکار بدست بیاری.

و اما بخش آخر این صفحه، اینه که بنویسی برای ماه بعد دوست داری چقدر درآمد داشته باشی. بازم میگم " بنویس تا اتفاق بیفتد"

پس عددی رو بنویس که میخوای بدست بیاری و البته عددی رو بنویس که باهاش راحتی

مثلا اگر درآمد این ماهت یک میلیون تومان هست، برای ماه بعد 1.5 میلیون تومان بنویس

خریدنی های مهم :

و اما بخش جذاب این دفتر، مخصوصا برای خانم ها

ما علاوه بر اهداف مالی که داریم، یه سری خریدهای مهم هم در طول سال داریم که برامون مهم هستن و حتی در رسیدن به اهدافمون بهمون کمک میکنن

مثل چه خریدهایی ؟

مثلا مثل خرید یه پلنر برنامه ریزی، یا خرید کرم ضد آفتاب، یا لوازم آرایشی و .

این قسمت بهت کمک مکینه تا وسایل مهمی که میخوای بخری و یا یادت میاد رو بنویسی و برای خریدشون برنامه ریزی کنی یا بهت یادآوری بشه

کافیه اون مورد رو توی قسمت عنوان بنویسی، قیمتش رو هم توی قسمت قیمت بنویسی، وقتی خریدی تاریخ خریدش رو بنویسی و تیک بزنیش

اینجوری میتونی برای خریدهای کوچیک تر هم برنامه ریزی کنی. و اگر بودجه هر ماهت محدوده، هر چندتا ازشون رو توی یک ماه بخری، تا هم چیزهایی که دوست داری رو بخری و هم هزینه هات رو مدیریت کنی.

مدیریت خرج و مخارج زندگی، دفتر مخارج روزانه، مخارج روزانه

وام/ قرض :

این بخشِ نچندان جذاب و البته مهم هم برای این گذاشته شده تا بهتون کمک کنه، راحت تر و به موقع قرض ها و یا قسط وام هاتون رو پرداخت کنید و یه وقت خدایی نکرده بابت تاخیر جریمه نشین

که کافیه، عنوان، مبلغ پرداختی و تاریخ پرداختتون رو بزنید که هم یه تاریخچه داشته باشید و هم بدونید چقدر پرداخت کردید و چقدر مونده

مدیریت مالی فردی، کنترل هزینه، روش های مدیریت مالی، مخارج روزانه

امیدوارم این صفحاتتون همیشه خالی باشه

درآمد :

خُب خُب خُب

این بخش جذاب و دوست داشتنی برای همه که کافیه بنویسی هر ماه چه درآمدهایی داشتی و نیکولند برای هر ماه یک صفحه درنظر گرفته، برای همین بالای هر صفحه ماه و سال موردنظر رو بنویس، و توی هر ردیف میزان درآمد و منبع و تاریخش رو بنویس، مثلا حقوق شرکت، 2 میلیون تومان، 05/05

اگر خواستی میتونی سطر آخر هم به مجموع درآمد اون ماهت اختصاص بدی

مدیریت مالی فردی، کنترل هزینه، روش های مدیریت مالی، مخارج روزانه

مخارج :

و اما بخش نهایی دفتر، بخش مخارج هر ماه هست که برای هرماه حدودا 7 صفحه در نظر گرفته شده، و میتونی به صورت جزئی بنویسی که هر روز و هر ماه چه مخارجی داشته به همراه مبلغ و تاریخاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.