بازیابی نسبی قیمت


در سمت مقابل و در افزایشی ها، پ پ شیمیایی 548R دیده می شود که با 1500 تومان رشد، رتبه نخست بیشترین افزایش این هفته را داشت. سنگین اکستروژن هم با 800 تومان افزایش، در رتبه دوم دیده می شود و پلی استایرن مقاوم هم با 700 تومان رشد، رتبه سوم بیشرین افزایش این هفته را داشت.

بازیابی نسبی قیمت

گروه بازارپول - بررسی همه فاکتورهای موثر در تقاضای بخش مسکن نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور این بازار از رکود خارج خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری رازپول،برای بررسی وضعیت بخش مسکن باید شاخص های زیادی را در اقتصاد مورد تحقیق قرار داد چراکه در زنجیره اقتصادی بخش مسکن یکی از زنجیره های بسیار مهم ارزیابی می شود.

یکی از شاخص های مهم در این زمینه نرخ سود تسهیلات مسکن است. بررسی نسبت مانده تسهیلات بخش مسکن به مانده کل نشان می دهد که این نسبت طي بیش از دو دهه اخیر حدود 30درصد بوده است. آمارها نشان مي دهد که در بلندمدت میانگین نرخ رشد بازیابی نسبی قیمت سالانه مانده تسهیلات بخش مسکن و مانده تسهیلات کل، بسیار نزدیک به هم بوده اند، به گونه ای که در دهه 70 این میانگین برای بخش مسکن حدود 26 و برای مانده کل حدود 27 درصد بوده و در دهه 80 هر دو میانگین به حدود 32 درصد افزایش یافته است. براساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایي کل در پایان مهر ماه 1395 حدود 9085 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مهرماه سال قبل از رشد حدود 24.6 درصدی برخوردار بازیابی نسبی قیمت بوده است. نرخ سود سپرده های بانکي از بالاترین رقم رسمي 22 درصد (به صورت غیر رسمي بانکها تا 26 درصد نیز به سپرده های کلان سود پرداخت مي کردند)، به 15 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. این امر خروج بخش قابل ملاحظه ای از منابع سپرده ای بانکها را به دنبال خواهد داشت.

در ابعادی دیگر بررسي نرخ سود سپرده های یک ساله در مقایسه با تورم عمومي نشان مي دهد که از سال 1370 تا سال 1392 در بیشتر سال ها به خصوص در دهه 70 نرخ واقعي سود سپردهای بانکي منفي بوده، به عبارت دیگر با سرکوب مالي مواجه بوده ایم. کارشناسان معتقدند که در سال های 1393 و 1394 و همچنین 95 ، نرخ واقعي سود سپرده های یک ساله به میزان قابل توجهي نسبت به سال های قبل افزایش یافته و مثبت بوده است که این رویداد در این دو سال منجر به سوق نقدینگي های موجود در کشور به سمت بانک ها وکاهش سرمایه گذاری در بخش های واقعي از جمله بخش مسکن شده است. با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد کشور و قفل شدن منابع اعتباری در بانکها و همچنین عدم رغبت به سرمایه گذاری در بخشهای مولد، از اوایل سال جاری مجموعه دولت و سیاستگذاران پولي برنامه های مبتني بر اصلاح نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکي را در دستور کار قرار دادند. از ابتدای سالجاری تا کنون نرخ سود سپرده های بانکي یکساله طي دو مرحله کاهش یافته است، این نرخ ابتدا از 20 به 18 و در خرداد ماه سالجاری از 18 به 15 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسي نرخ سود واقعي سپرده های بانکي کاهش این نرخ را از 8 درصد در سال 1393 به 6.4 درصد در آبان ماه سال 1395 نشان مي دهد.

با کاهش نرخ سود سپرده های بانکي، بخشي از سپرده ها، از بانکها خارج شده و روانه دیگر بازارها از جمله بازار مسکن، بورس و کالا و خدمات خواهد شد. کما اینکه کارشناسان یکي از دلایل رونق معاملات در بازار مسکن و در هشت ماهه اول سال 95 را کاهش نرخ سود بانکي اعلام مي کنند. ولي به نظر مي رسد با وجود تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ سود سپرده های بانکي و تورم عمومي، سیاستگذاران پولي به دلیل صعودی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه طي سه ماه اخیر (حسب گزارش بانک مرکزی)، کاهش نرخ سود بانکي را حداقل در ماههای آتي، به منظور حفظ دستاوردهای کنترل تورم عمومي و جلوگیری از خروج سپرده ها از بانکها به سمت بازارهای غیر مولد و مصرفي، از دستور کار خارج نمایند. که از این رو روند رونق بازار مسکن در ماه های آتي تا حدودی تاثیر منفي مي پذیرد.

با این وجود کارشناسان بخش مسکن اذعان دارند که این بخش به پایان دوران رکود نزدیک شده است و فضای کاهش بیشتر قیمت برای آن مهیا نیست. فضای اقتصادی و شاخصهای معرف آن یعنی (تورم، نقدینگي، تسهیلات، بازارهای رقیب و. ) و میزان درآمدخانوارها،به عنوان مهمترین بازوهای تقویت تقاضا در بازار نشان می دهد که عواملي همچون افزایش درآمدهای نفتي در سالجاری (به دلیل افزایش صادرات و افزایش نسبي قیمت نفت)، تلاش دولت برای بازیابي اشتغال از دست رفته در سالهای قبل، بازیابي بخشي از توان مالي خانوارها در فضای پس از برجام، سیاستهای پولي و مالي و. در ارتقا و بهبود تقاضای بخش مسکن موثر واقع گردد و چنین اتفاقي مي تواند زمینه ورود بیشتر سرمایه به بازار مسکن را فراهم کند.

همچنین با توجه به در هم تنیدگي اقتصاد مسکن با مجموعه اقتصاد کلان و با توجه به چشم انداز رشد مثبت اقتصادی کشور و نیز سایر شاخصهای مختص بازار مسکن پیش بیني مي شود که به تدریج شاهد رونق معاملات مسکن در ماههای باقیمانده از سال باشیم و نیز صدور پروانه های ساختماني از اوایل سال آتي در یک روند ملایم شروع به افزایش کند. لذا به نظر مي رسد بازار مسکن به انتهای دوران رکودی خود نزدیک مي شود و بیش از این پتانسیل کاهش قیمت در آن مهیا نیست.

کارشناسان بخش مسکن معتقدند که سیاستهای تسهیلاتي دولت برای افزایش تقاضا در بخش مسکن نیز به تدریج به بار خواهد نشست و به یک عامل تشدید کننده در قرار گرفتن در مسیر رونق بخش مسکن بدل خواهد شد، لذا به نظر مي رسد در سال آتي شرایط بهتری برای فعالان بخش مسکن فراهم شود.

به اذعان کارشناسان و به گواه بررسی های اقتصادی هرچند که افزایش حدود 9 درصدی حجم معاملات در نه ماهه اول سال را برای ایجاد رونق در ساخت و ساز نمی توان کافي دانست و سرمایه گذاران با توجه به تجارب گذشته و حجم انبوه واحدهای مسکوني فروش نرفته، در ارزیابي بخش مسکن جهت ورود به این بخش احتیاط بیشتری به خرج مي دهند، اما بازار مسکن به کف قیمت های خود رسیده است .

عدم تعیین تکلیف برجام و نبود چشم انداز روشن از آینده اقتصاد کشور به ویژه در شرایطي که انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش رو است، از دیگر عوامل اثرگذار بر تعلل در شروع ساخت و ساز و کندی فعالیتهای ساختماني است. اما با تداوم رونق در بازار معاملاتي مسکن، افزایش اقبال سازندگان به سرمایه گذاری در ساخت و ساز افزایش خواهد یافت. از آنجا که ارزیابي سازندگان از شرایط بازار بر پایه تحلیل قیمتي در همان مقاطع بوده و تصمیم گیریها برای ساخت و ساز اغلب حال نگر است نه آینده نگر، انتظار مي رود با بروز نشانه های افزایش قیمت در این بازار به تدریج ساخت و ساز نیز رونق گیرد.

به اذعان تحلیلگران از دیگر تحولات مطلوب بخش مسکن مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمانهای است که به عنوان یک فاکتور پیش نگر، مي تواند نوید بخش شروع تدریجي رونق در بخش مسکن باشد. همچنین افزایش سهم بخش دولتي از ارزش افزوده بخش ساختمان در شش ماهه اول سالجاری عامل دیگری برای افزایش امیدواری در خروج از رکود است.

نکته قابل توجه دیگر این است که افزایش حجم معاملات مسکن همواره به عنوان یکي از نشانه های پیش رونق و متعاقبا رشد فعالیت ساخت و ساز عنوان شده و انتظار بر این است که با ایجاد رونق در بخش معاملاتي مسکن به تدریج تقاضا برای ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختماني نیز افزایش یابد.

بررسي های میداني نشان می دهد که، همچنان فایلهای فروش در بازار رو به افزایش است. تعدد فایلهای عرضه به ویژه نوسازها در بازار که عمدتا ناشي از حجم گسترده صدور پروانه ساختماني در سالهای 91 و 92 و همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها بوده است، مي تواندنشان از دو واقعیت باشد، اول اینکه سازندگان مسکن هنوز موفق به نقد کردن تمامي منابع مالي مصروف در پروژه های پیشین نشده اند، بنابراین شروع ساخت و ساز جدید را تا فروش واحدهای قبل به تاخیر انداخته اند و دوم اینکه عقب افتادگي تقاضا از عرضه طي سالهای اخیر و سکون بیش از اندازه فایلهای مسکن قابل فروش، منجر به عدم ریسک پذیری سازندگان در شروع پروژه های جدید یا حداقل تعجیل در این امر شده است.

این موضوع همچنین فروشندگان را از ارائه قیمتهای بالاتر از عرف بازار بازداشته است. باید به این عبارت ها اضافه کرد که با چنین اتفاقاتی نمي توان افزایش حدود 9 درصدی حجم معاملات در نه ماهه اول سال را برای ایجاد رونق موثر و چشم گیر در ساخت و ساز کافي دانست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران با توجه به تجارب گذشته و حجم انبوه واحدهای مسکوني فروش نرفته، در ارزیابي بخش مسکن جهت ورود به این بخش احتیاط بیشتری به خرج مي دهند.

آرامش در بازار رمز ارزها /بیت‌کوین ۱۰ هزار دلاری می‌شود؟

آرامش در بازار رمز ارزها /بیت‌کوین ۱۰ هزار دلاری می‌شود؟

به گزارش فانوس زاگرس ؛ بیت کوین امروز تغییر قیمت چندانی نداشته و در حدود همان قیمت های روز گذشته معامله می شود. معامله گران هم اکنون در حال خرید و فروش بیت کوین با قیمت حدود ۲۹۶۰۰ دلار هستند و این در شرایطی است که بازدهی هفتگی بیت کوین به منفی ۱۱ درصد رسیده […]

به گزارش فانوس زاگرس ؛ بیت کوین امروز تغییر قیمت چندانی نداشته و در حدود همان قیمت های روز گذشته معامله می شود. معامله گران هم اکنون در حال خرید و فروش بیت کوین با قیمت حدود ۲۹۶۰۰ دلار هستند و این در شرایطی است که بازدهی هفتگی بیت کوین به منفی ۱۱ درصد رسیده است.

ارزش معاملات بیت کوین طی شبانه روز گذشته ۳۰ میلیارد دلار بوده و ارزش بازار آن هم به ۵۶۳ میلیارد دلار رسیده است.

پس از افت سنگین قیمت در روزهای گذشته، ترس بازار بیشتر از قبل شده و حتی با وجود بازیابی نسبی قیمت ها، همچنان معامله گرانی که قصد خرید دارند جانب احتیاط را رعایت می کنند.

نظرات کارشناسان در این نقطه از بازار به دو دسته خوش بین و بد بین تقسیم می شود که خوش بین ها معتقدند بیت کوین کف قیمت خود را دیده و دیگر بیشتر از این افت نمی کند. اما بدبین ها معتقدند ممکن است قیمت تا محدوده ۱۰ الی ۱۴ هزار دلار نیز کاهش داشته باشد.

افت ۱۷ درصدی اتریوم در یک هفته

اتریوم با سختی خودش را به بالای ۲۰۰۰ دلار رسانده و هم اکنون در حدود قیمت ۲۰۲۰ دلار معامله می شود. نسبت به روز گذشته، قیمت بزرگ ترین آلت کوین بازار تقریبا نیم درصد کاهش داشته اما این افت در مقابل افت ۱۷ درصدی که طی یک هفته ثبت شده، رقم بزرگی نیست.

ارزش معاملات اتریوم در شبانه روز گذشته ۱۸ میلیارد دلار بوده و ارزش بازار آن هم به ۲۴۲ میلیارد دلار رسیده است.

ترا یو اس دی همچنان در حال سقوط

با وجود به تعادل رسیدن بیت کوین، آلت کوین ها همچنان جو چندان خوبی ندارند. اکثر آلت کوین ها در فهرست ۵۰ ارز برتر بازار منفی هستند و البته تعداد کمی از آن ها هم رشد قیمت داشته اند.

ترا یو اس دی به عنوان یکی از استیبل کوین های بازار که باید قیمت آن همیشه ثابت باشد، امروز افت ۳۴ درصدی داشته و قیمتش به ۱۳ سنت رسیده است. این استیبل کوین در یک هفته گذشته ۸۶ درصد از ارزش خود را از دست داده.

دومین افت بزرگ امروز مربوط به The Graph است که بیش از ۹ درصد کاهش قیمت داشته و بازدهی هفتگی آن هم عدد منفی ۳۸ درصدی را نمایش می دهد. میکر و دسنترالند هم امروز افت ۵ درصدی را تجربه کرده اند.

اما در میان نمادهای مثبت، وضعیت Cosmos با رشد ۶ درصدی، بهتر از سایر نمادها در فهرست ۵۰ ارز برتر بازار است. پنکیک سواپ و مونرو هم با رشد حدود ۴ درصدی، وضعیت خوبی دارند.

ارزش بازار به ۱٫۲۸ تریلیون بازیابی نسبی قیمت دلار رسید

ارزش بازار ارزهای دیجیتال امروز با حدود نیم درصد رشد به عدد ۱٫۲۸ تریلیون دلار رسیده است. ارزش معاملات هم ۴ درصد رشد داشته و به عدد ۸۶ میلیارد دلار رسیده است.

ارزش معاملات دیفای حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و ۷۶ میلیارد دلار هم در استیبل کوین ها معامله شده است.

اُفت معاملات/ قیمت ها کاهشی می شود؟

اُفت معاملات/ قیمت ها کاهشی می شود؟

ثبات نسبی قیمت دلار، نزولی شدن قیمت نفت، پنج‌ هفته‌ای بودن ماه و پایان یافتن سهمیه ها و ورود قریب الوقوع عرضه های تلفیقی، رقابت و قیمت ها را در هفته پایانی خرداد، پایین کشید و معاملات 5.800 تن نسبت به هفته قبل کمتر شد. در این پست به بررسی بازار محصولات پتروشیمی در هفته پایانی خرداد می پردازیم.

به گزارش ویکی پلاست، بازارِ این هفته در حالی آغاز شد که دلار نیمایی صعودی و میزان افزایش آن تا یکشنبه 29 خرداد، 515 تومان بود. این افزایش 2.1 درصدی باعث شد تا در حالی‌که قیمت های جهانی عمده کالاها بدون تغییر یا حتی کاهشی بود، قیمت های پایه با چهره ای نیمه افزایشی اعلام شود.

کاهش 5 هزار و 800 تنی معاملات
کارنامه معاملات محصولات پلیمری در هفته پنجم خرداد ماه با کاهش 2 هزار و 271 تنی عرضه ها و کاهش 5 هزار و 840 تنی معاملات بسته شد. آنچه در مورد معاملات این هفته باید بدانیم:
- جمع معاملات این هفته 83 هزار و 54 تن بود.
- معاملات، 6.6 درصد کمتر از هفته‌ی چهارم خرداد بود.
- 88.1 درصدِ عرضه ها، معامله شد.
- رقابت خریداران در معاملات کالاهای پ پ بازیابی نسبی قیمت نساجی، پی وی سی و پلی ایتلن ها نسبت به هفته گذشته کاهشی بود.شتاب صعود نیما کم شد
میانگین هفتگی دلار نیمایی که قیمت های پایه با آن محاسبه شد، 25,177 تومان بود و بعد از انتشار قیمت ها نیز، افزایش نیما ادامه یافت. میانگین هفتگی دلار نیمایی از یکشنبه 29 خرداد تا امروز (پنجشنبه 2 تیر) 148 تومان افزایش داشته و به 25,326 تومان رسیده است. هر چند امروز میانگین روزانه دست از صعود کشید و به 25,300 تومان برگشت ولی حتی حفظ این قیمت ها نیز نشان می دهد نیما در قیمت گذاری هفته اول تیر، صعودی است؛ البته می توان انتظار داشت میزان افزایش نیما در حد این هفته که گذشت، نباشد.

گام های نزولی نفت
دلیل مهم دیگری که انتظارات کاهشی را تقویت می کند، روند نزولی قیمت جهانی نفت است. برنت هر چند معاملات این هفته را در روز دوشنبه با 112 دلار شروع کرد و حتی سه شنبه به 115 دلار رسید اما در قیمت های بالا دوامی نداشت و امروز به 109 دلار عقب نشینی کرده است. ثبات قیمت نفت در محدود 110 دلار می تواند زمینه ساز کاهش ملایم قیمت های جهانی در هفته آینده باشد. نفتا هم در معاملات این هفته، نوسان بسیار محدودی تجربه کرد و زیر 800 دلار معامله شد.

تأثیر سیاست های بانک مرکزی بر بازار ارز
با رسیدن قیمت دلار به مرز 33 هزار تومان، بانک مرکزی سیاست های متنوعی در پیش گرفت تا بتواند هر چه بیشتر، افزایش قیمت دلار را مهار کند. فروش توافقی ارز صادرکنندگان با نرخ های بالاتر از نیما، فروش توافقی ارز اشخاص حقیقی و حقوقی در صرافی ها، افزایش ساعت کار صرافی ها و بازار متشکل و حتی فعالیت در روزهای تعطیل، همگی باعث شدند دلار کانال 33 هزار تومان را از دست بدهد.

دنیای اقتصاد در مورد بازار روز چهارشنبه اول تیرماه نوشت: "در حالی که نرخ شاخص ارزی طی ۷ روز بازه قیمتی ۳۱ هزار و ۷۰۰ تا ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومانی نوسان می‌کرد، روز گذشته با خروج از بازه مذکور به سطوح قیمتی اولیه کانال ۳۲ هزار تومانی وارد شد. بسیاری از کارشناسان ارزی بازار تهران افزایش نرخ اسکناس آمریکایی در معاملات روز گذشته را ناشی از انتظارات تورمی موجود در فضای بازار می‌دانند و بر این باورند که با توجه به نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کشور حضور نرخ دلار در کانال ۳۲ هزار تومانی آنچنان دور از ذهن نیست. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در پایان معاملات روز گذشته با ۳۲۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به سطح بازیابی نسبی قیمت قیمتی ۳۲ هزار و ۷۰تومان رسید."

به گفته فعالان بازار محصولات پتروشیمی، حتی افزایش قیمت دلار هم تأثیری بر بالا رفتن حجم معاملات ندارد. خریدهای بالا در خردادماه، موجودی انبارها را تأمین کرده و تقاضا برای خرید کاهش یافته است. از سوی دیگر، انجام معاملات با قیمت های پایه، انتظارات کاهشی را در بازار تقویت کرده و بیشتر خریداران، منتظر ریزش قیمت ها هستند. نزولی بودن قیمت نفت نیز مزید بر علت شده و خریدها را به هفته آینده و انتشار قیمت های جدید پایه، به تعویق انداخته است.

هفته‌ی پایانی خرداد، هفته پنجم ماه بود و به علت اتمام سهمیه کالاهایی که میزان خرید از بهین یاب آن ها ماهیانه است، میزان رقابت خریداران، کاهش یافت. رقابت برای کالاهای پ پ نساجی و PVC و پت ها با قیمت پایه انجام شد و در نتیجه، قیمت های بازار هم، سمت و سوی نزولی گرفتند.

زمان از دست رفته برای عرضه های تلفیقی
در حالی که قرار بود از اول اردیبهشت امسال، عرضه های تلفیقی آغاز شود اما این اتفاق دائم به تعویق افتاد. بر اساس مصوبات جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شده بود اولین عرضه تلفیقی پت بطری و پت نساجی در هفته منتهی به ۲ تیرماه ۱۴۰۱ (هفته ای که گذشت) انجام شود ولی عرضه ای صورت نگرفت. همچنین بر اساس مصوبات همان جلسه، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی باید برنامه زمان بندی عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی دارای کسری عرضه شامل استایرن، دواتیل هگزانول، پی وی سی امولسیون، TDI و MDI را تا ۳۱ خرداد ماه امسال به وزارت صمت اعلام می کرد.

بر اساس اطلاعات ویکی پلاست، اولین عرضه ها مربوط به پت بطری و نساجی است و به احتمال زیاد، به صورت سلف 3 ماهه عرضه می شود. هنوز در مورد عرضه تلفیقی سایر کالاهای با کسری عرضه و نحوه قیمت گذاری و میزان عرضه آن ها، اطلاعاتی منتشر نشده است.

ریزش قیمت ها در بازار آزاد
جدول مقایسه ای قیمت های بازار آزاد نشان می دهد عموم گریدها نسبت به هفته قبل، کاهش قابل توجهی داشته اند. کالای ABS 150 تبریز با 3500 تومان، در صدر کاهشی های این هفته قرار گرفت. سبک خطی 209 امیر هم با 2500 تومان، بعد از ABS، در جایگاه دوم بیشترین کاهش این هفته ایستاد.

پت 781 با 1800 تومان، سبک فیلم 020 با 1700 تومان، PVC S65 اروند با 1400 تومان، پلی استایرن معمولی 1540 و پلی پروپیلن نساجی Z30s مارون با 1200 تومان، تزریقی 52518 با 800 و سنگین بادی 0035 با 700 تومان، در رتبه های بعدی بیشترین کاهش دیده می شوند.

در سمت مقابل و در افزایشی ها، پ پ شیمیایی 548R دیده می شود که با 1500 تومان رشد، رتبه نخست بیشترین افزایش این هفته را داشت. سنگین اکستروژن هم با 800 تومان افزایش، در رتبه دوم دیده می شود و پلی استایرن مقاوم هم با 700 تومان رشد، رتبه سوم بیشرین افزایش این هفته را داشت.

بیت کوین به زیر ۲۰ هزار دلار ریزش کرد

ریزش بیت کوین

بیت کوین کانال ۲۰ هزار واحدی را از دست داد

بیت کوین کانال ۲۰ هزار دلاری را از دست داد و تا ۱۹ هزار و ۱۲۰ دلار سقوط کرد.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از میهن بلاکچین، دقایقی پیش قیمت بیت کوین کانال ۲۰,۰۰۰ دلاری خود را از دست داد و تا ۱۹,۱۲۰ دلار ریزش کرد. همزمان با این اتفاق آلت کوین‌ها نیز ریزش‌های سنگینی را تجربه کردند تا آنجا که اتریوم با ۸٪ کاهش نسبت به روز گذشته به نزدیکی ۱۰۰۰ دلار رسید.

ریزش سنگین قیمت بیت کوین در روز دوشنبه، ۲۳ خرداد موجب شد تا بسیاری از تحلیلگران به دنبال یافتن کف قیمتی BTC باشند و بهبود نسبی قیمت در روز گذشته موجب شده بود تا امیدواری‌ها نسبت به تغییر روند بازار به وجود آید. اما لحظاتی پیش قیمت بیت کوین با از دست دادن حمایت روانی ۲۰ هزار دلار تا ۱۹ هزار و ۱۲۰ دلار سقوط کرد. این در حالی است که اوج قیمتی بیت کوین در دسامبر (آذر) ۲۰۱۷ در محدوده ۱۹ هزار و ۷۹۸ دلار قرار داشت و بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که قیمت در چرخه قیمتی فعلی بیت کوین نباید از ATH چرخه صعودی قبلی بازار پایین‌تر آید.

در هفته گذشته سرمایه‌گذاران نگران افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا بودند. چهارشنبه شب، فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵ واحد (۰.۷۵٪) افزایش داد که بالاترین میزان افزایش از سال ۱۹۹۴ است. در پی اعلام این خبر بازار رمزارزها دچار نوساناتی در قیمت شد که در نهایت با بازیابی نسبی قیمت بیت کوین به بالای کانال ۲۲ هزار دلار همراه بود و حتی قیمت BTC در دقایقی به مرز ۲۳ هزار دلار نزدیک شد. اما پس از آن ترس شدیدی بازار را فراگرفت. در حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین بازیابی نسبی قیمت به عدد ۶ رسیده است.

بازار بورس آمریکا نیز شب گذشته وضعیتی نسبتا آرامی را تجربه کردند و به پیشواز تعطیلات آخر هفته رفتند. به طوری که شاخص‌‌های نزدک و S&P500 به ترتیب با ۱.۲۴٪ و ۰.۲۲٪ افزایش رو‌به‌رو شدند. در حال حاضر ارزش کل بازار رمزارزها (مارکت کپ) به ۸۸۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و سلطه بیت کوین بر بازار (دامیننس) به ۴۳.۶٪ رسیده است. داده‌های پلتفرم کوین‌گلس نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۶ میلیون دلار لیکویید شده است که ۶۴٪ از آن مربوط به موقعیت‌های معاملاتی لانگ بوده است.

اتریوم به عنوان دومین رمزارز بازار با ۸٪ کاهش اکنون در حوالی قیمت ۱۰۰۰ دلار قرار دارد و قیمت BNB و کاردانو نیز به ترتیب به ۲۰۳ و ۰.۴۶ دلار کاهش پیدا کرده است. اما بیشترین ریزش در بین رمزارزهای مطرح بازار مربوط به LINK بوده است که با ۱۰.۸۳% کاهش به ۵.۸۴ دلار رسیده است. کمترین ریزش در بین رمزارزهای مطرح نیز مربوط به رمزارز هلیوم (HNT) بوده است که اکنون در قیمت ۱۰.۹۳ دلار به سر می‌برد و نسبت به روز گذشته ۱.۹۳٪ افزایش یافته است.

ترون نیز با ۱.۷۵٪ کاهش نسبت به دیروز به ۰.۰۵۸ دلار رسیده است و استیبل کوین USDD نیز اکنون در ۰.۹۷ دلار به سر می‌برد. ماجرای سقوط ترا موجب شده است تا کاهش ارزش USDD تداعی کننده آن اتفاقات باشد که ترس مضاعفی را در هفته گذشته به بازار رمزارزها وارد کرده است.

تحلیل قیمت حلقه‌ای: چه زمانی LRC خود را بالاتر از بازیابی نسبی قیمت گوه در حال افزایش بازیابی می‌کند؟

قیمت لوپرینگ از خط روند بالای الگوی گوه افزایشی بر روی نمودار قیمت روزانه در یک روند نزولی به عقب برمی‌گردد. توکن باید الگوی گوه در حال افزایش را حفظ کند تا بتواند در مرحله بازیابی خود حرکت کند. توکن باید در مرحله بازیابی خود در الگوی افزایشی ادامه یابد. با این وجود، خرس‌ها به دنبال تصاحب نمادی هستند که فروشندگان کوتاه مدت در اختیار دارند. خریدارهای بیشتری برای ارز دیجیتال LRC برای تجارت در ساختار گوه در حال افزایش مورد نیاز است. سرمایه گذاران LRC باید منتظر بمانند تا نمودار قیمت روزانه این ارز دیجیتال شروع به افزایش کند.

در روز گذشته قیمت لوپرینگ که در حال حاضر 0.36 دلار ارزش گذاری شده است، 1.32 درصد از ارزش بازار خود رشد کرده است. حجم معاملات ارز LRC طی معاملات روزانه 23.39 درصد کاهش یافت. این نشان می‌دهد که خرس‌های ارز LRC در تلاش هستند تا توکن را پایین بیاورند. نسبت حجم به ارزش بازار 0.1077 است.

منبع: LRC/USD توسط TradingView

پس از سقوط به زیر سطح توزیع فاز تثبیت در داخل گوه افزایشی، قیمت سکه LRC اکنون به دنبال کمک از خریداران است. به منظور توقف حرکت صعودی و بازگشت به سطح بالاتر قبل از تشکیل گوه در حال افزایش، سکه باید از حمایت خریداران برخوردار شود. می توان نشان داد که تغییر حجم تحت تاثیر خرس و زیر نرمال بوده است. برای اینکه توکن مرحله بازیابی خود را آغاز کند، LRC گاو نر باید انباشته شود

شاخص های فنی در مورد LRC چه چیزی را پیشنهاد می کنند؟

منبع: LRC/USD توسط TradingView

قیمت کریپتوکارنسی LRC برای بازیابی باید از خط روند پایین تشکیل گوه در حال افزایش عبور کند. برای شکست در نمودار روزانه، سکه همچنان باید تعداد قابل توجهی از خریداران را جذب کند. شاخص های فنی نشان می دهد که ارز LRC تا چه حد کاهش یافته است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نرخ کاهش ارز دیجیتال LRC را نشان می دهد. RSI در 61 به بی طرفی نزدیک تر می شود. MACD سرعت نزولی سکه LRC را نشان می دهد. علیرغم اینکه بالای خط سیگنال قرار دارد، خط MACD رسیدن به خط سیگنال را دشوار می یابد. سرمایه گذاران LRC باید برای هر گونه تغییر در روند، نمودار روزانه را زیر نظر داشته باشند.

نتیجه

قیمت لوپرینگ از خط روند بالای الگوی گوه افزایشی بر روی نمودار قیمت روزانه در یک روند نزولی به عقب برمی‌گردد. توکن باید الگوی گوه در حال افزایش را حفظ کند تا بتواند در مرحله بازیابی خود حرکت کند. توکن باید در مرحله بازیابی خود در الگوی افزایشی ادامه یابد. با این وجود، خرس‌ها به دنبال تصاحب نمادی هستند که فروشندگان کوتاه مدت در اختیار دارند. خریدارهای بیشتری برای ارز دیجیتال LRC برای تجارت در ساختار گوه در حال افزایش مورد نیاز است. می توان نشان داد که تغییر حجم تحت تاثیر خرس و زیر نرمال بوده است. برای بازیابی نسبی قیمت اینکه توکن مرحله بازیابی خود را آغاز کند، گاوهای LRC باید انباشته شوند. شاخص های فنی نشان می دهد که ارز LRC تا چه حد کاهش یافته است. علیرغم اینکه بالای خط سیگنال قرار دارد، خط MACD رسیدن به خط سیگنال را دشوار می یابد. سرمایه گذاران LRC باید برای هر گونه تغییر در روند، نمودار روزانه را زیر نظر داشته باشند.

سطوح فنی

سطح پشتیبانی: 0.32 دلار و 0.30 دلار

سطح مقاومت: 0.40 دلار و 0.50 دلار

سلب مسئولیت

دیدگاه ها و نظرات بیان شده توسط نویسنده، یا افراد نام برده در این مقاله، صرفاً برای ایده های اطلاعاتی است و توصیه های مالی، سرمایه گذاری یا سایر موارد را ایجاد نمی کند. سرمایه گذاری یا تجارت دارایی های رمزنگاری شده با خطر زیان مالی همراه است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.