استرداد ثمن معامله


تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

نحوه استرداد ثمن در موارد فسخ و یا ابطال معامله

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا آگاهی فرد خریدار در مورد فساد معامله تعیین کننده میزان خسارت است. اگر فرد خریدار از فساد در معامله مطلع باشد، تنها می‌تواند تقاضای استرداد ثمن نماید. چنانچه خریدار از فساد در معامله باخبر نباشد، می‌تواند علاوه بر فسخ و درخواست استرداد ثمن، درخواست خسارت نیز از طرف مقابل داشته باشد..
فاما در خصوص ابطال معامله؛ و اینکه ثمن معامله به چه کیفیتی به خریدار مسترد می گردد، بین دادگاهها اختلاف واقع شده است..
توضیح اینکه مواد 390 تا 393 قانون مدنی احکامی را در مورد استرداد ثمن معامله به شرح زیر بیان کرده اند: مسائل و اختلاف بین دادگاه ها از اینجا ناشی میشود که با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و کاهش روز افزون ارزش پول، در فرض رد عین پول پرداختی به خریدار، خسارات وی جبران نشده باقی می ماند..
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 733 مورخ 15/7/1393 به شرح زیر بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز تمایل داشته است..
رای مورد نظر به قرار زیر است:
«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است..
مؤید باشید..

ثمن معامله و نحوه پرداخت، استرداد و مطالبه آن

ثمن معامله درمبایعه نامه چیست؟

قبل از پرداختن به ثمن معامله بهتر است با خود مبایعه آشنا شویم ،مبایعه نامه قراردادی می باشد که در آن اموال اعم از منقول و غیرمنقول به فروش می شود و در اصلاح این خرید و فروش بیع قلمداد می شود.در بیع عوض و معوض با هم رد و بدل شده یعنی در ازای دریافت مبیع ثمنی پرداخت می شود در واقع در تمام قراردادهای خرید و فروش قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار به فروشنده تعلق می گیرد. این میزان پول در مبایعه نامه ثمن معامله نام دارد.
نکته:با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی به صورت حضوری، آنلاین و تلفنی در داداپ

ثمن معامله چقدر است؟

ثمن معامله در مقابل مثمن یا همان مبیع و موضوع معامله قرار می گیرد در خصوص مقدار ثمن معامله باید گفت که میزان و مقدار مشخصی برای ثمن متصور نمی باشد و بسته به ارزش معامله متغیر می باشد.
با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.
نکته:
طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل می شود.
در قراردادهای پیش فروش اموال، به علت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می¬ گردد؛ به عنوان مثال در پیش فروش آپارتمان

نحوه پرداخت ثمن معامله

نحوه پرداخت ثمن معامله

پرداخت ثمن از سوی خریدار می تواند به طرق مختلفی حاصل شود که شامل حال،وعده دار و اقساطی می شود اما اصل براین است که پرداخت حال و بدون مدت می باشد در اصطلاح عرفی از آن تحت عنوان معامله نقدی یاد می شود مگر اینکه طرفین با توافق یکدیگر به پرداخت اقساطی یا موجل(وعده دار) توافق نمایند که در این صورت فروشنده تا زمان سررسید مهلت یا اقساط حق دریافت ثمن را نخواهد داشت.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

وقتی معامله ای منعقد می شود طرفین ملزم به انجام تعهداتی می شوند که می بایست ان تعهدات را انجام دهند در این حالت خریدار در ازای دریافت مبیع ملزم به پرداخت ثمن می شود ،حال ممکن است خریداری که ثمن را پرداخت کرده است با این ادعا از طرف فروشنده مواجه شود که خریدار ثمن را به او تحویل نداده است در این حالت سوال این است که چه کسی باید ثابت کند که مبلغ رد و بدل شده است؟
در این حالت چون خریدار مدعی است که ثمن را به فروشنده پرداخت کرده است می بایست ثابت کند که چنین عملی(پرداخت) از سوی او صورت گرفته است و در مقابل فروشنده مبلغ را از او دریافت نموده است و یا اینکه مبلغ را به حساب فروشنده واریز کرده است.ممکن است خریدار برای اثبات ادعای خود در این خصوص شهودی را نیز داشته باشد که بتواند با توسل به آنها ادعای خود را به اثبات برساند.
نکته :اصل بر عدم پرداخت می باشد و در صورتی که خریدار نتواند ثابت کند که مبلغ را پرداخت کرده است می بایست مجدد مبلغ معامله را به خریدار پرداخت کند.
از سویی دیگر در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع کافه خیارات را بشناسید

در صورت عدم پرداخت ثمن معامله چه پیش می آید؟

در هر معامله و قراردادی هر کدام از طرفین دارای تعهداتی می باشند که که ملزم به اجرای آن تعهدات هستند. در این بین ممکنه است خریدار از پرداخت ثمن معامله خودراری کند در این صورت براساس قانون فروشنده این حق را دارد که یا معامله را فسخ کند یا الزام خردار را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد .
در این صورت فروشنده علاوهئبر اینکه از این حقوق برخوردار می باشد می تواند از ایفای تعهداتی که مربوط به اوست خودداری کند و انجام آنها را منوط به پرداخت مبلغ نماید.
بنابراین می‌توان گفت که اگر خریدار پولی بابت معامله پرداخت نکند، یعنی همان عدم پرداخت ثمن معامله، در این صورت دعاوی حقوقی زیادی مانند مطالبه ثمن ، همچنین الزام به ایفای تعهدات در قرارداد و گاهی مواقع نیز منجر به فسخ قرارداد می‌شود.
ابطال معامله و نحوه استرداد ثمن معامله به نرخ استرداد ثمن معامله روز
اگر معامله انجام شده، به دلیل تخلف فروشنده باطل شود و خریدار از این موضوع آگاه نباشد خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید. با این حال ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت، خواهان می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عدم قید ثمن معامله چیست؟

عقد وقتی واقع می شود که طرفین در خصوص شرایط آن با هم به توافق برسند و از شرایط مندرج آگاهی داشته باشند بنابراین صرف آگاهی طرفین از مقدار ثمن معامله کفایت می کند و عدم قید آن در معامله آسیبی به معامله صورت گرفته وارد نمی کند،امابهتر است طرفین معامله جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی علاوه بر توافق و آگاهی نسبت به ثمن در معامله میزان و مقدار ان را قید کنند.
نکته: عدم ذکر ثمن در معامله با مشخص نبودن ثمن در معامله به طور کلی ،متفاوت می باشد.

دعوی استرداد ثمن معامله چیست؟

دعوی استرداد ثمن با دعوی مطالبه ثمن متفاوت می باشد و نباید این دو موضوع را یکی پنداشت در دعوی مطالبه ثمن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند و فروشنده برای مطالبه ان به دادگاه مراجعه می کند تا از این طریق الزام خریدار به پرداخت ثمن را پیگیری کند در حالی که در دعوی استرداد ثمن وضع به گونه دیگر است و این خریدار است که درخواست می کند مبلغی که پرداخته است به او بازگردانده شود.
برای اینکه خریدار بتواند ثمن پرداخت کرده را مسترد کند حالات زیر متصور است:

 1. معامله صورت گرفته بین خریدار و فروشنده فسخ شود و یا به علل قانونی باطل شود.
 2. طرفین معامله با توافق هم معامله را اقاله کنند.
 3. اگر مورد معامله(مبیع) متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده باشد.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

برای اینکه بایع بتواند از طریق مراجع حقوقی جهت مطالبه ثمن معامله اقدام نماید می بایست مدارک ذیل را با خود به همراه داشته باشد:

 • کارت ملی و یا شناسنامه دارای کدملی
 • داخواست مطالبه ثمن
 • قرارداد یا مبایعه نامه ای که اساس مطالبه ثمن است.
 • ادله (مثل شهادت شهود) و مستندات

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

برابر با قانون پرداخت ثمن از ارکان معامله می باشد و این پرداخت می بایست در زمان و مکان مشخص صورت بگیرد در قرارداد بین بایع ملزم است که مبیع را به خردار تحویل دهد و درمقابل خود نیز ملزم است که ثمن را به فروشنده تحویل دهد و اگر خریدار از پرداخت ثمن خوداری کند فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام به پرداخت ثمن از سوی خریدار مطرح کند.
نکته حائز اهمیت این است که باید بین دعوی مطالبه ثمن و استرداد ثمن تفاوت قائل شد و این دو را باهم یکی ندانست زیرا در دعوی مطالبه ثمن این فروشنده است که از دادگاه می خواهد که خردار ثمن را گرداخت کند در حالی که استرداد ثمن معامله در استرداد ثمن خریدار خواهان دعوی بوده و به دلیل برهم خوردن معامله می خواهد مبلغ پرداخت کرده را پس بگیرد.
مواد قانونی در این خصوص:

 1. براساس ماده 395 قانون مدنی :اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر استرداد ثمن معامله تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد .
 2. همچنین براساس بند ۴ ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت ثمن معامله ملزم می‌شود و درصورتی‌که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید، بایع می‌تواند از دادگاه اجرای این تعهد را خواستار شود.

خیار تاخیر ثمن معامله

طرفین می توانند برای اطمینان از حاصل شدن معامله به صورت دقیق شروطی را ضمن قرار داد بین خود تنطیم نمایند که در صورت تخلف طرف مقابل بتوانند خسارت خود را مطالبه نمایند اگر در این خصوص بین طرفین شروطی منعقد نشود دادگاه براساس قانون جهت احقاق حق متضرر اعمال نظر می کند. خیار به معنای اختیار می باشد و در قانون مدنی قانونگذار با قراردادن خیارات مختلف برای طرفین این امکان را فراهم کرده است که طرفین معامله بتوانند با استفاده از این خیارات نسبت به فسخ یا الزام طرف دیگر نسبت به تعهدات اقدام نمایند.یکی از خیارات مندرج در قانون که در معاملات کابرد فراوانی دارد خیار تاخیر ثمن می باشد براساس ماده 394قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقئ بیع مقرر شده است تادیه نماید همچنین براساس ماده 395 قانون مدنی:اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند،بایع حق خواهد داشت استرداد ثمن معامله که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ و یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
بنابراین اگر بین طرفین در خصوص پرداخت ثمن مدت زمان خاصی مشخص شده باشد خریدار باید در زمان مورد نظر ثمن را پرداخت کند ولی اگر مدت خاصی مقرر نشده باشد براساس ماده 402 قانون مدنی(مهلت سه روزه) عمل می شود .
نکته حائز اهمیت این است که در صورتی فروشنده خیار فسخ دارد که مهلت پرداخت حال باشد وگرنه(در صورت پرداخت موجل) می بایست از طریق محاکم قضایی اجبار به پرداخت را درخواست کند.
معامله در زندگی افراد همواره نقش بسزایی داشته است و افراد برای اینکه بتوانند به کالاهایی که نیاز دارند دست به معامله با یکدیگر می زدند.در ادوار گذشته معامله به صورت کالا به کالا رواج فراوانی داشت ولی کم کم معملات از حالت تبادل کالایی خارج شد و در معاملات ثمن و مثمن رد و بدل می شد به این معنا که اشخاص در برابر دریافت کالا مبلغی را پرداخت می کردند.در واقع ثمن به معنای بها می باشد یعنی پولی که بابت فروش مال به دست می آید یا همان گولی که در قبلا دریافت کالا پرداخت می شود.مقدار بها و پولی که در معامله پرداخت می شود برابر با ارزش مال مورد معامله است که ممکن است با ارزش عرفی مال متفاوت باشد.
در صورتی که خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر نماید به دلیل جلوگیری از ضرر فروشنده امکان دعوی مطالبه ثمن وجود دارد زیرا ارزش پول با توجه به تورم مدام در حال نوسان است.
نکته :در قراردادهای خرید و فروش،خواه ملک و زمین،آپارتمان و مغازه و. به استرداد ثمن معامله مبلغی که خربدار بابت تحویل گرفتن مورد معامله به فروشنده پرداخت می کند ثمن معامله گفته می شود.ثمن معامله ممکن است به صورت نقدی(حال) یا اقساط پرداخت شود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که در صورتی که بین خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن اختلاف پیش بیاید تکلیف چیست؟بنابر اصل قانونی بار اثبات همیشه بر دوش مدعی بوده و این خریدار است که باید ثابت کند که مبلغ را پرداخت کرده است.

تایید فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله

در تایید فسخ قرارداد چنانچه شخصی به موجب قرارداد حق فسخ داشته باشد و یا به موجب یکی از شروط مندرج در قرارداد و حاصل تخلف از آن توسط طرف قرارداد برای وی حق فسخ ایجاد گردد برای اینکه تکلیف قرارداد مشخص شود و اینکه احراز گردد ادعای داشتن حق فسخ وی صحیح و برابر قانون می باشد یا خیر لازم است از دادگاه صالح تقاضای تایید فسخ قرارداد را بنماید. در این صورت دادگاه پس از تشکیل پرونده و جلسه رسیدگی و بررسی دقیق ابعاد پرونده به انضمام قرارداد فی مابین طرفین صحت یا عدم صحت ادعای فسخ توسط مدعی را بررسی می نماید. در صورتیکه نظر به تایید ادعای خواهان داشته باشد و حکم به اعلان فسخ صادر و اعلان نماید در این صورت آثار و تبعات بعدی به نفع خواهان خواهد بود. فلذا خواهان یا مدعی فسخ نمی‌تواند راساً قرارداد را فسخ شده بداند و قبل از صدور حکم توسط دادگاه تعهدات خود را رها کند.

مدعی فسخ بهتر است اظهار نامه ای مبنی بر اعلان فسخ قرارداد مورد نظر خطاب به طرف قرارداد ارسال نماید و بدین طریق اراده خود را مبنی بر فسخ اعلام نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز حق فسخ برای مدعی آن، حکم به فسخ قرارداد از تاریخ اظهارنامه را صادر خواهد نمود.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای تایید فسخ قرارداد

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن درخواست تایید فسخ قرارداد باید به موضوع دعوای اصلی نگاه کرد؛ به طور مثال اگر تقاضای تایید فسخ قرارداد را بنماییم که برابر آن استرداد ثمن را مطالبه کنیم، بدیهی است که استرداد ثمن دعوای مالی است فلذا دعوای تایید فسخ آن نیز مالی خواهد بود؛ ولی اگر چنانچه به طور مثال تخلیه مورد اجاره و تایید فسخ قرارداد اجاره مورد درخواست باشد، از آنجا که دعاوی تخلیه اعتباراً غیر مالی محسوب می گردد فلذا دعوای فسخ آن قرارداد غیر مالی محسوب می گردد.

دعوای استرداد ثمن را اصولاً زمانی می‌توان مطرح نمود که پس از انعقاد یک قراردادی، شخصی که ثمن را پرداخت نموده است مدعی ایراد و خدشه ای در مورد معامله باشد و به استناد یکی از خیارات قانونی اقدام به فسخ قرارداد نماید که به تبع آن استرداد ثمن خود را مطالبه می نماید.

مثال: فرض کنید شخصی اقدام به خرید یک عدد اتومبیل نموده و مبلغی هم پرداخت کرده است؛ پس از مدتی متوجه میشود اتومبیل خریداری شده روغن سوزی داشته و معیوب می باشد، خریدار ابتدا باید از آنجا که اعمال خیار عیب از زمان آگاهی نسبت به آن فوری است بلافاصله اظهار نامه ای مبنی بر اعلان اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد خود نزد فروشنده ارسال نماید و پس از آن توسط کارشناس مربوطه اقدام به تامین دلیل نماید. سپس ( یا همزمان ) دادخواست خود را مبنی بر استرداد ثمن معامله و تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت دادگاه صالح در صورت احراز معیوب بودن مبیع حکم به استرداد ثمن صادر می نماید البته از آنجا که ممکن است از زمانی که ثمن معامله پرداخت شده تا زمانی که دادگاه حکم استرداد آنرا می دهد نرخ تورم تغییر کرده باشد و مدعی با دریافت ثمن خود نتواند مثل همان کالا را مجدداً با همان ثمن خریداری نماید ( در خصوص مبیع غیر منقول می توان به رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور مراجعه نمود ) فلذا خواهان می تواند خسارت تاخیر در تادیه را نیز از تاریخ تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه لغایت یوم الادا مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز از دادگاه تقاضا نماید.

*پیشنهاد می گردد نظر به حساس بودن موضوع و تخصصی بودن چنین دعاوی قبل از هرگونه اقدامی حتما با وکیل خود مشورت نمایید.

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

در این مطلب به موضوع تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله به چه صورت است؟

پرسش: آیا صدور حکم به فسخ معامله، ملازمه با استرداد ثمن دارد؟

دادگاه صرفا در پیرامون خواسته خواهان باید اظهارنظر کند و در خصوص اعلام فسخ، چنانچه در خواستی از خواهان نشده باشد دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن مواجه با اظهارنظری نیست.

لازمه اعلام فسخ، رد ثمن و مثمن به طرفین است و دادگاه در ضمن صدور حکم خود باید در این خصوص اظهارنظر کند.

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در استرداد ثمن معامله هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی درباره تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ معامله ای دهد اگرچه در آیین دادرسی مدنی در خصوص استرداد ثمن معامله ساکت است و اصولا دادگاه فقط به خواسته توجه داشته و حکمی غیر از خواسته صادر نمی کند لیکن با توجه به این که فسخ معامله مستلزم استرداد ثمن معامله است مانعی ندارد ضمن صدور حکم به فسخ معامله حکم به استرداد ثمن معامله هم داده شود؛

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

زیرا با صدور حکم به فسخ معامله اصولی نیست که استرداد ثمن معامله را به وقت دیگر موکول و استرداد آن را مستلزم دادخواست جداگانه ای بدانیم؛ به عبارت دیگر حکم فسخ معامله ملازمه با استرداد ثمن معامله دارد.

وکیل اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله به نرخ روز

وکیل اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی چه؟ قرارداد ممکن است مشمول یکی از سه حکم صحت،بطلان و عدم نفوذ باشد .

قرارداد صحیح قراردادی است که دارای تمام ارکان شرایط اساسی صحت معامله باشد.

اعلام بطلان معامله

شرایط اساسی معاملات در قانون مدنی به چهار مورد تقسیم گردیده است:

۱_وجود قصد و رضایت طرفین

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد قصدی برای انجام معامله نداشته باشد آن معامله باطل است. برای مثال در استرداد ثمن معامله حالتی که فردی در حالت مستی اقدام به معامله می نماید چون فاقد قصد و اراده بوده ،بنابراین معامله باطل می شود.

همچنین یکسری موارد هستند که باعث بطلان عقد می گردند

 1. اشتباه در نوع عقد : یعنی یکی از طرفین عقد بیع مد نظرش بوده طرف دیگر عقد اجاره
 2. اشتباه در مورد عقد : یک طرف قصد خرید ماشین طرف دیگر را دارد و طرف دیگر قصد فروش خانه
 3. اشتباه در وصف اساسی مورد معامله : یکی از طرفین به تصور اینکه جنس کالا مثلا عتیقه است آن را می‌خرد .
 4. اشتباه در شخصیت طرف معامله:در موردی رخ می دهد که شخصیت طرف علت اصلی ایجاد عقد است مثل ازدواج باشخص x

بنابراین وجود قصد واحد برای انعقاد عقد نیز لازم است در غیر این صورت آن معامله باطل است.

۲_ اهلیت طرفین :

برای انعقاد عقد، نیاز به اهلیت طرفین است ،اهلیت یعنی قابلیت برخورداری از حقوق مدنی و توانایی استفاده‌ ازین حقوق است. شخصی دارای اهلیت است که هم بالغ،عاقل،رشید باشد.

۳_ موضوع معین :

موضوع معین برای معامله نیز از دیگر شروط اساسی صحت معامله است بدین نحو که مورد معامله کاملا مشخص باشد.

۴_مشروعیت جهت معامله

قرارداد باطل به چه معناست:

قراردادی باطل است که یکی از شرایط اساسی معامله را نداشته باشد.

قرارداد باطل به قراردادی گفته می شود که وجود و عدم آن یکسان باشد و قرارداد باطل نه تنها در آینده اثری ندارد بلکه تمام آثار آن در گذشته هم ازبین می رود.و فاقد هر گونه اثر حقوقی است .

ازجمله معاملات باطل :معامله مجنون،معاملات رد شده فضولی،معاملات ربوی،معاملات مجهول را می توان اشاره کرد

فرق بین دعوی ابطال و دعوی اعلام بطلان معامله چیست؟ دعوی ابطال مخصوص موردی است که عقد به شکل صحیح صورت پذیرفته لکن بنابر شرایطی یکی از موارد شرایط اساسی صحت معامله را از دست بدهد لکن دعوی اعلام بطلان مخصوص موردی است که عقد از ابتدا شرایط اساسی را نداشته و باطل بوده است.

ابطال معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع :

دعوای اعلام بطلان معامله زمانی مطرح می شود که معامله از ابتدا به شکل نادرستی صورت پذیرفته است و معامله باطل است.
هر گاه مال موضوع معامله متعلق به شخص دیگری استرداد ثمن معامله غیر از طرفین قرارداد باشد و مالک اصلی معامله فضولی صورت گرفته را رد کند در این حالت معامله باطل است.

برای طرح دعوا در این خصوص خواسته دادخواست تقدیمی چه باید باشد:

 1. اعلام بطلان معامله
 2. استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید ،در صورت جهل مشتری به فساد بیع ،فروشنده می بایست نسبت به پرداخت ثمن به نرخ روز اقدام نماید ،و بر همین مبنا فروشنده مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای بانک مرکزی بوده که از زمان تاریخ وقوع معامله تا استردادثمن به خریدار می باشد.مگر اینکه فروشنده و خریدار به نحو دیگری توافق نموده باشند.

لذا با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی اعلام بطلان معامله کدام دادگاه است؟

اگر مال مورد معامله جزء اموال منقول مانند ماشین باشد دادگاه صالح جهت رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد و اگر مال مورد معامله جزء اموال غیرمنقول مانند ملک باشد در صلاحیت دادگاهی است که ملک در آن قرار دارد .

چرا لازم است در این گونه دعاوی حتما از توانایی های یک وکیل استفاده نمود؟

این گونه دعاوی چون از حساسیت خاصی برخوردار است بنابراین بهتر است از ابتدا با یک وکیل مشورت نموده تا نتیجه مطلوبی حاصل نمایید . گروه وکلای چینوت بهترین مشاورین حقوقی را برای ارائه راهنمایی در اختیار دارد که می تواند مشکل شما را به راحتی حل کند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.