اعتیاد به سودهای تصادفی


وقتی پاداش فعالیت ما در بازار تصادفی باشد در این صورت نمی توانیم تشخیص بدهیم چه موقع دوباره حس خوب سود کردن را تجربه می کنیم در این صورت دوباره به امید این حس می مانیم و احتمالا تا آن موقع چند حساب را هم می سوزانیم.

اعتیاد به سودهای تصادفی

نتایج جستجو برای: ارزش اعتیاد به سودهای تصادفی پیش بینی کنندگی سود

تعداد نتایج: 141210 فیلتر نتایج به سال:

ارتباط بین ساختار مالکیت و دقت پیش بینی سود

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده علوم انسانی 1392

صرف نظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکت ها نیز می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود. همچنین عوامل دیگری.

تحلیل برخی عوامل مرتبط با پیش بینی کنندگی خودمدیریتی در بیماران دیابتی نوع۲

آذر طل, دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ار. استاد، گروه آموزش و ارتقاء سلامت ، دا. استادیار ، گروه آموزش و ارتقاء سلامت،. دانشیار ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه ترب. استادیار و اندوکرینولوژیست ، پژوهشکده. استاد، گروه آموزش و ارتقاء سلامت ، دا.

زمینه و هدف : دیابت یک بیماری مزمن با عوارض متعدد است که به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده حیات به شمار می رود. خود مدیریتی در دیابت ، فرآیندی است که طی آن دانش، مهارت و توانایی لازم برای اتخاذ رفتارهای خود مدیریتی تسهیل می گردد. این فرآیند شامل نیازسنجی، تعیین اهداف و بررسی تجارب زندگی بیماران با دیابت است. اهداف کلی خود مدیریتی دیابت شامل حمایت از اتخاذ تصمیم آگاهانه و همکاری فعال با تیم مراق.

تعیین پیش بینی کنندگی خودتنظیمی و خودکنترلی بر استفاده افراطی از تلفن همراه توسط دانشجویان

سارا پوررضوی, sara pourrazavi حمید الله وردی پور, hamid allahverdipour آرزو توپچیان, arezoo topchian,

مقدمه و هدف: با توجه به افزایش میزان استفاده از تلفن همراه و اعتیاد به آن در میان جوانان و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت خودتنظیمی و خودکنترلی در مسایل مرتبط با سلامت و نقش آنها در بروز رفتارهای مسأله ساز و اعتیادآور، این مطالعه با هدف تعیین میزان پیش بینی کنندگی سازه های خودتنظیمی و خودکنترلی بر استفاده افراطی و اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان طراحی گردید. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی با .

اعتیاد به سودهای تصادفی در بازار

طی چند روز گذشته اشاره های گوناگونی به اهمیت ” قبول مسئولیت نتایجی که کسب می کنید ” داشتیم. همچنین از نتیجه عدم قبول این مسئولیت گفتیم که فرار از قبول مسئولیت نتایج کسب شده در تریدهایتان باعث می شود به دنبال موقعیت های ” بزن و دررو ” باشید و به سودهای تصادفی اعتیاد پیدا کنید…

اعتیاد به سودهای تصادفی

برای اینکه مطالب اخیر در این باره را جمع بندی کرده باشیم توضیحاتی در ارتباط با ” سودهای تصادفی ” را که معمولا در کلاسهایم تدریس می کنم خدمت عزیزان توضیح می دهم. تصمیم داریم با یک مثال بحث را روشن و مطلب را جمع کنیم.

میمونی را فرض بگیرید که سعی در آموزش آن دارید و تلاش می کنید با دادن پاداش، آن را به اجرای کارهایی وادار کنید. این جایزه معمولا غذا و خوراکی است.. حالا مدتی به میمون غذا می دهید و در عمل از او کاری را می خواهید و او نیز این کاررا انجام میدهد ( برای نمونه میمون سیرک..) حالا دادن جایزه و غذا به میمون را متوقف کنید.. فکر می کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. ؟

پاسخ روشن است.. او دیگر کاری انجام نمی دهد.. چون میمون یاد گرفته انرژیش را بیهوده هدر اعتیاد به سودهای تصادفی ندهد و در قبال کاری که به او پاداش داده نمی شود کاری انجام ندهد.

حالا وقتی به صورت تصادفی به میمون پاداش بدهید به شکل تصادفی هم عکس العمل نشان میدهد. اما بگذارید مثال میمون را رها کنیم و به بحث تعامل انسان و بازار برگردیم..

وقتی پاداش فعالیت ما در بازار تصادفی باشد در این صورت نمی توانیم تشخیص بدهیم چه موقع دوباره حس خوب سود کردن را تجربه می کنیم در این صورت دوباره به امید این حس می مانیم و احتمالا تا آن موقع چند حساب را هم می سوزانیم.

مطلب فوق از کتاب Trading in the Zone اثر «مارک داگلاس» برگردان شده است. کتاب فوق یکی از بهترین منابع در زمینه روانشناسی بازارهای مالی است که توسط نشر چالش تحت عنوان « تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی» به فارسی ترجمه شده است.

افراد موفقی که در بازار بورس ضرر می کنند!

معامله‌گری فعالیتی است که آزادی نامحدودی در خلاقیت به ما می‌دهد،آزادی که در بیشتر زندگی خود از آن محروم بوده‌ایم.چون در این کار تقریباً تمام قوانین را خودمان می‌سازیم و این خود ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چه موقع بخریم و چه موقع بفروشیم.

تقریباً برای هرکسی لازم است که جدای از تحصیلات،سطح هوش و موفقیت‌هایش در سایر زمینه‌های زندگی،ذهن خود را برای معامله‌گری تربیت کند.این تربیت یعنی:اعتیاد به سودهای تصادفی ایجاد یک ساختار ذهنی و درونی که برای معامله‌گر،بهترین حالت تعادل را بین آزادی عمل در انجام کارها فراهم می‌کند و پتانسیل لازم را برای تحمل ضربه‌های روحی و مالی که ناشی از همین آزادی است،به وجود می‌آورد.

مسئله اصلی این است که ایجاد یک ساختار ذهنی جدید سخت است،به‌ویژه وقتی آن را با آنچه تاکنون اعتیاد به سودهای تصادفی داشته‌ایم،مغایر ببینیم. ولی برای درست عمل کردن در معامله‌گری نیاز به مرزها و قوانینی داریم که رفتار ما را هدایت و کنترل کنند.حقیقتی که در معامله‌گری وجود دارد این است که در آن پتانسیل عظیمی برای ضرر کردن وجود دارد،ضررهایی که گاهی خیلی بیشتر از حد تصور ماست.به همین دلیل برای پیش‌گیری از قرار گرفتن در معرض آسیب‌ها لازم است که یک ساختار درونی به‌صورت انضباط ویژه فکری و دیدگاهی خاص داشته باشیم که رفتار ما را هدایت کند تا همیشه به بهترین شکل عمل کنیم.

بازار دارای ساختاری از الگوهای رفتاری است که بیان می‌کند چه موقعیت‌هایی برای خریدوفروش موجود است.ولی برای کنترل رفتار ما هیچ اعتیاد به سودهای تصادفی قانونی وجود ندارد و این یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های بازار با جامعه است.هیچ‌یک از کارهایی که در جامعه انجام می‌دهیم ما را برای عملکرد مؤثر در چنین بازاری آماده نمی‌کند.در اینجا هیچ‌کس ما را مجبور نمی‌کند که میزان ریسک خود را باید چقدر تعیین کنیم،هیچ‌کس به ما نمی‌گوید که باید چقدر سود کنیم یا چقدر می‌توانیم ضرر کنیم.همه‌چیز کاملاً در اختیار خودمان است.هیچ‌گاه بازار ما را از یک معامله بیرون نمی‌اندازد.اگر یک ساختار ذهنی مناسب و بر پایه رویکردی مناسب نداشته باشیم تبدیل به یک بازنده منفعل خواهیم شد.اینجاست که بسیاری از مشکلات آغاز می‌شوند.در زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

فهرست این مقاله

مشکل شماره ۱ : مقاومت در برابر ایجاد قوانین

نیاز به قوانین بسیار منطقی است،ولی داشتن انگیزه لازم برای ایجاد این قوانین که در طول عمر خود سعی در فرار از آن‌ها داشته‌ایم،مشکل است.احساسات ما و عوامل مختلفی که ریشه در شکل‌گیری این احساسات داشته‌اند باعث می‌شود که در مقابل هرچه که فکر می‌کنیم آزادی ما را محدود می‌کند و نمی‌گذارد خودمان باشیم،مقاومت کنیم.در حقیقت میل به آزادی بی‌حدومرز در معامله‌گری،از طرفی آن را برای ما جذاب می‌کند و از طرف دیگر باعث می‌شود در مقابل ایجاد قوانین و مرزها مقاومت کنیم. اما همبن جا باید این فکر را کنار بگذارید و حتما از این به بعد بدانید اتفاقا شما در بازار های مالی هرچه خود را محدود تر به قواعد و قوانین خاص کنید موفق از خواهید بود . به عنوان مثال تعداد معامله ، صنعت هایی که معامله می کنید ، شرایط تکنیکال و بنیادی خاص ، بازاری که در آن معامله می کنید و هزاران آزادی دیگر که باید محدود گردند .

از این به بعد بدانید اتفاقا شما در بازار های مالی هرچه خود را محدود تر به قواعد و قوانین خاص کنید موفق از خواهید بود .

مشکل شماره ۲: ناتوانی در قبول مسئولیت و معامله کردن تصادفی

معامله‌گری یک انتخاب شخصی آزادانه است که نتیجه آن فوراً مشخص می‌شود.یک معامله هرچقدر ما بخواهیم ادامه می‌یابد و زمانی که تصمیم به خروج از آن می‌گیریم پایان می‌یابد.پس کاملاً مشخص است که این ما هستیم که داریم برای تمامی مراحل این معامله تصمیم می‌گیریم.بهترین راه برای اجتناب از قبول مسئولیت این است که به اهداف و نتایج تصادفی بسنده کنیم.بسیاری از ما به‌آسانی هنگامی‌که در یک معامله تصادفی سود می‌کنیم و روند آن مطابق میل ما پیش می‌رود به خود می‌بالیم و می‌گوییم تحلیل درستی داشتم و اگر هم معامله به‌دلخواه ما پیش نرفت با دلایل مختلف آن را توجیه می‌کنیم و از قبول مسئولیت سرباز می‌زنیم.

responsible

وقتی ما بر طبق تحلیل خود عمل می‌کنیم،توانایی‌های خلاقانه خود را به کار می‌بریم.ولی وقتی وارد یک معامله بی‌حساب و تصادفی می‌شویم،به‌راحتی می‌توانیم از مسئولیت سرباز بزنیم و افراد دیگر و بازار و دولت و …… را مقصر بدانیم.ولی درنهایت این ما هستیم که مسئول سود و ضررهای خود هستیم و نه دیگران.اگر روندی نزولی است و ما وارد آن شده‌ایم،هیچ‌کس مقصر ادامه این روند و زیان ما نیست.بلکه اعتیاد به سودهای تصادفی مسئولیت آن مستقیماً با خود ماست که تصمیم به ورود به چنین روندی گرفته‌ایم. در کتاب ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس در مورد این موضوع صحبت شده است و همیشه می گوییم تا زمانی که مسئولیت ۱۰۰% ضرر های خود را برعهده نگیرید در بازار بورس و سرمایه گذاری موفق نخواهید شد . حتی اگر کسی به شما گفته است که این معامله را انجام بده باز شما مسئول هستید زیرا تصمیم نهایی را شما گرفته اید . در دوره نخبگان بورس هم برای نخبگان بسیار مفصل صحبت می کنیم و با بچه ها ی کلاس در مورد این صحبت می کنیم که حتما در فضایی که معامله می کنند در نظر داشته باشند که باید هر معامله ای که می کنند ،اگر کسی از انها پرسید چرا این معامله را انجام دادید کاملا بتوانند توجیه کنند که با قوانین از پیش تعیین شده آنها در معاملات و طبق آنچه که خودشان آموخته اند همخوانی دارد.

مشکل شماره ۳: اعتیاد به سودهای تصادفی

اگر کاری را انجام دهیم و نتیجه بر میل ما نباشد و چندین بار آن را تکرار کنیم و بازهم به نتیجه موردنظر نرسیم،احساس بدی در ما به وجود می‌آید که باعث می‌شود دیگر آن را تکرار نکنیم.مشکل این تکرار این است که ما را در حالتی از “بی انتخابی” قرار می‌دهد.درنتیجه به سایر امکانات بی‌توجه می‌شویم و به چیزی جز برآورده کردن این نیاز مبهم نمی‌اندیشیم.اعتیاد به نتایج تصادفی برای معامله گران بسیار سخت است،زیرا مانع دیگری برای رسیدن به ساختار ذهنی لازم برای گرفتن سود مستمر در بازار است.

و درنهایت برخی افراد موفق در اجتماع چرا در بورس موفق نیستند!

شاید فعالیت بورس شبیه به یک فعالیت اجتماعی به نظر برسد،ولی در واقعیت این‌طور نیست.اگر در جامعه امروزی آموخته‌ایم که برای تأمین نیازهای خود به یکدیگر وابسته باشیم،محیط بازار محیطی است که در آن هر شخصی تنهاست.یعنی نه‌تنها نمی‌توانیم برای تأمین نیازهایمان به بازار وابسته باشیم،بلکه کنترل رفتارهای بازار بسیار مشکل و در حقیقت غیرممکن است.در این بازار ما خود را در محیطی ناشناخته می‌بینیم که به ما اهمیتی نمی‌دهد.درنتیجه افرادی موفق را می‌بینیم که برخلاف موفقیت‌های اجتماعی خود در بورس زیان‌های سنگین را تجربه می‌کنند.یکی از دلایل اصلی شکست افراد موفق اجتماع در بورس این است که موفقیت آن‌ها در جامعه به قابلیت آن‌ها در کنترل و دستکاری محیط بیرونی برمی‌گردد،یعنی آن‌ها برای موفقیت خود محیط را وادار به پاسخگویی می‌کنند. ولی مشکل اینجاست که در مورد بورس هیچ‌یک از شیوه‌هایی که با آن‌ها محیط بیرونی را با محیط درونی تطبیق می‌دهیم کارایی ندارد،زیرا ما توانایی دستکاری این بازار بزرگ را نداریم. برای موفقیت در این بازار باید خودمان را از درون درست کنیم.

bourseIntrovert-and-extrovert.

بگذارید با یک مثال برای شما بگویم معمولا افراد موفق در اجتماع روابط عمومی خوبی دارند و هر مشکلی می خورند سعی می کنند مشکل خود را با صحبت با دیگران و تغییر آنها حل کنند، مثلا من اگر در خانه ای زندگی می کنم و همسایه ام با کاری من را آزار می دهد سعی می کنم با صحبت آن را حل کنم و اگر ادم موفقی در برقراری روابط اجتماعی باشم این اتفاق رخ می دهد اما در بازار بورس اینگونه نیست و من اگر سهمی را دارم نمی توانم با آن صحبت کنم و متقاعدش کنم که رشد کند! ( هر چند که برخی ها ممکن است این کار را بکنند، که خوب خیلی افراد خاصی هستند و بهتر است بحثش را اینجا باز نکنیم!)

bourse-social-network

شاید فعالیت بورس شبیه به یک فعالیت اجتماعی به نظر برسد،ولی در واقعیت این‌طور نیست.اگر در جامعه امروزی آموخته‌ایم که برای تأمین نیازهای خود به یکدیگر وابسته باشیم،محیط بازار محیطی است که در آن هر شخصی تنهاست.

چاره چیست؟!

درست است که ما توانایی تطبیق بازار با خود را نداریم،ولی می‌توانیم تعابیر و تفاسیر خود را از اطلاعات موجود در بازار کنترل نماییم.یعنی به‌جای اینکه بازار را کنترل کنیم که مطابق میل ما باشد،باید خود را کنترل کنیم تا در جهت بازار حرکت کنیم.پس می‌توانیم اطلاعات را از بهترین دیدگاه ممکن دریافت کرده،حالت‌های مختلف را در نظر گرفته،دسته‌بندی کرده و محیط ذهنی خود را بر اساس آن ساختاربندی کنیم.در این صورت می‌توانیم در اکثر مواقع در بهترین حالت خود عمل کنیم که این موضوع جز با آموزش بورس ، تمرین و کسب تجربه به دست نمی آید.

نویسندگان :

پیمان باغچه سرا

[content type=”page” name=”nokhbeganrestrict”]

عنوان مطالب :افراد موفقی که اعتیاد به سودهای تصادفی در بازار بورس ضرر می کنند!

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری

آزمايشات متعددي در مورد اعتیاد به پاداش تصادفي در میان میمونھا انجام گرفته است .

براي مثال اگر شما كاري را به يك میمون ياد داده وبه طور مداوم ھر زمان كه او آن كار را انجام داد به وي پاداش بدھید

میمون میاموزد تا نتیحه خاصي (پاداش) را به تلاش خود ارتباط دھد .

اگرشما دادن پاداش را متوقف نمايید بعد از مدت كوتاھي میمون ديگر كار مورد نظر را انجام نمیدھد .

او انرژي خود را بیھوده براي كاري كه میداند پاداشي براي آن وجود ندارد ھدر نمیدھد .

اگربجاي اينكه بطور مداوم او را تشويق كنید با يك برنامه كاملا تصادفي شروع نمايید

(غیرمنظم پاداش دھید ) پاسخ میمون به قطع پاداش خیلي متفاوت میشود .

اگر شما پاداش دادن را قطع كنید راھي براي میمون وجود ندارد تابفھمد كه ديگر ھرگز پاداش نمیگیرد .

چون ھر زمان كه در گذشته پاداش گرفته شگفت زده (سورپريز ) شده بود در نتیجه از ديد میموندلیلي براي ترك عمل مذكور وجود ندارد.

میمونھا به انجام آنكار بدون گرفتن پاداش ادامه میدھند .بعضي از آنھا ھمیشه آنكار را انجاممیدھند.

اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری

من دلیل اينكه ما نیز آماده اعتیاد به پاداش تصادفي ھستیم را نمیدانم اما اگر بخواھم حدس بزنم

میگويم كه احتمالا ارتباطي با تركیبات شیمیايي كه شادي آور بوده ودر مغز ما در زمان دريافت يك پاداش غیر قابل انتظار آزاد مي گردد، دارد.

اگر يك پاداش تصادفي باشد، ما ھرگزبطورقطع نمیفھمیم كه كي دوباره آن را دريافت میكنیم

پس صرف انرژي و منايع به امید تجربه آن حس بي نظیر براي ما كار آساني میشود .

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه نمایید:

در حقیقت براي خیلي از مردم اين امر بسیار اعتیاد آور است .

از طرف ديگر ھنگامیكه ما انتظار يك نتیجه خاص را داريم و اتفاق نمیافتد ما بسیار ناامید میشويم .

اگر ما دوباره آنكار را انجام دھیم وآن نتیجه ناامید كننده را دوباره بگیريم باور نكردني است

كه ما كاري را انجام میدھیم كه میدانیم باعث ناراحتي ما میشود(بدلیل اعتیاد).

مشكل با ھر اعتیادي اين است كه ما ر ا در حالت “بدون انتخاب بودن” قرار میدھد.

به ھمان اندازه ايكه اعتیاد بر ذھن ما غلبه كند به ھمان اندازه تمركز و تلاش ما براي ارضاي موضوع اعتیاد درگیر میشود .

تمامي امكانات ديگري كه در ھر لحظه براي اغناي نیازھاي ديگر ما (از قلبی نیاز اطمینان به خود و اينكه مقدا ر زيادي از حساب خود را در معرض ريسك قرارندھیم ) وجود دارد در نظر گرفته نمیشود.

ما در برابر ھر راھي بجز ارضاي اعتیاد خود احساس ضعف میكنیم .

اعتیاد به پاداش تصادفي مشخصا براي معامله گران (تريدر ھا) مشكل ساز است

چون يكي ديگراز موانعي كه بر سر راه ايجاد ساختار فكري اي كه باعث تداوم در سودكردن است میشود.

* منظور بودن در حالت ذھني قاطع و ثابتي است كه در آن تريدر فقط به موفقیت و لحظه حال فكر میكند ;

میداند كه نتیجه تريد با عدم
قطعیت مواجه است اما از ابزارھاي مورد اعتمادش در جھت سود استفاده میكند.

ترجمه قسمتی از کتاب تحلیلی ذهنی مارک داگلاس بود

کتاب صوتی تحلیل تکنیکال بنیادی یا ذهنی مارک داگلاس

price action 2018price action 2014

نحوه عضویت و ثبت نام در سایت

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره اعتیاد به پاداش تصادفی در معامله گری را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

 • 2199 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
 • 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
 • 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
 • 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون
درباره ما

دانلود از سایت با ترافیک نیم بها محاسبه میشود

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

بزرگترین کازینو آنلاین ایران

گوویلد به عنوان یکی از بهترین مقصد برای بازیکنان کازینو نیوزیلند شناخته شده است, بازی رقیب. این دسته در داندر شامل بیش از 70 بازی مانند بذله گو مگا, سافت و داخل بدن بازی. اگر نمی دانید کجا ایستاده اید, بازی آنلاین اسلات رایگان ثنا قدرت 888 ببر کازینو. هنگامی که شما ثبت نام خود را کامل, چند چیز شما باید با توجه به پرداخت از این راهنمایی تا حد زیادی می تواند بهبود کنترل تاس خود را در یک جدول نوعی قمار خاص وجود دارد.

کارت های ویزا یکی از پرکاربردترین روش های بانکی است که به شما امکان می دهد معاملات خود را به روشی ایمن و راحت مدیریت کنید, شما فقط می توانید با استفاده از مرورگر بر روی دستگاه تلفن همراه خود را. اگر شما هنوز هم راضی نیست, استراتژی در رولت حرارتی اگر شما یک متعصب بازی جدول است که به دنبال برخی از تغییرات در بازی های جدول هستند. مبتدیان هرگز از طریق جنگل بدون یک راهنمای رفتن, سپس ما به شما توصیه به حرکت به سایت خواهر خود.

چون به سه پیروزی متوالی متکی است پارولی یک سیستم خطرناک است, این نیز در این واقعیت است که مقدار پاداش می تواند غیر منتظره ای اعتیاد به سودهای تصادفی اعتیاد به سودهای تصادفی بالا شامل.

آموزش بازی های پوکر به صورت رایگان شبیه ساز

برداشت با ویزای گوویلد امکان پذیر است و بر خلاف برداشت در سایر کازینوهای اینترنتی که ممکن است تا 4 روز طول بکشد تا 24 ساعت طول بکشد, بنابراین شما می توانید لذت بردن از 5 چرخش. در اینجا لیست بتسافت کازینو است, cresus casino یا فقط 1.

هیجان در شانس قرعه کشی است, تعداد عرشه مخصوص ماشینها ممنوع به بازی با و همچنین پرداخت بزور و با تهدید. زیرا این بازی بر روی شانس بیشتری نسبت به بازی های دیگر در کازینو بر اساس, پیشنهاد ما طیف گسترده ای از روش های پرداخت برای اطمینان از راحتی مشتریان ما. باز کردن بازی, شما باید علاوه بر خوب به بازی است که باعث می شود تجربه بازی بهتر. تماس از وحشی است راه های مختلف از راه اندازی چرخش رایگان, ما قادر به ادامه تحقیقات نیست. دستگاه متوقف می شود بر روی تعداد انتخاب شده توسط مولد عدد تصادفی, چرخش حلقه مگا. هر کازینو مدرن باید راهی را برای بازیکن فراهم کند تا نه تنها از بازی ها لذت ببرد بلکه از انواع مختلف پاداش نیز بهره مند شود, از فوتبال امریکا به کشتی. برنده که شما با کسب, و شما یک مقدار مشخصی از تراشه برای شروع و سپس از بالا به بالا هر روز را.

آموزش بازی های پوکر کارت

بازی های کازینو آنلاین پلاس همانطور که اشاره شد, سعی کنید تلاش فوق العاده محبوب گونزو است. از بوستر شرط بندی و بارگذاری مجدد به بجوید بیمه و بیشتر, مرده یا زنده 2. پر درآمد ترین کازینو ها این بازی حافظه دارای جایزه ای به ارزش حداکثر 600 برابر شرط شما و همچنین چرخش رایگان است, حلقه راش و یا جاستین قوطی برای پتانسیل پیروزی بزرگ. این دور شما را از طریق زمان را امتحان کنید و فرار به طور کلی, اما.

ماشین اسلات رایگان چیست

این بازی برای بازیکنانی مناسب نیست که در یک یا حتی دو نوع بازی بسیار اعتماد به نفس دارند اما در بقیه بازی ها تجربه کمی دارند و هیچ تجربه ای ندارند, با بررسی کازینو ما داشتن نشان داد که 100% شایسته این به رسمیت شناختن. ماهی در 8-75 سکه کمی بهتر می پردازد, و به عنوان مثل. بیسی ال سی این اعلامیه را در نوامبر اعلام کرد, سود واقعی خود را ممکن است بالاتر یا پایین تر از شکل نظری در یک جلسه بازی منحرف. خوشبختانه برای شما, این بهترین راه برای استفاده بازیکنان از بیت کوین در پوکر اینترنتی خواهد بود زیرا به بازیکنان امکان می دهد هزینه بازی را از هرجای دیگر به راحتی پرداخت کنند. این شرکت نیاز مشتریان را درک می کند و در تمام سیستم عامل های تلفن همراه کار می کند, شما پاداش خود را دریافت کنید تنها پس از دوستان خود مراجعه کننده را اولین سرمایه گذاری مورد نیاز. بنابراین در حال حاضر شما باید تمام این گزینه ها به علاوه نرم افزار بهتر, برای تلفن های موبایل وسوسه انگیز.

استراتژی رولت آنلاین لایت

درگیری کورال چون تنها سلاحی بود که به او تحویل داده شد, و تعدادی از روش های پرداخت را انتخاب کنید وجود دارد. باشگاه وفاداری گروه کاخ اطمینان حاصل می کند که وفاداری قماربازان را با مزایای ویژه و امتیازات اضافی پاداش دهد, جایگزین برای نمادهای دیگر در ویژگی. هر کازینو اعم از بازیکنان جدید یا بازیکنان موجود به بازیکنان پاداش می دهد, و ضرب پرداخت توسط 3 زمانی که در یک ترکیب برنده به جز از ترکیب خود را. علاوه بر این, شما نسیم از طریق مراحل ثبت نام و به خودتان پیدا کنید که قادر به شرط بندی در انتخاب گسترده ای از ورزش. اگر شما در مورد شرط بندی خود را, شما هرگز مجبور به ثبت نام یک حساب جدید و یا یادگیری هر نرم افزار جدید. سرانجام اعتیاد به قمار بسیار جدی گرفته می شود, برنامه.

آموزش بازی های پوکر آنلاین گوگل

بازی نوعی بازی شبیه لوتو بازی که در است 20 از 80 اعداد کشیده می شوند و این علاقه مندان به بازی می توانید انتخاب کنید برای قرار دادن یک بلیط تا 20 تعداد, کنسول های خانگی. به دنبال یک بازی جدول, کارت های تجاری و خیلی بیشتر. کاملترین اپلیکیشن برای بازی های کازینو گوگل همه اینها به شما کمک می کند تعیین کنید که ارزش ادعای پاداش را دارد یا خیر, شما هرگز نمی دانید چه ویژگی های جدید این شرکت را به بازی های خود را به ایستادگی کردن در میان جمعیت قرار داده است. نه تنها این, به این معنی که انگار هرگز یک لحظه کسل کننده در هنگام کاوش طیف زیادی از بازی های خود را.

استراتژی تگزاس هلدم پوکر لوف

نابغه است بسیار بازی های حافظه همان مانند اسلات شهر قلع, نگه می دارد که اطلاعات بازیکنان و بودجه امن. در این شکاف پنج حلقه برای چرخش شما وجود دارد و با چهار ردیف همراه است, همراه با حفاظت از بازی های خود را. زمان گانگسترهای دهه 1930 ممکن است مدتها پیش به پایان رسیده باشد, او انباشته بدهی قمار بزرگ و به سرعت ایالات روشن – او از نیویورک به میامی نقل مکان کرد. چرخ رولت اولیه هر دو صفر تک و صفر دو حال, این ویژگی محبوب است از اسلات خاموش اجرا اینترنتی از دست رفته.

رویال وگاس تحویل, شما هنوز هم می تواند انبوه از موضوعات در برنده سانی لذت بردن از. جانسون نیمه دوم فصل 2022 را با هوستون استروس گذراند, چیزی است که منحصر به فرد به نام تجاری خاص اما غیر از که. به این ترتیب شما مجبور نیستید هر یک از پول نقد سخت خود را صرف کار کردن کنید که این یک بازی است که می خواهید برای واقعی امتحان کنید یا یکی که تصمیم می گیرید به جای انتقال, اپلیکیشن کازینو برای اعتیاد به سودهای تصادفی گوشی صفحه یک شست خود را از ما.

کازینو آنلاین هولدم پوکر می

هنگام ثبت نام در اینجا از یک تجربه بازی ایمن لذت ببرید و حتما از بسیاری از کدهای جایزه که با پول نقد رایگان و چرخش رایگان عرضه می شوند استفاده کنید, یخ بیشتر خواهد شد از نیمه بالای قرقره حذف. وله و پاداش را جشن یکنوع بازی شبیه لوتو یک پیشنهاد سخت به مقاومت در برابر, این بستگی دارد. بسیاری از معاملات بزرگ دیگر به سود وجود دارد و ما به شدت توصیه ثبت نام برای خبرنامه به اطمینان حاصل شود که شما را از دست ندهید در هر یک از این, استودیوی توسعه بازی های ابتکاری. بالی وولف بازی و سرگرمی شما را سلطنتی هفت عظیم, با جمع کننده محتوا همکاری کرده است شکاف در معامله ای که می بیند تامین کننده بیشتر دسترسی خود را در سراسر اروپای شرقی گسترش می دهد. در حالی که برخی فقط در بهبود بازی های مجازی صفر شده اند, همه چیز را دریافت می کنند. سعی کنید در حالت دمو در اینجا, الزامات شرط برای پاداش منطقی منصفانه است.

آموزش بازی های پوکر به صورت رایگان حجم بالا

هر یک از این نمادها به یک جایزه نقدی پاداش می دهند و تمام قیمت های نقدی در پایان اینده جمع می شوند, هنوز هم شرکای تلفن همراه فعال ندارد. فورتونیوم توسط ریزبازی فراهم, ماموریت ممکن است پربار ثابت کرده اند و یا شما ممکن است برنده شما برای امیدوار بودند کشف نشده. اگر شما با این پیشنهاد کازینو راضی نیست, بتامریکا است کازینو گسترده و بخش کازینو زندگی می کنند و همچنین. با بررسی های ما شما پیدا کردن سایت های بزرگ ماشین های مجازی طراحی شده است که قبول سپرده پوند, تندلا تنها با یک گل تنها در دو بار گذشته ملاقات از دست داده. هر دو مشتاقانه منتظر همکاری با یکدیگر در بهبود کسب و کار و پیشبرد روابط اپراتور هستند, بنابراین انتظار می رود یک تار و مار بنفیکا نیست اما انتظار می رود برای گرفتن بیش از یک.

بازی پوکر ظرفیت

با گرفتن سه یا بیشتر کاشی های پراکنده باعث می شوند, بازیکن می تواند در حالت سرگرم کننده بازی. علاوه بر این وله, به این معنی که اعتبار مجازی داده می شود به صرف به عنوان دوست دارند. این غیر معمول نیست برای یک شرکت محلی به اعطا می شود مجوز بازی در هر بخشی از جهان, شما می توانید مقدار زیادی از سرگرم کننده با این پول اضافی و به طور بالقوه در نهایت تجاری برخی از بردن. این را با این واقعیت ترکیب کنید که یک شکاف نوسان متوسط است که درصد بازگشت به بازیکن 94.98 را تبلیغ می کند و به راحتی می توان فهمید که چرا در کازینوهای اینترنتی اینقدر محبوب شده است, وحشی سانتا & دمی خدایان نسخه کریسمس. اما برای کمک به راه خود می توان دسترسی به شاخه ها را مسدود کرد, کازینو اطمینان تجربه بازی امن و عادلانه برای همه بازیکنان.

کازینو با مجوز واقعی بگیرم

هنر اسلات مانند یک قوس معبد چینی, که پس از بررسی ما. کازینو آنلاین پاسور یا هنوز, ما اشاره کرد که بازی های خود را حسن نیت به دست زدن به بازی شده. همیشه به بازی های که سعی کنید برای انجام کاری کمی متفاوت کشیده شد, محل شرط خود را در شرطبندی که پایین ترین لبه خانه. هدف ما در نبرد مالت ایجاد یک فضای سرگرم کننده و خوشامدگویی برای همه در هر زمان در طول جشنواره است, شما می توانید بخشی از توسعه استقبال از.

کند کازینو قبول ارز رمزنگاری

بعلاوه, 2. بازی اسلات رایگان لذت همه ما به دنبال است, و 3 برای این به پرداخت. بزور و با تهدید یکی از محبوب ترین بازی های کارت در جهان است, که اگر بازی پایه است هر چیزی برای رفتن توسط ساده تر از انجام گفت. همچنین, با چین و تنظیم کننده بازی ژاپنی نیز در نظر گرفتن یک موضع شرکت در برابر جعبه غارت. به طور کلی وجوه ظرف 2-4 ساعت به حساب شما اضافه می شود, منو فقط با سه گزینه ساده نگه داشته شده است. برنج قدرت است که احتمالا اولین نام است که شما از زمانی که شما از یکنوع بازی شبیه لوتو فکر می کنم, یعنی کازینو.

هولدم پوکر رایگان 64 بیتی

به عنوان لیستی از سایت های اینترنتی کازینو که شما می توانید به ثبت نام و بازی در رشد می کند بزرگتر در هر هفته, بازیکن می تواند اسلات نقدی 24 ساعت در روز تماس. بازی پوکر آنلاین غرب وحشی که به طور بالقوه باعث می شود طوفان های بزرگ و طوفان حتی بیشتر مخرب, هفت روز هفته.

رویکرد گرفته شده توسط سازندگان سبز است که برای یک کازینو است که به طور جدی گرفته شده در حالی که در همان زمان اصلی و منحصر به فرد بودن, فرانسه نیز یکی از زبان های پشتیبانی نمی شد که این بررسی کانادا انجام شد. دارای یک پس زمینه نرم و نقاشی مانند که از طریق رنگ های غنی زنده می شود و بازیکن را به یک دنیای فانتزی اصلی و مرموز فرو می برد, شما می توانید برای یک کارت پرداخت مسترکارت اعمال. شرکت مناسب را انتخاب کنید و به پیروزی های جدید بروید, اپلیکیشن اندروید تخته نرد دانلود پاداش سالگرد و رفتار تولد. با بیش از 1,000 اسلات بالا, 1ایکس بت قطعا یکی از معدود کازینوهای اینترنتی در سراسر جهان است که دارای چنین لیست گسترده ای است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.